Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У9(4УКР)497.40-21<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 31
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС88012

Палкин, Игорь Георгиевич.
Моделирование системы управления экономическим объектом в структуре высшего учебного заведения [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.03.02 / Палкин Игорь Георгиевич ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2005. - 185 л. - Библиогр.: л. 155-168

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС100424

Ломоносова, Оксана Едуардівна.
Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Е.Ломоносова ; Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2006. - 271 арк. - арк. 183-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС100640

Рощик, Ірина Анатоліївна.
Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Рощик Ірина Анатоліївна ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2006. - 244 арк. - арк. 191-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА335454

Палкін, Ігор Георгійович.
Моделювання системи управління економічним об'єктом в структурі вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.Г.Палкін ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2005. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА347800

Рощик, Ірина Анатоліївна.
Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Рощик Ірина Анатоліївна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2006. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА347897

Ломоносова, Оксана Едуардівна.
Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ломоносова Оксана Едуардівна ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА333212

Ходикіна, Інна Юріївна.
Логістико-орієнтоване управління фінансово-господарською діяльностю вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ходикіна Інна Юріївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА355990

Мурсалімова, Наталія Рауфівна.
Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Мурсалімова Наталія Рауфівна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет; Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА357226

Прус, Людмила Романівна.
Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Прус Людмила Романівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р109328


Методичні рекомендації з управління ресурсами вищого навчального закладу [Текст] / Національний авіаційний ун-т ; уклад. Г. М. Юн [та ін.]. - К. : [б.в.], 2007. - 43 с. - Бібліогр.: с. 42-43

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юн, Геннадій Миколайович (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС111149

Мурсалимова, Наталья Рауфовна.
Механизмы корпоративного управления негосударственным высшим учебным заведением [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04 : защищена 25.03.2008 / Мурсалимова Наталья Рауфовна ; Донец. нац. ун-т. - Донецк, 2007. - 169 л. : рис., табл. - Библиогр.: л. 153-166.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС111523

Прус, Людмила Романівна.
Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прус Людмила Романівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008. - 232, [5] арк. : табл., рис. - Бібліогр.: арк. 204-232.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА376995

Ткач, Володимир Миколайович.
Методи та моделі адаптивного управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткач Володимир Миколайович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Класичний приватний університет (Запоріжжя)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА377523

   Савченко, Сергій Олегович.
Моделі інноваційного управління вищим навчальним закладом [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Савченко Сергій Олегович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2010. - 37 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА735065

Савченко, Сергей Олегович.
Инновационное управление высшим учебным заведением [Текст] : монография / С. О. Савченко ; НАН Украины, НИИ проблем экон. динамики. - Донецк : Юго-Восток, 2010. - 230 с. : рис., табл. - (Жизнеспособные системы в экономике). - Бібліогр.: с. 218-229. - 300 прим. - ISBN 978-966-374-409-4 (серия). - ISBN 978-966-374-522-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Научно-исследовательский институт проблем экономической динамики

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС121611

Савченко, Сергей Олегович.
Модели инновационного управления высшим учебным заведением [Текст] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.11 / Савченко Сергей Олегович ; Донец. нац. ун-т. - Донецк, 2010. - 387, [23] л. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 359-386.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС124862

Ткач, Володимир Миколайович.
Методи та моделі адаптивного управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткач Володимир Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2010. - 155, [9] арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 141-156.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА756757

   Тульчинська, Світлана Олександрівна.
Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів [Текст] : монографія / С. О. Тульчинська, А. А. Мельниченко, О. А. Акімова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Едельвейс, 2012. - 351 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-2748-18-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мельниченко, Анатолій Анатолійович; Акімова, Олена Андріївна; "Київський політехнічний інститут", національний технічний університет України

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА761567

Клименюк, Микола Миколайович.
Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах [Текст] : [монографія] / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. - К. : Освіта України, 2011. - 190 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 152-163. - 500 прим. - ISBN 978-966-188-188-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кочарян, Інна Сергіївна

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА395560

   Ус, Галина Олександрівна.
Моделювання систем управління знаннями у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Ус Галина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 40 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
 У01 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Класичний приватний університет (Запоріжжя)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського