Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Якухно І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
Р80143


Духовне відродження [Текст] : наук. праці, статті, тези / О. С. Чирков [та ін.] ; Житомирський обласний ін-т удосконалення вчителів. Кафедра суспільних наук. - Житомир : Журфонд, 1995. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чирков, О. С.; Трохименко, В. М.; Якухно, І. І.; Кругляк, Б. А.; Костриця, М. Ю.; Житомирський обласний інститут удосконалення вчителів. Кафедра суспільних наук

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА623827

Петронговський, Роман Рафаїлович.
Українське народознавство [Текст] : навч.- метод. посіб. / Р. Р. Петронговський, І. І. Якухно ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : Полісся, 2002. - 135 с.: іл. - ISBN 966-655-017-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якухно, Іван Іванович; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА636926

Петронговський, Роман Рафаїлович.
Релігієзнавство [Текст] : метод. посіб. / Р. Р. Петронговський, І. І. Якухно. - Житомир : Полісся, 2003. - 71 с. - Бібліогр.: в кінці тем. - ISBN 966-655-051-2
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
 Э2 р 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якухно, Іван Іванович

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА654326

Кримус, Ю. В.
Етика [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Кримус, І. І. Якухно ; Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : [б.в.], 2004. - 98 с. - Бібліогр.: в кінці тем. - ISBN 966-655-092-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якухно, І. І.; Житомирська обласна державна адміністрація. Управління освіти і наукиЖитомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА690886

Якухно, І. І..
Українознавство [Текст] : [навч. посіб.] / І. І. Якухно ; Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : ОІППО, 2006. - 164 с.: іл. - Бібліогр.: с. 138-139. - ISBN 966-655-194-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирська обласна державна адміністрація. Управління освіти і науки; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА696146

Якухно, Іван Іванович.
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історія та розвиток [Текст] : шлях довжиною у 70 років / І. І. Якухно [и др.]. - Житомир : Полісся, 2007. - 112 с.: іл. - ISBN 978-966-655-288-7
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Костриця, Микола Юхимович; Денисенко, Володимир Федорович

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА663200


Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства [Текст] : наук.-метод. зб. / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; ред.: М. М. Заброцький, І. І. Якухно. - К. ; Житомир : [б.в.], 2005. - 143 с. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 966-655-141-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Заброцький, М. М. (ред.); Якухно, І. І. (ред.); Академія педагогічних наук України (Київ); Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (Київ)Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА701715

Якухно, І. І.
Нові обрії загальної середньої освіти Житомирщини [Текст] : [інформ.-метод. зб.] / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : Полісся, 2008. - 169 с. - ISBN 978-966-655-327-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Денисенко, В. Ф.; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА729610

   Пастовенський, Олександр Вікторович.
Шкільна освіта Житомирщини: інноваційний розвиток [Текст] / О. В. Пастовенський, І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко. - Житомир : Полісся, 2010. - 520 с. : фото. - Бібліогр.: с. 513-514. - 100 прим. - ISBN 978-966-655-520-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якухно, Іван Іванович; Денисенко, Володимир Федорович

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА734640

Якухно, Іван Іванович.
Наукові основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти [Текст] : монографія / І. І. Якухно ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : [Полісся], 2010. - 520 с. : табл. - Бібліогр.: с. 365-405. - 300 прим. - ISBN 978-966-655-531-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА741080

Якухно, Іван Іванович.
Післядипломна педагогічна освіта Житомирщини: історія становлення та розвитку [Текст] / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Наук.-метод. комплекс "Консорціум закладів післядиплом. освіти". - Житомир : Полісся, 2011. - 372 с. : табл. - Бібліогр.: с. 366-370. - 150 прим. - ISBN 978-966-655-568-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Денисенко, Володимир Федорович; Національна академія педагогічних наук України (Київ)Університет менеджменту освіти (Київ); "Консорціум закладів післядипломної освіти", науково-методичний комплекс

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА753498

Якухно, Іван Іванович.
Теоретико-методичні основи управління інноваційним розвитком післядипломної педагогічної освіти регіону [Текст] : монографія / Іван Іванович Якухно ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : Полісся, 2012. - 532 с. : табл. - Бібліогр.: с. 407-448. - 300 прим. - ISBN 978-966-655-600-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
СО31395

Якухно, Іван Іванович.
Енциклопедія педагогічних династій Житомирщини [Текст] / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. від-ня Пед. т-ва України. - Житомир : ЖОІППО, 2012. - 219 с. : фото. - 100 прим. - ISBN 978-966-655-632-8
До 75-річчя утворення Житомир. обл. На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Денисенко, Володимир Федорович; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиПедагогічне товариство України. Житомирське обласне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА765093

Ґарифолла, Єсім.
Соціалізм. Філософське осмислення невдалого експерименту [Текст] : [соц.-філос. роман] / Ґарифолла Єсім ; [пер. з рос. Ірини Якухно]. - К. : Фенікс, 2013. - 140, [1] с. - ISBN 978-617-605-013-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Якухно, Ірина (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
АО271475

Ґюлен, Фетхуллах.
Критерії, або Вогні на шляху [Текст] / Фетхуллах Ґюлен ; пер. з турец. Ірини Якухно . - К. : Український письменник, 2013. - 247 с. - (Ad fontes = До джерел). - ISBN 978-966-579-377-9

Рубрикатор НБУВ:
 Э211 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якухно, Ірина (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
СО32032

Якухно, Іван Іванович.
Науково-методичний потенціал освіти Житомирщини [Текст] / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. освіти, Житомир. обл. від-ня Пед. т-ва України. - Житомир : Полісся, 2013. - 278 с. : іл., табл., фото. - 100 прим. - ISBN 978-966-655-671-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Денисенко, Володимир Федорович; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиПедагогічне товариство України. Житомирське обласне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА773165

Ґарифолла, Єсім.
Соціалізм. Філософське осмислення невдалого експерименту [Текст] : [соц.-філос. роман] / Ґарифолла Єсім ; [пер. з рос. Ірини Якухно]. - К. : Фенікс, 2012. - 139, [1] с. - ISBN 978-617-605-013-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Якухно, Ірина (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВС56106

Якухно, Іван Іванович.
Школа вчителем стоїть [Текст] : нариси про освітян Житомирщини / [Якухно І. І., Денисенко В. Ф. ; за ред. І. І. Якухно] ; Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. від-ня Пед. т-ва України. - Житомир : Полісся, 2013. - 311 с. : фотогр. - 400 прим. - ISBN 978-617-655-683-0
Авт. зазнач. у вих. відом.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Денисенко, Володимир Федорович; Якухно, Іван Іванович (ред.); Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Педагогічне товариство України. Житомирське обласне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА781503

Якухно, Іван Іванович.
Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону [Текст] : монографія / Якухно Іван Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". - Житомир : Полісся, 2014. - 479 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 377-421. - 300 прим. - ISBN 978-966-655-731-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Університет менеджменту освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА791277


Історія та сьогодення Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти [Текст] : шлях довжиною у 75 років / Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: І. І. Якухно (голова) та ін.]. - Житомир : Полісся, 2014. - 217, [11] с. : фот. - 200 прим. - ISBN 978-966-655-718-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якухно, Іван Іванович (ред.); Арешонков, В. Ю. (ред.); Денисенко, В. Ф. (ред.); Житомирська обласна державна адміністрація. Управління освіти і науки; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського