Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Шило В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.
ДС91688

Шило, Вікторія Вікторівна.
Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень XI-XIX ст.) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Шило Вікторія Вікторівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 227 арк. - арк. 203-206

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС77653

Шило, Владимир Петрович.
Методы решения сложных задач дискретной оптимизации [Текст] : дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.05.01 / Шило Владимир Петрович ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - К., 2002. - 290 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 271-290

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт кибернетики имени В. М. Глушкова (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
Ра288184

Шило, Володимир Миколайович.
Структурна організація інтелектуальних відкритих інформаційно-вимірювальних систем підвищенної швидкодії [Текст] : автореф. дис...канд. техн. наук: 05.11.16 / Шило Володимир Миколайович ; КПІ. - К., 1994. - 14 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
КПІ

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА336557

Шило, Вікторія Вікторівна.
Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень XI-XIX ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Шило Вікторія Вікторівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА323243

   Шило, Володимир Петрович.
Методи розв'язання складних задач дискретної оптимізації [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Шило Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К., 2003. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р82008

Шило, Виктор Анатольевич.
Практика: 1962-1991 [Текст] : стихотворения / В. А. Шило. - Тирасполь : Лада, 1992. - 48 с. - ISBN 5-7250-0032

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

7.
ВА566514


Клинико-экспериментальные аспекты влияния инкорпорированных радионуклидов на организм [Текст] / Ю. И. Бандажевский [и др.] ; ред. Ю. И. Бандажевский ; Белорусская инженерная академия, Гомельский гос. медицинский ин-т. - Гомель : [б.в.], 1995. - 173 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бандажевский, Ю. И.; Лелевич, В. В.; Стрелко, В. В.; Шило, В. В.; Жабинский В. Н.; Бандажевский, Ю. И. , Лелевич, В. В. (ред.); Белорусская инженерная академия; Гомельский гос. медицинский институт

Видання зберігається у :

8.
ВА588206

Шило, Віталій Васильович.
Екологічне право України [Текст] : учб. посібник для студ. ф-ту інж. екології міст / В. В. Шило, О. С. Баб'як ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х. : Оригінал, 1997. - 103 с. - ISBN 966-7102-34-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Баб'як, Олексій Степанович; Харківська державна академія міського господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА570487

Сигал, Иссак Яковлевич.
Очистка промышленных выбросов в атмосферу от оксидов серы и азота [Текст] : обзор мирового опыта работы по очистке дымовых газов в 80-90-е годы / И. Я. Сигал [и др] ; ред. И. Я. Сигал ; НАН Украины, Институт газа. - Х. : РИП "Оригинал, 1995. - 144 с.: ил. - ISBN 5-7707-7158-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Славин, Владимир Ильич; Шило, Виталий Васильевич; Сигал, Иссак Яковлевич (ред.); Национальная академия наук Украины; Институт газа (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА620918

Шило, Віктор.
Лезо голки [Текст] : вербальна мандала / В. Шило. - Кіровоград : ПП "Екслюзив Систем", 1999. - 100 с. - Бібліогр.: с. 98. - ISBN 966095-941-0-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА637592


Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт та завдання на курсову роботу для студ. спец. 8.091401 "Системи автоматики та управління" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. В. П. Шило. - К. : НАУ, 2002. - 68 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шило, Володимир Павлови (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА652953

Сергиенко, Иван Васильевич.
Задачи дискретной оптимизации: Проблемы, методы решения, исследования [Текст] / И. В. Сергиенко, В. П. Шило ; НАН Украины, Ин-т кибернетики. - К. : Наукова думка, 2003. - 264 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 243-259. - ISBN 966-00-0114-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шило, Владимир Петрович; Национальная академия наук УкраиныИнститут кибернетики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

13.
ВА663167


Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. П. Шило [та ін.]. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. - Бібліогр.: с. 236-238. - ISBN 966-8251-87-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шило, Варвара Петрівна; Верхоглядова, Наталія Ігорівна; Ільіна, Світлана Борисівна; Темченко, Анатолій Георгійович; Брадул, Олександр Михайлович

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА673252

Чорний, Павло.
Бодай-цикута [Текст] : роман / П. Чорний, В. Шило. - К. : Факт, 2006. - 248 с. - (Серія "Exceptis excipiendis"). - ISBN 966-359-072-6. - ISBN 966-8408-87-X (серія)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шило, Віктор

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА676801


Задачі оптимального проектування надійних мереж [Текст] / Н. З. Шор [та ін.] ; заг. ред. Н. З. Шор. - К. : Наукова думка, 2005. - 230 с. - Бібліогр.: с. 211-224. - ISBN 966-00-0606-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шор, Н. З.; Сергієнко, І. В.; Шило, В. П.; Стецюк, П. І.; Парасюк, І. М.; Шор, Н. З. (заг. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Філія №2

16.
РА395559

Шило, Віталій Миколайович.
Обґрунтування раціональної тактики лікування та профілактики ускладнень у хворих після видалення каменів верхніх сечовивідних шляхів ендоскопічними методами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Шило Віталій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". - К., 2012. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія медичних наук України (Київ); Інститут урології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА828068

Шило, Владимир Федорович (1933–).
Огненные фарватеры монитора "Смоленск" [Текст] : док., героико-ист. повесть о воен. моряках / Владимир Шило, Григорий Гамлявый. - Чернигов : Лозовой В. М. [изд.], 2018. - 202, [4] с. : ил. - Бібліогр.: с. 200-201. - 50 прим. - ISBN 978-617-7423-32-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гамлявый, Григорий Александрович (1940–)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського