Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Швець С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС60690

Швець, Сергій Михайлович.
Методичні основи короткострокового прогнозування валової доданої вартості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Швець Сергій Михайлович ; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 1998. - 152 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС70077

Швець, Світлана Вікторівна.
Ефективність системної ензимотерапії в корекції імунологічних та мікроциркуляторних порушень у хворих на хронічний вірусний гепатит B [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Швець Світлана Вікторівна ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Кривий Ріг, 2001. - 137 арк.: рис. - арк. 117-137

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА292679

   Швець, Станіслав Володимирович.
Системний аналіз та оптимізація процесу стружкоутворення при точінні [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.03.01 / Швець Станіслав Володимирович ; Одеський держ. політехнічний ун-т. - О., 1996. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА349655

Швець, Світлана Миколаївна.
Поєднання електромагнітного і магнітного методів при ферозондовій дефектоскопії великогабаритних деталей [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.13 / Швець Світлана Миколаївна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА303143

Швець, Сергій Михайлович.
Методичні основи короткострокового прогнозування валової доданої вартості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Швець Сергій Михайлович ; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 1999. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА314688

Швець, Світлана Вікторівна.
Ефективність системної ензимотерапії в корекції імунологічних та мікроциркуляторних порушень у хворих на хронічний вірусний гепатит B [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Швець Світлана Вікторівна ; Запорізький держ. медичний ун-т. - Запоріжжя, 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА684730

   Швець, Станіслав Володимирович.
Металорізальні інструменти [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Швець ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - 184 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 184. - ISBN 978-966-657-108-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ВА658431

   Швець, Станіслав Володимирович.
Основи системного підходу [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. зі спец. "Якість, стандартизація та сертифікація" денної та заочної форм навчання / С. В. Швець ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 92 с. - Бібліогр.: с. 89-90. - ISBN 966-657-029-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА661650

   Швець, Станіслав Володимирович.
Штампи та прес-форми, конструювання та технологія виготовлення [Текст] : навч. посібник / С. В. Швець, Л. М. Сєдінкін ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2005. - 118 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 116. - ISBN 966-657-045-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сєдінкін, Леонід Михайлович; Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА734347


Забезпечення захисту прав і свобод людини шляхом реалізації громадянами права на звернення до органів МВС України: сучасний стан та шляхи покращення якості [Текст] / [Швець С. П. та ін. ; заг. ред. Толопіло А. П.] ; Одес. правозахис. група "Верітас". - Х. : Права людини, 2010. - 59 с. - 500 экз. - ISBN 978-617-587-016-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Швець, С. П.; Павленко, В. І.; Черноусов, А. М.; Бєлоусов, Ю. Л.; Мартиненко, О. А.; Толопіло, А. П. (ред.); "Верітас", Одеська правозахисна група

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА738680

   Швець, Станіслав Володимирович.
Основи формоутворення поверхонь різанням [Текст] : навч. посіб. / С. В. Швець. - Суми : Сумський державний університет, 2011. - 126 с. : рис. - Бібліогр.: с. 126. - 300 экз. - ISBN 978-966-657-341-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА747781

   Швець, С. П.
Моніторинг стану забезпечення права власності в діяльності ДАІ МВС України: аналіз порушень та пошук шляхів вирішення проблеми [Текст] / [Швець С. П., Павленко В. І., Міняйло В. Л. ; заг. ред. Швець С. П., Толопіло А. П.] ; Одес. правозахис. група "Верітас". - Х. : Права людини, 2011. - 104 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 98-102. - 1000 экз. - ISBN 978-617-587-054-9
Автори зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Павленко, В. І.; Міняйло, В. Л.; Швець, С. П. (ред.); Толопіло, Андрій П. (ред.); "Верітас", Одеська правозахисна група

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

13.
АО269810

   Швець, С. П.
Пам'ятка водієві. 10 корисних порад [Текст] / [Швець С. П., Толопіло А. П.] ; Одес. правозахис. група "Верітас". - Х. : Права людини, 2011. - 64 с. : табл. - 1000 экз. - ISBN 978-617-587-053-2
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Толопіло, А. П.; "Верітас", Одеська правозахисна група

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
АО269936


Пам'ятка з питань діяльності міліції щодо дотримання права власності [Текст] / [Швець С. П. та ін.] ; Одес. правозахис. група "Верітас", Асоц. УМДПЛ. - Х. : Права людини, 2011. - 63 с. - 1000 экз. - ISBN 978-617-587-060-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Швець, С. П.; Толопіло, А. П.; Павленко, В. І.; Міняйло, В. Л.; Грибан, П. В.; "Верітас", Одеська правозахисна група; Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА749696


Питання діяльності ОВС України щодо дотримання права власності: стан та актуальні проблеми [Текст] / [Швець С. П. та ін. ; заг. ред.: Швець С. П., Толопіло А. П.] ; Одес. правозахис. група "Верітас", Асоц. УМДПЛ. - Х. : Права людини, 2011. - 143 с. - Бібліогр.: с. 135-143. - 300 экз. - ISBN 978-617-587-061-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Швець, С. П.; Толопіло, А. П.; Павленко, В. І.; Міняйло, В. Л.; Грибан, П. В.; Швець, С. П. (ред.); Толопіло, А. П. (ред.); "Верітас", Одеська правозахисна група; Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
СО30997


Питання сучасної наркополітики України: права людини та доступ до лікування [Текст] / [Толопіло А. П. та ін. ; заг. ред.: Толопіло А. П., Швець С. П.] ; Одес. правозахисна група "Верітас". - Х. : Права людини, 2011. - 92 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 91-93. - 500 экз. - ISBN 978-617-587-059-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Толопіло, А. П.; Швець, С. П.; Стрільців, О. М.; Ожогова, В. Г.; Павленко, В. І.; Толопіло, А. П. (ред.); Швець, С. П. (ред.); "Верітас", Одеська правозахисна група

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
АО270611

Швець, Сергій Анатолійович.
Переяславська рада, 1654 [Текст] / С. Швець. - Х. : Фоліо, 2012. - 126 с. - (Знамениті події історії України). - 500 экз. - ISBN 978-966-03-5097-7 (Знамениті події в історії України). - ISBN 978-966-03-5356-5
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
АО270678

Швець, Сергій Анатолійович.
Переяславська Рада, 1654 [Текст] / С. А. Швець. - Х. : ПЕТ, 2012. - 126, [1] с. - 3000 экз. - ISBN 978-966-1640-08-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Фонд Президентів України
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)

19.
ВА774095

Швець, Сергій Михайлович.
Короткострокове прогнозування валової доданої вартості [Текст] : монографія / С. М. Швець ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2013. - 135 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 129-135. - 300 экз. - ISBN 978-966-02-6999-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА804615


Перехідні процеси в системах електропостачання [Текст] : підручник / М. М. Черемісін [та ін.]. - Харків : В справі, 2016. - 260 с. : рис. - Бібліогр.: с. 254. - 200 экз. - ISBN 978-617-7305-20-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черемісін, Микола Михайлович; Мороз, Олександр Миколайович; Єгоров, Олексій Борисович; Швець, Сергій Вікторович

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського