Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Хіміон Л$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.
Р120877


Атеросклеротичні кардіо- і цереброваскулярні ускладнення у хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак: діагностика, прогнозування розвитку, профілактика [Текст] : метод. рек. / [В. М. Коваленко та ін.] ; Нац. акад. мед. наук України, Укр. центр наук. мед. інформації і патентно-ліцензійної роботи. - К. : Знання України, 2012. - 27 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 25. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коваленко, В. М.; Лисенко, Г. І.; Хіміон, Л. В.; Гарміш, О. О.; Національна академія медичних наук України; Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА393826

   Хіміон, Людмила Вікторівна.
Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики і лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / Хіміон Людмила Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". - К., 2012. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Р410 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія медичних наук України; "Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска", національний науковий центр", державна установа (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС133768

   Хіміон, Людмила Вікторівна.
Роль імуно-запальних факторів і дисліпідемії в розвитку атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак та обґрунтування його профілактики і лікування [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / Хіміон Людмила Вікторівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2012. - 359 арк. - Бібліогр.: арк. 317-359.

Рубрикатор НБУВ:
 Р410 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ)

Видання зберігається у :

4.
ВА820571


Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / [Ю. В. Вороненко та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. Ю. В. Вороненка, проф. О. Г. Шекери, проф. Л. В. Хіміон ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ : Заславський О. Ю. [вид.], 2018. - 600 с. : рис., табл. - (Серія "Сімейна медицина"). - Бібліогр.: с. 592-600. - 500 прим. - ISBN 978-617-632-087-6. - ISBN 978-617-632-051-7 (серія)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вороненко, Юрій Васильович; Шекера, Олег Григорович; Хіміон, Людмила Вікторівна; Матюха, Л. Ф.; Ватага, В. В.; Вороненко, Юрій Васильович (ред.); Шекера, Олег Григорович (ред.); Хіміон, Людмила Вікторівна (ред.); Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ). Інститут сімейної медицини

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського