Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Тещук В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.
ДС104008

Тещук, Виктор Иосифович.
Применение резонансной магнито-квантовой терапии в восстановительном лечении больных с неврологическими синдромами поясничного остеохондроза на госпитальном этапе [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Тещук Виктор Иосифович ; Одесский гос. медицинский ун-т. - О., 2007. - 183 л. - Библиогр.: л. 161-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА361227

Тещук, Віктор Йосипович.
Застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпитальному етапі [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Тещук Віктор Йосипович ; Український НДІ медичної реабілітації та курортології. - О., 2007. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український НДІ медичної реабілітації та курортології

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА354567

Тещук, Віктор Йосипович.
Диференційоване застосування резонансної магніто-квантової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами поперекового остеохондрозу на шпитальному етапі [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Тещук Віктор Йосипович ; Український НДІ медичної реабілітації та курортології. - О., 2007. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український НДІ медичної реабілітації та курортології

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА747327

Тещук, Віктор Йосипович.
Організація ангіоневрологічної допомоги в умовах Військово-медичного клінічного центру Південного регіону: актуальність, уніфікація неврологічної діагностики, алгоритми лікування, реабілітація, профілактика, перспективи на майбутнє [Текст] : метод. рек. / В. Й. Тещук, В. В. Тещук ; Військ.-мед. клінич. центр Півден. регіону, Клініка нейрохірургії та неврології, Ангіоневрол. від-ня. - О. : Наука і техніка, 2011. - 65 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 58-60

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Вікторія Вікторівна; Військово-медичний клінічний центр Південного регіонуКлініка нейрохірургії та неврології. Ангіоневрологічне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА761543

Тещук, Віктор Йосипович.
Основи загальної та військової гігієни [Текст] : конспект лекцій для курсантів Війск. акад., що навчаються за напрямком 6.010201-фіз. виховання / В. Й. Тещук, Н. В. Тещук ; Війск. акад. (м. Одеса). - О. : Наука і техніка, 2012. - 191 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 190. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Назарій Вікторович; Військова академія (Одеса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА761456

Тещук, Віктор Йосипович.
Біологічна хімія [Текст] : конспект лекцій для курсантів Військ. акад., що навчаються за напрямком 6.010201- фізичне виховання / В. Й. Тещук, Н. В. Тещук ; Військ. акад. (м. Одеса). - О. : Наука і техніка, 2012. - 331 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 331. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Назарій Вікторович; Військова академія (Одеса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА768279

Тещук, Віктор Йосипович.
Основи неврології [Текст] : конспект лекцій для курсантів Військ. акад., що навчаються за напрямком 6.010201 - фіз. виховання / В. Й. Тещук, Н. В. Тещук ; Військ. акад. (м. Одеса). - О. : Наука і техніка, 2012. - 131 с. - Бібліогр.: с. 131. - 35 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Назарій Вікторович

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА769492

Пекліна, Галина Петрівна.
Захист Вітчизни (медичні аспекти) [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Пекліна, В. Й. Тещук, В. В. Тещук ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О. : Бахва, 2013. - 377 с. : рис. - Бібліогр.: с. 375-377. - 100 прим. - ISBN 978-966-8783-35-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Тещук, Віктор Йосипович; Тещук, Вікторія Вікторівна; Міжнародний гуманітарний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА769508

Тещук, Віктор Йосипович.
Методика підготовки пацієнтів до лабораторних та інструментальних досліджень за умов Військово-медичного клінічного центру Південного регіону [Текст] : метод. вказівки / [В. Й. Тещук, В. В. Тещук] ; Військ.-мед. клін. центр Півд. регіону, Клініка нейрохірургії та неврології, Ангіоневрол. від-ня. - О. : Бахва, 2013. - 131 с. - Бібліогр.: с. 127-128. - 100 прим.
На тит. арк. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
 Р34 
 Р89 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Вікторія Вікторівна; Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Клініка нейрохірургії та неврології. Ангіоневрологічне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА778057


Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах [Текст] : монографія / М. М. Іжа [та ін.] ; [за заг. ред. М. М. Іжі] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 197 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-169. - 300 прим. - ISBN 978-966-394-059-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Іжа, Микола Михайлович; Піроженко, Наталія Вікторівна; Дроздова, Наталія Геннадіївна; Тещук, Віктор Йосипович; Іжа, Микола Михайлович (ред.); Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Одеський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА795816


Попереково-крижові больові синдроми [Текст] : монографія / [В. Й. Тещук та ін.]. - Одеса : Бахва, 2015. - 310 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 296-304. - 100 прим. - ISBN 978-966-8783-56-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Віктор Йосипович; Тещук, Назарій Вікторович; Гайдаржи, Ілля Трифонович; Гайдаржи, Олександра Ілліч

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
Р131316


Артериальная гипертензия [Текст] : дневник пациента с артер. гипертензией / [авт.-сост.: В. И. Тещук, В. В. Тещук, Н. В. Халикян]. - Одесса : Бахва, 2015. - 39 с. : табл. - Бібліогр.: с. 32-33. - 1000 прим. - ISBN 978-966-8783-55-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Виктор Иосифович (авт.-сост.); Тещук, Виктория Викторовна (авт.-сост.); Халикян, Наталья Викторовна (авт.-сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА811345

Тещук, Віктор Йосипович.
Інволютивні енцефалопатії у жінок [Текст] : монографія / В. Й. Тещук, В. В. Тещук ; Військ.-мед. клініч. центр Півден. регіону, Клініка нейрохірургії та неврології, Ангіоневрол. від-ня. - Одеса : Бахва, 2016. - 263 с. - Бібліогр.: с. 218-255. - 100 прим. - ISBN 978-966-8783-58-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тещук, Вікторія Вікторівна; Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Клініка нейрохірургії та неврології

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського