Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Слободян О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 43
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС85848

Слободян, Ольга Петрівна.
Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Слободян Ольга Петрівна ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004. - 305 арк. - арк. 211-239

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС62343

Слободян, Олександр Трохимович.
Створення і діяльність Української республіканської партії. (1990- червень 1996рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Слободян Олександр Трохимович ; Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. - К., 1998. - 199 л. - л. 183-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний технічний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС66018

   Слободян, Олександр Миколайович.
Внутрішньоорганні взаємовідношення венозних структур печінки в пренатальному періоді онтогенезу людини [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Слободян Олександр Миколайович ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 1999. - 179 арк. - арк.146-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС70979

Слободян, Олег Олексійович.
Пістинський центр гончарства ХІХ - першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості, майстри) [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Слободян Олег Олексійович ; НАН України, Інститут народознавства. - Л., 2001. - 301 арк. - арк.152-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА289670

Слободян, Олександр Трохимович.
Фонетична система російського острівного говору в Україні ( проблеми стійкості та інтерференції) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.02 / Слободян Олександр Трохимович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА362948

   Слободян, Олександр Миколайович.
Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 / Слободян Олександр Миколайович ; Харківський національний медичний ун-т. - Х., 2009. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА302043

Слободян, Олександр Трохимович.
Створення і діяльність Української республіканської партії. 1990-червень 1996 рр. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Слободян Олександр Трохимович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА308777

   Слободян, Олександр Миколайович.
Внутрішньоорганні взаємовідношення венозних структур печінки в пренатальному періоді онтогенезу людини [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Слободян Олександр Миколайович ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2000. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА316051

Слободян, Олег Олексійович.
Пістинський центр гончарства ХІХ - першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості, майстри) [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Слободян Олег Олексійович ; Львівська академія мистецтв. - Л., 2001. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА312152

Слободян, Олена Іркінівна.
Реабілітація імунної системи фізичними чинниками у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, в умовах курорту [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Слободян Олена Іркінівна ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. - Сімф., 2001. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського (Сімферополь)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА331958

Слободян, Ольга Петрівна.
Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Слободян Ольга Петрівна ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
Р95087


Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказ. до викон. лабораторних робіт для студ. усіх спец. заоч. форми навч. / Національний ун-т харчових технологій ; уклад. О. П. Слободян [та ін.]. - К. : НУХТ, 2002. - 14 с.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Слободян, Ольга Петрівна (уклад.); Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Р101509

Слободян, Ольга Петрівна.
Концепції сучасного природознавства [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 7.050108 "Маркетинг" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" ден. та заоч. форм навч. / О. П. Слободян ; Національний ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2004. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Р102466


Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. усіх спец. заоч. форми навч. / Н. М. Пушанко [и др.] ; Національний ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2004. - 30 с.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Пушанко, Наталія Миколаївна; Слободян, Ольга Петрівна; Нещадим, Лариса Петрівна; Бойко, Сергій Анатолійович; Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
АО266571

Слободян, Лідія Михайлівна.
Довідник педіатра та сімейного лікаря [Текст] / Л. М. Слободян, О. І. Слободян. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 464 c. - ISBN 978-966-408-366-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Слободян, Олексій Ігорович

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

16.
ВА658148


Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. П. Купчик [та ін.] ; ред. М. П. Купчик, М. М. Яцюк ; Національний ун-т харчових технологій. - К. : НУХТ, 2004. - 372 с.: рис. - ISBN 966-612-031-3

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Купчик, Михайло Петрович; Яцюк, Микита Мефодійович; Слободян, Ольга Петрівна; Пушанко, Наталія Миколаївна; Прокопенко, Олександр Іванович; Купчик, Михайло Петрович (ред.); Яцюк, Микита Мефодійович (ред.); Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА665527


Практичні навички з оперативної хірургії [Текст] : навч. посібник для студ. мед. ф-тів вищих мед. навч. закл. освіти ІV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [и др.]. - Чернівці : Місто, 2005. - 152 с.: мал. - Бібліогр.: с. 151. - ISBN 966-697-123-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ахтемійчук, Юрій Танасович; Пішак, Василь Павлович; Слободян, Олександр Миколайович; Цигикало, Олександр Віталійович

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р105805


Методические указания к изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов-иностранцев всех специальностей заочной формы обучения [Текст] / сост. С. А. Бойко, О. П. Слободян ; Национальный ун-т пищевых технологий. - К. : НУПТ, 2005. - 20 с. - Библиогр.: с. 20

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Бойко, Сергей Анатольевич (сост.); Слободян, Ольга Петровна (сост.); Национальный университет пищевых технологий

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Р98911


Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки до виконання контрольної роботи "Оцінка хімічної обстановки" для студ. усіх спец. заочної форми навчання / Національний ун-т харчових технологій ; уклад. О. П. Слободян [та ін.]. - К. : НУХТ, 2002. - 12 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Слободян, Ольга Петрівна (уклад.); Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА710372

   Слободян, Олександр.
Політика, що не проминає [Текст] : [монографія] / О. Слободян. - К. : Дух і літера, 2009. - 437 с. - ISBN 978-966-378-098-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського