Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Сизонов Д$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.
ВА750676

Сизонов, Дмитро.
Медична термінологія в українських ЗМІ [Текст] : словник / Дмитро Сизонов ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Шевченко Л. І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2012. - 335 с. - Бібліогр.: с. 331-335. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-499-1

Рубрикатор НБУВ:
 Р.в4 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевченко, Л. І. (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

2.
РА392288

Сизонов, Дмитро Юрійович.
Лінгвопрагматичний потенціал української медичної термінології у ЗМІ [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сизонов Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. - К., 2012. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Р.в4 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА759650

Сизонов, Дмитро Юрійович.
Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал [Текст] : монографія / Дмитро Сизонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2012. - 195 с. : схеми. - Бібліогр.: с. 157-193. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-572-1

Рубрикатор НБУВ:
 Р.в4 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

4.
ВА768398

   Шевченко, Лариса Іванівна.
Медіалінгвістика [Текст] : слов. термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. - К. : Київський університет, 2013. - 239 с. - ("Ідеї, постаті, тексти в українській культурі", видавничий проект). - Бібліогр.: с. 183-202. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-636-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дергач, Дмитро Валерійович; Сизонов, Дмитро Юрійович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА772596


Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства [Текст] / [упоряд. Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Шевченко Л. І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2013. - 327, [16] с. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-595-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шевченко, Лариса Іванівна (упоряд., ред.); Дергач, Д. В. (упоряд.); Сизонов, Д. Ю. (упоряд.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Кафедра історії та стилістики української мови

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)

6.
ДС134405

Сизонов, Дмитро Юрійович.
Лінгвопрагматичний потенціал української медичної термінології у ЗМІ [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сизонов Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. - К., 2012. - 206 арк. - Бібліогр.: арк. 169-206.

Рубрикатор НБУВ:
 Р.в4 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :

7.
ВА786365

   Шевченко, Лариса Іванівна.
Медіалінгвістика [Текст] : слов. термінів і понять : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Київ : Київський університет, 2014. - 325 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 196-218. - 150 прим. - ISBN 978-966-439-737-4
До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Дергач, Дмитро Валерійович; Сизонов, Дмитро Юрійович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

8.
ВС59085

   Шевченко, Лариса Іванівна.
Горизонтами модерної лінгвістики [Текст] : [вибр. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Лариса Іванівна Шевченко ; [редкол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін. ; уклад. : Д. В. Дергач., Д. Ю. Сизонов]. - К. : Київський університет, 2014. - 317 с. - (Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі"). - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-749-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Семенюк , Г. Ф. (ред.); Снитко, О. С. (ред.); Голубовська, І. О. (ред.); Дергач, Д. В. (упоряд.); Сизонов, Д. Ю. (упоряд.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
ВА792458

Сизонов, Дмитро Юрійович.
Українська мова та література [Текст] : тест. комплекс / Дмитро Сизонов, Ольга Злотник-Шагіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 299 с. - Бібліогр.: с. 296-299. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-804-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Злотник-Шагіна, Ольга Олександрівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

10.
Онищенко О.С. ВС367

   Шевченко, Лариса Іванівна.
Горизонтами модерної лінгвістики [Текст] : [вибр. ст.] / Лариса Іванівна Шевченко ; [редкол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін. ; уклад.: Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Київський університет, 2014. - 317 с. - (Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі"). - Бібліогр.: с. 295-310. - 300 прим. - ISBN 978-966-439-749-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дергач, Д. В. (уклад.); Сизонов, Д. Ю. (уклад.); Семенюк , Г. Ф. (ред.); Снитко, О. С. (ред.); Голубовська, І. О. (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Онищенко О.С. ВА1822

   Шевченко, Лариса Іванівна.
Медіалінгвістика [Текст] : слов. термінів і понять : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; [за ред. Л. І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Київ : Київський університет, 2014. - 325 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 196-218. - 150 прим. - ISBN 978-966-439-737-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дергач, Дмитро Валерійович; Сизонов, Дмитро Юрійович; Шевченко, Лариса Іванівна (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА817756

   Шевченко, Лариса Іванівна.
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа [Текст] : словник / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. - 112 с. - Бібліогр.: с. 102-106. - 100 прим. - ISBN 978-966-439-636-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сизонов, Дмитро Юрійович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
В357619/1

Шевченко, Лариса Іванівна
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа [Текст] : словник / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018 .
Ч. 1 / [відп. ред. Л. І. Шевченко]. - 2018. - 119 с. : іл. - Бібліогр.: с. 110-114. - 100 прим. - ISBN 978-966-439-986-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сизонов, Дмитро Юрійович; Шевченко, Лариса Іванівна (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського