Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Селіванов В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА582584


Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні [Текст] : зб. наук. праць / Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ; відп.ред. В. М. Селіванов, В. А. Євтушевський. - К. : Манускрипт, 1997. - 196 с. - ISBN 966-7193-00-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (відп.ред.); Євтушевський, В. А. (відп.ред.); Академія правових наук України (Харків); Інститут приватного права і підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА582579


Мале підприємництво і менеджмент в Україні (публічно- і приватно- правові засади) [Текст] : зб. наук. праць / Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ; відп.ред. В. М. Селіванов. - К. : [б.в.], 1997. - 237 с. - ISBN 95169-0-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (відп.ред.); Академія правових наук України (Харків)Інститут приватного права і підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА588763


Правова культура і підприємництво [Текст] / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Донецький ін-т підприємництва ; голов.ред. В. М. Селіванов [та ін.]. - К. : [б.в.] ; Донецьк : [б.в.], 1999. - 287 с. - ISBN 966-7509-00-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (голов.ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук УкраїниДонецький інститут підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

4.
ВА590241


Мале підприємництво в Україні (проблеми державної підтримки) [Текст] : зб. наук. пр. / ред. В. М. Селіванов [та ін.] ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1999. - 106 с. - ISBN 966-7509-04-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА585125


Закон і підприємець [Текст] : проблеми систематизації законодавства України про підприємництво / наук. ред. В. М. Селіванов ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1998. - 85 с. - ISBN 966-95169-6-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук. ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р85892

Селіванов, Володимир Миколайович.
Захист прав платників податків в Україні (питання теорії і практики) [Текст] / В. М. Селіванов [та ін] ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1999. - 24 с. - ISBN 966-7509-03-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Московенко, Олександр Миколайович; Головач, Ірина Володимирівна; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :

7.
ВА604371

Селіванов, Володимир.
Трикнижжя [Текст] : поезії / В. Селіванов. - Д. : Ліра- М, 2001. - 107 с. - ISBN 966-78-94-00-2
В вих. дан.: Селіванов, Володимир (Буряк, Володимир Дмитрович)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВИ10555/Вип. 4, ч. 2

Хрестоматія комплексника [Текст] / заг. ред. С. Лозинський [та ін.]. - Х. : Книгоспілка, 1928 . - (Робоча бібліотека педагога).
Вип. 4, ч. 2 : Дидактичний матеріял третього триместру сільської, всі триместри міської трудшколи третього року навчання / упоряд. В. Селіванов [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 1928. - 302 с.
Описано мовою оригіналу.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лозинський, С \заг. ред.\; Селіванов, В (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВС36254

Селіванов, Володимир Миколайович.
Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти [Текст] / В. М. Селіванов ; наук.ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. - 723 с. - Бібліогр.: с.635-681. - ISBN 966-7752-50-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Святоцький, О. Д. (наук.ред.); Академія правових наук України (Харків)Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА583205


Підприємництво і право [Текст] : зб. наук. праць / наук.ред. В. М. Селіванов ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1998. - 339 с. - ISBN 966-95169-3-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук.ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
ВА690851


Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності [Текст] / Вищий господарський суд України, НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України ; упоряд. В. С. Москаленко, В. П. Селіванов. - К. : Праксіс, 2007. - 408 с. - ISBN 978-966-8973-07-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Москаленко, Віктор Семенович (упоряд.); Селіванов, Володимир Павлович (упоряд.); Вищий господарський суд України; НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА588734


Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво) [Текст] / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Донецький ін-т підприємництва ; наук. ред. В. М. Селіванов. - К. ; Донецк : [б.в.], 1998. - 183 с. - ISBN 966-95169-9-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук. ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук УкраїниДонецький інститут підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
ВА674284

Селіванов, Володимир.
Голосарій [Текст] : текстові формати / В. Селіванов. - К. : Українські пропілеї, 2004. - 436 с. - ISBN 966-7015-25-4
У вих. дан. авт.: Селіванов Володимир (Буряк Володимир Дмитрович)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА674282

Селіванов, Володимир.
Любов завжди [Текст] : роман, повісті / В. Селіванов. - К. : Ярославів Вал, 2004. - 452 с. - ISBN 966-8382-10-2
У вих. дан. авт.: Селіванов Володимир (Буряк Володимир Дмитрович)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
АО265054

Селіванов, Володимир.
Етнобузок [Текст] : малий голосарій / В. Селіванов. - К. : Українські Пропілеї, 2006. - 436 с. - ISBN 966-7015-09-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА674638


Розробка й атестація методик вимірювання [Текст] : метод. вказ. до викон. експеримент. частини диплом. проектів та магістер. атестац. робіт напряму 0927 "Видав.-поліграф. справа" / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" ; уклад. В. Ф. Селіванов [та ін.]. - К. : Політехніка, 2005. - 84 с.: табл. - Бібліогр.: с. 83-84

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, Віталій Федорович (уклад.); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
АО267877

Селіванов, Володимир Дмитрович.
Universum [Текст] / В. Д. Селіванов. - К. : Ярославів Вал : Український письменник, 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-2151-17-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА719876


Підприємництво і право [Текст] : зб. наук. праць / наук. ред. В. М. Селіванов ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [Ін-т приват. права і підприємництва], 1998. - 339 с. - ISBN 966-95169-3-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук. ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Онищенко О. С. Р80

Селіванов, Володимир Миколайович.
Захист прав платників податків в Україні (питання теорії і практики) [Текст] / Селіванов В. М., Московенко О. М., Головач І. В. ; Ін-т приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. - К. : [Ін-т приват. права і підприємництва АПрН України], 1999. - 24 с. - ISBN 966-7509-03-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Московенко, Олександр Миколайович; Головач, Ірина Володимирівна; Академія правових наук України (Харків); Інститут приватного права і підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА740744


Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів [Текст] : метод. вказівки до викон. експеримент. частини магістер. диплом. проектів напряму 0515 "Видавничо-поліграфічна справа", спец. 8.051501 "Технологія друкованих видань" та 8.051503 "Технологія розробки, виготовлення і оформлення паковань" / Укр. акад. друкарства ; [розроб.: Селіванов В. Ф. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Величко. - Л. : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2007. - 113, [4] с. : рис., табл., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 59-61. - 200 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Величко, Олена Михайлівна (ред.); Селіванов, Віталій Федорович (розроб.); Кириченко, Ірина Олексіївна (розроб.); Мельников, Олександр Валерійович (розроб.); Українська академія друкарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського