Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Садєков А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.
РА322227

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Механізми еколого-економічного управління підприємством [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Садєков Алімжан Абдуллович ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2002. - 28 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА641594

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Ефективність матеріального стимулювання праці в торгівлі [Текст] / А. А. Садєков, О. В. Корнілова ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк : Видавництво ДонДУЕТ, 2003. - 172 с. - Бібліогр.: с. 146-154. - ISBN 966-7634-83-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корнілова, Олена Владиславівна; Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

3.
Табачник Д.В. ВС197


Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність [Текст] / О. О. Шубін [та ін.] ; заг. ред. О. О. Шубін, А. А. Садєков ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. - Донецьк : Каштан, 2007. - 356 с. - ISBN 966-427-028-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шубін, Олександр Олександрович; Чумаченко, Микола Григорович; Туган-Барановский, Джучи Михайлович; Широкорад, Леонід Дмитрович; Дмитриченко, Лілія Іванівна; Шубін, Олександр Олександрович (заг. ред.); Садєков, Алімжан Абдуллович (заг. ред.); Туган-Барановський, Михайло Іванович (о нём); Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р110557


Система фінансового менеджменту вищого навчального закладу [Текст] : матеріали роботи, що висувається на здобуття Держ. премії України у галузі науки і техніки за 2007р. / Ю. К. Рудавський [та ін.] ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2007. - 28 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рудавський, Юрій Кирилович; Акмаєв, Анатолій Ісаєвич; Нестуля, Олексій Олексійович; Куліков, Петро Мусійович; Лев, Тетяна Олексіївна; Садєков, Алімжан Абдулович; Семенець, Валерій Васильович; Лисенко, Юрій Григорович; Андрієнко, Володимир Миколайович; Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА699284


Система управління державними фінансами галузевого міністерства [Текст] : монографія / Ю. Г. Лисенко [та ін.] ; ред. Ю. Г. Лисенко, В. М. Андрієнко ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2007. - 239 с. - Бібліогр.: с. 236-239 (51 назва). - ISBN 978-966-374-336-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лисенко, Ю. Г.; Акмаєв, А. І.; Андрієнко, В. М.; Казарінова, Н. Л.; Куліков, П. М.; Лев, Т. О.; Нестуля, О. О.; Рудавський, Ю. К.; Садєков, А. А.; Семенець, В. В.; Лисенко, Ю. Г. (ред.); Андрієнко, В. М. (ред.); Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВС43475


Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність [Текст] / О. О. Шубін [та ін.] ; ред. О. О. Шубін, А. А. Садєков ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. - Донецьк : Каштан, 2007. - 356 с. - ISBN 966-427-028-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шубін, О. О.; Чумаченко, М. Г.; Туган-Барановский, Д. М.; Широкорад, Л. Д.; Дмитриченко, Л. І.; Шубін, О. О. (ред.); Садєков, А. А. (ред.); Туган-Барановський, Михайло Іванович (о нём); Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА678036

Садєков, Аліджман Абдулович.
Маркетиногова діяльність торгівців цінними паперами [Текст] / А. А. Садєков, А. В. Буковський ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 148 с. - Бібліогр.: с. 127-135. - ISBN 966-385-031-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковський, Андрій Вікторович; Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА678626


Електронні ресурси для науки, освіти, виховання [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 року, Донецьк, Україна / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Наукова бібліотека ; ред. кол. А. А. Садєков [та ін.]. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 208 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Садєков, А. А. (ред. кол.); Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. Наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Чит. зал бібліотекознавчої літератури

9.
ВА709787

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Оперативне планування на торговельному підприємстві [Текст] : монографія / А. А. Садєков, У. С. Расулова ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 194 c. - Бібліогр.: с. 150-160. - ISBN 978-966-385-128-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Расулова, Уляна Сергіївна; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА717085


Інституційне забезпечення євроатлантичної інтеграції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Садєков [та ін.] ; Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 262 с. - Бібліогр.: с. 217-221. - ISBN 978-966-385-123-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Садєков, Алімжан Абдулович; Дрожжина, Світлана Володимирівна; Чернега, Оксана Богданівна; Самосьонок, Лариса Миколаївна; Білозубенко, Володимир Станіславович; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА731367

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Стратегічне управління підприємством. Управління змінами [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навчання / А. А. Садєков, О. Ю. Гусєва ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Кафедра приклад. економіки. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 413 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 405-409. - 500 экз. - ISBN 978-966-385-173-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Гусєва, Ольга Юріївна; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. Кафедра прикладної економіки

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА732220

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Мотивація персоналу торговельних підприємств [Текст] : монографія / А. А. Садєков, Д. М. Прусс ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 251 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 241-251. - 500 экз. - ISBN 978-966-385-175-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прусс, Дмитро Миколайович; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
В352874/2

Ринок продовольчих товарів України: реалії та перспективи [Текст] : монографія : [в 2 т.] / під. ред. д-ра екон. наук, проф. О. О. Шубіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010.
Т. 2 / [О. О. Шубін та ін.]. - 2010. - 507 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 484-507. - 1000 экз. - ISBN 978-966-385-190-7
Присвяч. 90-річчю Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шубін, Олександр Олександрович \ред.\; Шубін, Олександр Олександрович; Садєков, Алімжан Абдуллович; Азарян , Олена Михайлівна; Близький, О. В.; Булгакова, О. В.; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА740345

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Управління основними фондами торговельного підприємства [Текст] : монографія / А. А. Садєков, О. В. Воскобоєва ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 209 с. : табл. - Бібліогр.: с. 164-173. - 500 экз. - ISBN 978-617-579-188-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Воскобоєва, Олена Володимирівна; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА750130


Дисертації, захищені в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [Текст] : бібліогр. покажч. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [за заг. ред. А. А. Садєкова ; уклад.: Т. П. Ткаченко, І. П. Подгорна, О. В. Крайнюк]. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 188 с. - 100 экз. - ISBN 978-617-579-264-3
До 90-річчя від дня заснування ун-ту.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Садєков, А. А. (ред.); Ткаченко, Т. П. (уклад.); Подгорна, І. П. (уклад.); Крайнюк, О. В. (уклад.); Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд

16.
ВА755363

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Регулювання розвитку сфери побутових послуг на регіональному рівні [Текст] : монографія / А. А. Садєков, А. Ю. Голобородько ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 217-236. - 500 экз. - ISBN 978-617-579-413-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Голобородько, Альона Юріївна; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА761478


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [Текст] : бібліогр. покажч. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [уклад.: Т. П. Ткаченко та ін. ; наук. ред. А. А. Садєков, Т. П. Ткаченко]. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 247, [16] с. : фотогр. кольор. - 100 экз. - ISBN 978-617-579-444-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ткаченко, Т. П. (уклад., ред.); Журба, І. В. (уклад.); Карнаух, Н. Ю. (уклад.); Садєков, А. А. (ред.); Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА766399

Садєков, Алімжан Абдуллович.
Управління оборотним капіталом роздрібних підприємств торгівлі [Текст] : монографія / А. А. Садєков, С. О. Єрмак ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 202 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-202. - 500 экз. - ISBN 978-617-579-588-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єрмак, Світлана Олександрівна; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського