Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (26)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Рашкевич Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11
1.
ДС57053

   Рашкевич, Юрій Михайлович.
Моделі, методи та засоби перетворень мовних сигналів в часовій області [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Рашкевич Юрій Михайлович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 1997. - 285 с.+ дод.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА298858

   Рашкевич, Юрій Михайлович.
Моделі, методи та засоби перетворень мовних сигналів в часовому просторі [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Рашкевич Юрій Михайлович ; Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 1997. - 31 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА579863

   Рашкевич, Юрій Михайлович.
Перетворення часового масштабу мовних сигналів [Текст] / Ю. М. Рашкевич. - Львів : Академічний Експрес, 1997. - 140 с. - ISBN 966-7094-15-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

4.
ВС47592


Навчання у Львівській політехніці [Текст] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 140 с. - ISBN 978-966-553-788-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рашкевич, Ю. М. (відп. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА402756

Рашкевич, Юрій Юрійович.
Інформаційні технології шифрування зображень в телекомунікаційних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рашкевич Юрій Юрійович ; Укр. акад. друкарства. - Л., 2013. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія друкарства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВС58281


Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі [Текст] : монографія / Ю. М. Рашкевич [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 254 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 243-252. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-603-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рашкевич, Юрій Михайлович; Ткаченко, Роман Олексійович; Цмоць, Іван Григорович; Пелешко, Дмитро Дмитрович; "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

7.
ВС58505

   Рашкевич, Юрій Михайлович.
Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Текст] : [нац. рамка кваліфікацій. Результати навчання. Компетентності. ЄКТС] : монографія / Ю. М. Рашкевич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 166 с. : табл. - Бібліогр.: с. 159-164. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-628-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ВС60064


Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довід. користувача / Нац. "Еразмус +" офіс в Україні ; пер. з англ. за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича та д-ра пед. наук, доц. Ж. В. Таланової. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 105 с. - Бібліогр.: с. 82-87. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-844-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Рашкевич, Ю. М. (ред. пер.); Таланова, Ж. В. (ред. пер.); "Еразмус +", програма ЄС з питань освіти, підготовки, молоді та спорту на 2014-2020 рр. . Національний офіс в Україні

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
ВС60241


Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довід. користувача / Нац. "Еразмус+" офіс в Україні ; пер. з англ. за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича та д-ра пед. наук, доц. Ж. В. Таланової. - 2-ге вид. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 105 с. : іл. - Бібліогр.: с. 82-87. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-852-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Рашкевич, Ю. М. (ред. пер.); Таланова, Ж. В. (ред. пер.); "Еразмус +", програма ЄС з питань освіти, підготовки, молоді та спорту на 2014-2020 рр. . Національний офіс в Україні

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА800099


Розроблення освітніх програм [Текст] : метод. рек. / [В. М. Захарченко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя] ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. Темпус / Еразмус + офіс в Україні. - Київ : Пріоритети, 2014. - 119 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 117-118. - 500 прим. - ISBN 978-966-2432-08-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Захарченко, В. М.; Луговий, В. І.; Рашкевич, Ю. М.; Таланова, Ж. В.; Кремень, Василь Григорович (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); "Національний Темпус / Еразмус + Офіс в Україні", проект Європейського Союзу

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
СО34796


Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання [Текст] / Проект "Тюнінг-гармонізація освітніх структур в Європі" ; [пер. з англ. Ю. М. Рашкевича]. - Київ : Поліграф плюс, 2016. - 79 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 35. - 500 прим. - ISBN 978-966-8977-71-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рашкевич, Юрій М. (пер.); "Тюнінг - гармонізація освітніх структур в Європі", проект

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського