Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Погрібний С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
ДС70963

   Погрібний, Сергій Олексійович.
Порівняльно- правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Погрібний Сергій Олексійович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2001. - 212 арк. - арк.198-208

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА368129

   Погрібний, Сергій Олексійович.
Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Погрібний Сергій Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА314294

   Погрібний, Сергій Олексійович.
Порівняльно- правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Погрібний Сергій Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА623753


Практикум до курсу "Цивільне та сімейне право. Частина перша" [Текст] / Є. О. Харитонов [та ін.] ; ред. Є. О. Харитонов, О. О. Погрібний ; Одеська національна юридична академія. - О. : Юридична література, 2001. - 108 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харитонов, Є. О.; Кізлова, О. С.; Харитонова, О. І.; Погрібний, С. О.; Калітенко, О. М.; Харитонов, Є. О. (ред.); Погрібний, О. О. (ред.); Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА645306

   Погрібний, Сергій Олексійович.
Володіння у цивільному праві [Текст] / С. О. Погрібний ; Одеська національна юридична академія. - О. : Юридична література, 2002. - 276 с. - Бібліогр.: с. 204-214. - ISBN 966-7694-59-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

6.
ВА716611

   Погрібний, Сергій Олексійович.
Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Текст] : монографія / С. О. Погрібний ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Правова єдність, 2009. - 304 с. - Бібліогр.: с. 281-300. - ISBN 978-966-2183-46-7 (Алерта). - ISBN 978-966-373-513-9 (КНТ). - ISBN 978-966-364-902-3 (ЦУЛ)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА739850


Окреме провадження в цивільному процесі України [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. В. Ківалов та ін.] ; під ред. д-ра юрид. наук , проф., Засл. юриста України Р. М. Мінченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". - О. : Фенікс, 2010. - 222 с. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 экз. - ISBN 978-966-438-361-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ківалов, С. В.; Мінченко, Р. М.; Погрібний, С. О.; Чванкін, С. А.; Андронов, І. В.; Мінченко, Р. М. (ред.); "Одеська юридична академія", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА776744


Цивільний процес України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Ківалов С. В. та ін.] ; за заг. ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. Мінченко Р. М. - Херсон : Олди-плюс, 2014. - 719 с. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 экз. - ISBN 978-966-289-018-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ківалов, С. В.; Мінченко, Р. М.; Погрібний, С. О.; Андронов, І. В.; Волкова, Н. В.; Мінченко, Р. М. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
В351144/Кн. 1

Цивільне право України [Текст] : підруч. : у 3 кн. / Одес. нац. юрид. акад. - Одеса : Юридична література, 2005 - 2006.
Кн. 1 / [Є. О. Харитонов та ін. ; за ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дрішлюка]. - 2005. - 525 с. - 1000 экз. - ISBN 966-8104-94-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харитонов, Є. О.; Стефанчук, Р. О.; Дрішлюк, А. І.; Погрібний, С. О.; Ткачук, А. Л.; Харитонов, Є. О. (ред.); Дрішлюк, А. І. (ред.); Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського