Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Отрощенко І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.
ДС105538

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Рух за об'єднання монгольських народів у першій половині ХХ ст. [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Отрощенко Іванна Віталіївна ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 2008. - 463 арк. - арк. 402-458

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС62141

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Вплив буддійської церкви на внутрішню та зовнішню політику Монголії. 1911- 1940 [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Отрощенко Іванна Віталіївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - К., 1999. - 207 л. - л. 195-207

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА304283

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Вплив буддійської церкви на внутрішню та зовнішню політику Монголії. 1911- 1940 [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Отрощенко Іванна Віталіївна ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 1999. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Непокупний А.П.\ РА9

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Вплив буддійської церкви на внутрішню та зовнішню політику Монголії. 1911-1940 [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Отрощенко Іванна Віталіївна ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 1999. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА355575

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Рух за об'єднання монгольських народів у першій половині ХХ ст. [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Отрощенко Іванна Віталіївна ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 2008. - 28 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВС39540


Дослідження цивілізацій Сходу та Заходу: історія, філософія, філологія [Текст] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, Каф. філософії та релігієзнавства, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; упоряд. І. Отрощенко ; голов. ред. Л. В. Матвєєва. - К. : [б.в.], 2004. - 166 с. - Бібліогр.: в кінці статей.
До ювілею Олени Огнєвої

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Матвєєва, Л. В. (голов. ред.); Отрощенко, І. (упоряд.); Огнєва, Олена Дмитрівна (про неї); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ). Кафедра філософії та релігієзнавства; "Києво-Могилянська академія", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

7.
Непокупний А.П./РА9

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Вплив буддійської церкви на внутрішню та зовнішню політику Монголії. 1911-1940 [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К. : [б.в.], 1999. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА663795

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905-1911) [Текст] / І. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К. : [б.в.], 2005. - 296 с.: іл. - Бібліогр.: с. 247-257. - ISBN 966-02-3501-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Р114299


Олена Дмитрівна Огнєва. Біобібліографічний покажчик [Текст] : до 65-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; упоряд. І. В. Отрощенко. - К. : [б.в.], 2009. - 44 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Отрощенко, І. В. (упоряд.); Огнєва, Олена Дмитрівна (о нём); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

10.
ВА734073


Леся Василівна Матвєєва [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О. С., Отрощенко І. В.]. - К. : [б. в.], 2010. - 64 с. : фотогр. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мавріна, О. С. (упоряд.); Отрощенко, І. В. (упоряд.); Матвєєва, Леся Василівна (про неї); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд

11.
Онищенко О. С. ВА195


Орієнтальні студії в Україні [Текст] : до ювілею Л. В. Матвєєвої : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; редкол. : Бубенок О. Б. [та ін.] ; упоряд.: Мавріна О. С., Отрощенко І. В. - К. : [б. в.], 2010. - 508 с. : рис., іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-5736-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бубенок, О. Б. (ред.); Капранов, С. В. (ред.); Кочубей, Ю. М. (ред.); Мавріна, О. С. (упоряд.); Отрощенко, І. В. (упоряд.); Матвєєва, Леся Василівна (про неї); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА736039


Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої [Текст] : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [редкол.: Бубенок О. Б. та ін. ; упоряд. Мавріна О. С., Отрощенко І. В.]. - К. : [Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України], 2010. - 508 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-5736-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бубенок, О. Б. (ред.); Капранов, С. В. (ред.); Кочубей, Ю. М. (ред.); Мавріна, О. С. (упоряд.); Отрощенко, І. В. (упоряд.); Матвєєва, Л. В. Леся Василівна (про неї); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

13.
ВА747427

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
На шляху до Великої Монголії (панмонгольський рух у 1920 - 1930-ті роки) [Текст] : [монографія] / І. В. Отрощенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : Ін-т сходознавства НАН України, 2011. - 455 с. : карти. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 402-439. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-6121-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Онищенко О. С. ВА1694

   Отрощенко, Іванна Віталіївна.
Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905-1911) [Текст] : [монографія] / І. В. Отрощенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К. : [б. в.], 2005. - 292 с. : іл. - Бібліогр.: с. 247-257. - 300 прим. - ISBN 966-02-3501-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
СО31796


Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі [Текст] : [колект. моногр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; [Борділовська О. А. та ін. ; упоряд.: О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко ; відп. ред. Матвєєва Л. В.]. - К. : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2012. - 218 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим. - ISBN 978-966-02-6589-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Борділовська, Олена Анатоліївна; Габер, Євгенія Василівна; Кіктенко, Віктор Олексійович; Коваль, Олексій Анатолійович; Мавріна, Ольга Степанівна; Мавріна, Ольга Степанівна (упоряд.); Отрощенко, Іванна Віталіївна (упоряд.); Матвєєва, Леся Василівна (ред.); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Фонд Президентів України

16.
ВА773524


Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу [Текст] : аналіт. доп. / [В. О. Кіктенко та ін. ; за ред. В. О. Кіктенко] ; Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського Нац. акад. наук України. - К. : Ін-т сходознавства НАН України, 2013. - 181 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 155-176. - 100 прим. - ISBN 978-966-02-6993-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіктенко, Віктор Олексійович; Мавріна, Ольга Степанівна; Мусійчук, Вікторія Анатоліївна; Отрощенко, Іванна Віталіївна; Філь, Юлія Сергіївна; Хамрай, Олексій Олексійович; Кіктенко, Віктор Олексійович (ред.); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
Онищенко О.С. СО151


Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі [Текст] : [колект. монографія] / [Борділовська О. А. та ін. ; відп. ред. Л. В. Матвєєва ; упоряд.: Мавріна О. С., Отрощенко І. В.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2012. - 218, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим. - ISBN 978-966-02-6589-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Борділовська, Олена Анатоліївна; Габер, Євгенія Василівна; Кіктенко, Віктор Олексійович; Коваль, Олексій Анатолійович; Мавріна, Ольга Степанівна; Матвєєва, Леся Василівна (ред.); Мавріна, Ольга Степанівна (упоряд.); Отрощенко, Іванна Віталіївна (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА814333


Китай очима Азії [Текст] : [кол. монографія] / [С. В. Капранов та ін. ; редкол.: О. В. Богомолов та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Укр. асоц. китаєзнавців. - Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2017. - 315 с. - Рез. англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-8237-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Капранов, Сергій Віталійович; Кіктенко, Віктор Олексійович; Марков, Дмитро Євгенович; Мусійчук, Вікторія Анатоліївна; Отрощенко, Іванна Віталіївна; Богомолов, О. В. (ред.); Бубенок, О. Б. (ред.); Кіктенко, Віктор Олексійович (ред.); Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ); Українська асоціація китаєзнавців

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського