Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Масюк В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.
В346596/Кн. 3

Современные методы аппроксимации в теории антенн [Текст]. - М. : Издательское предприятие редакции журнала "Радиотехника", 2002 . - (Библиотека журнала "Антенны" ; Вып. 1-2).
Кн. 3 : Новый класс фрактальных функций в задачах анализа и синтеза антенн / В. Ф. Кравченко, В. М. Масюк. - М. : [б.и.], 2002. - 72 с.: рис. - Библиогр.: с. 72. - ISBN 5-93108-021-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Масюк, Владимир Михайлович

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА372306

Масюк, Василь Васильович.
Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Масюк Василь Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

3.
ДС118547

Масюк, Василь Васильович.
Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Масюк Василь Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 204 арк. - Бібліогр.: арк. 177-204.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА751636

Масюк, Василь Васильович.
Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві [Текст] : монографія / Василь Масюк. - Х. : Право, 2011. - 208 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-302-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

5.
АО270535

Масюк, Василь Васильович.
Позовна заява [Текст] : алгоритм склад. та подання / Василь Масюк. - Х. : Право, 2012. - 74 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-394-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

6.
ВА760228

Масюк, Василий В.
Секреты практической юриспруденции [Текст] / Василий Масюк. - Х. : Право, 2012. - 230 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-402-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд

7.
ВА760494

Масюк, Василий Васильевич.
Как зарегистрировать и расторгнуть брак в Украине [Текст] / Василий Масюк, Юлия Крат. - Х. : Право : Семейство, 2013. - 115 с. - 500 прим. - ISBN 978-966-458-420-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Крат, Юлия Михайловна

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

8.
ВА772793


Закон України "Про безоплатну правову допомогу" [Текст] : наук.-практ. комент. / [Клименко О. І. та ін.] ; за заг. ред. Оніщука Миколи Васильовича. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 99 с. - (Законодавство України). - Назва обкл. : Науково-практичний коментар Закону України "Про безоплатну правову допомогу". - 7 000 прим. - ISBN 978-611-01-0428-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Клименко, Олександр Ігорович; Свєнтицький, Володимир Чеславович; Василик, Віталій Валентинович; Масюк, Василь Васильович; Очкольда, Микола Геннадійович; Оніщук, Микола Васильович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА777169

Масюк, Василь Васильович.
Цивільний процес у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / Масюк В. В., Акулова М. Ю. - Харків : Право, 2014. - 185 с. : схеми, табл. - 500 прим. - ISBN 978-966-458-623-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Акулова, Марина Юріївна

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

10.
ВА781203

Масюк, Василий Васильевич.
Всё о браках по расчёту [Текст] / Василий Масюк при участии Анастасия Верба, Игорь Рожко. - Харьков : Право, 2014. - 219 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-647-1

Рубрикатор НБУВ:
 Ю956  
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Верба, Анастасия; Рожко, Игорь

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд

11.
ВС59135

Масюк, Василь Васильович.
Цивільний процес у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / Масюк В. В., Акулова М. Ю. - 2-е вид., допов. - Харків : Право, 2015. - 187 с. - 500 прим. - ISBN 978-966-458-826-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Акулова, Марина Юріївна

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

12.
ВА796510

Масюк, Василий В.
Нетворкинг для юристов и не только [Текст] / Василий Масюк. - Харьков : Право, 2015. - 275 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-862-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

13.
ВС63313

Масюк, Василь Васильович.
Виконавче провадження у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / В. В. Масюк, М. Ю. Акулова. - Харків : Право, 2017. - 120, [1] с. : схеми, табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-937-193-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Акулова, Марина Юріївна

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

14.
РА432077

Масюк, Вікторія Михайлівна.
Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Масюк Вікторія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2017. - 25 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА828564

Масюк, Василий Васильевич.
Как начать частную юридическую практику [Текст] / Василий Масюк. - Харьков : Право, 2018. - 213 с. : рис., табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-937-498-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського