Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Легун Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 16
Представлено документи з 1 до 16
1.
ДС47947

   Легун, Юрій Вікторович.
Розвиток науки в Україні у 60-х роках ХХ ст. [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.02 / Легун Юрій Вікторович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1995. - 204 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС104406

   Легун, Юрій Вікторович.
Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Легун Юрій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 489 арк. - арк. 413-469

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА289043

   Легун, Юрій Вікторович.
Розвиток науки України у 60-х роках ХХ століття [Текст] : автореф. дис...канд. іст. наук: 07.00.02 / Легун Юрій Вікторович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1995. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА348188

   Легун, Юрій Вікторович.
Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан, збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Легун Юрій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА663633

   Легун, Юрій Вікторович.
Матеріали ревізійного перепису населення 1795-1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Ю. В. Легун, О. С. Петренко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Державний архів Вінницької області. - Вінниця : О.Власюк, 2005. - 71 с. - ISBN 966-8413-62-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Петренко, Олександр Степанович; Київський національний університет імені Тараса ШевченкаДержавний архів Вінницької області

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА671891

   Легун, Юрій Вікторович.
Генеалогія селян Подільської губернії: джерела [Текст] / Ю. В. Легун. - Вінниця : О.Власюк, 2005. - 516 с. - Бібліогр.: с. 439-482. - ISBN 966-8413-74-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА768631

   Завальнюк, К. В.
Леонід Мосендз у документах епохи [Текст] / К. В. Завальнюк, О. М. Кравчук, Ю. В. Легун ; Держ. арх. Вінниц. обл., Краєзн. т-во "Поділля", Іст. клуб "Холодний Яр". - Вінниця : Видавництво-друкарня Діло, 2013. - 271 с. : іл. - ISBN 978-617-662-036-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кравчук, О. М.; Легун, Ю. В.; Мосендз, Леонід Маркович (1897-1948) ( про нього); Державний архів Вінницької області; "Поділля", краєзнавче товариство; "Холодний Яр", історичний клуб

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)

8.
ВА789187


Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів [Текст] : колект. монографія / [Б. Гудь та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. - 184 с. : табл. - 300 прим. - ISBN 978-617-525-124-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гудь, Богдан; Легун, Юрій; Колесник, Вікторія; Моравєц, Норберт; Кривошея, Ігор; Кривошея, Ігор (ред.); Моравєц, Норберт (ред.); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Польський культурно-освітній центр; "Стара Умань", державний історико-архітектурний заповідник; Instytut historii akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)

9.
ВА789619

Губаржевський, Ігор Володимирович (о. ; 1905-1970).
"Я мовчу - душа говорить..." [Текст] : [спогади, листи, поезії, оповідання, мовознав. і літературознав. пр., публіцистика, промови] / Ігор Губаржевський ; [упоряд.: Ю. В. Легун, О. М. Кравчук]. - Вінниця : Барановська Т. П. [вид.], 2015. - 387, [17] с. : іл. - 100 прим. - ISBN 978-966-97333-2-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Легун, Юрій Вікторович (упоряд.); Кравчук, Олександр Миколайович (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВС60055


Державний архів Вінницької області [Текст] : путівник / [авт.-упоряд.: О. Петренко та ін. ; наук. ред. Ю. Легун] ; Держ. архів. служба України, Держ. архів Вінниц. обл. - Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. - 753 с. - (Архівні зібрання України. Путівники). - 40 прим. - ISBN 978-966-97333-1-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петренко, Олександр (авт.-упоряд.); Верховлюк, Володимир (авт.-упоряд.); Винокурова, Фаїна (авт.-упоряд.); Легун, Юрій (ред.); Державна архівна служба України; Державний архів Вінницької області; Державний архів Вінницької області (про нього)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

11.
ВА817927

Губаржевський, Ігор Володимирович (о. ; 1905-1970).
Хрест і тризуб. Релігійна публіцістика і проповіді [Текст] / Ігор Губаржевський ; [упоряд.: Ю. В. Легун, О. М. Кравчук]. - Вінниця : Т. П. Барановська [вид.], 2017. - 369, [1] с. - Назва обкл. : Хрест і тризуб/ Ігор Губаржевський. - 600 прим. - ISBN 978-617-7233-41-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Легун, Ю. В. (упоряд.); Кравчук, О. М. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
СО35699


Топографічний опис Подільської губернії 1799 р. Вінницький, Ямпільський, Брацлавський повіти [Text] / вид. підгот. Юрій Легун ; [за ред. Легуна Ю. В.]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 396 с. : іл. - (Серія "Моя Вінниччина" ; вип.16). - Текст укр., старослов. - 300 прим. - ISBN 978-966-924-616-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Легун, Юрій Вікторович (підгот., ред.)

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

13.
ВС65347


Поділля в добу Української революції. Рік 1917 [Текст] : док. та матеріали / [упоряд.: В. Р. Адамський ; редкол.: І. М. Шоробура (відп. ред.) та ін.] ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2017. - 847 с. - (Джерела з історії Поділля). - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. в знесках. - 500 прим. - ISBN 978-617-7626-24-3
100-річчю Укр. центр. ради присвячується (1917-2017).

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Адамський, Віктор Р. (упоряд., ред.); Шоробура, І. М. (ред.); Байдич, В. Г. (ред.); Блажевич, Ю. І. (ред.); Галус, О. М. (ред.); Легун, Ю. В. (ред.); Маковська, Н. В. (ред.); Островий, В. М. (ред.); Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Національна спілка краєзнавців України. Хмельницька обласна організація; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Державний архів Вінницької області; Державний архів Хмельницької області

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
В349803/5

Реабілітовані історією. Вінницька область [Текст] : у двадцяти семи томах / голов. ред. кол.: Тронько П. Т. [та ін.]; Вінниц. обл. держ. адмін. [та ін.]. - Вінниця : ДКФ, 2006 . - (Реабілітовані історією : у 27 т.).
Кн. 5 / [упоряд.: Лациба В. П. (керівник) та ін.] ; обл. редкол.: Івасюк І. Д. (голова) [та ін.]. - Київ : Центр ДЗК, 2015. - 639 с. - 1000 прим. - ISBN 978-617-7175-23-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тронько, Петро Тимофійович \ред.\; Івасюк, І. Д. (ред.); Лациба, В. П. (ред., упоряд.); Солейко, Н. П. (ред.); Кравченко, П. М. (ред.); Василюк, С. М. (ред.); Висоцька, К. І. (ред.); Вітковський, В. М. (ред.); Зінько, Ю. А. (ред.); Лазаренко, В. І. (ред.); Легун, Ю. В. (ред.); Рева, А. О. (ред.); Подкур, Р. Ю. (ред.); Севастьянова, Л. О. (ред.); Чайковська, Г. В. (ред.); Білоконь, В. І. (упоряд.); Бухін, К. Д. (упоряд.); Васильєв, В. Ю. (упоряд.); Вижга, В. В. (упоряд.); Вижга, М. В. (упоряд.); Завальнюк, К. В. (упоряд.); Калитко, С. Л. (упоряд.); Кравченко, П. М. (упоряд.); Мельничук, І. П. (упоряд.); Паламар, І. Г. (упоряд.); Петренко, В. І. (упоряд.); Подкур, Р. Ю. (упоряд.); Струкевич, О. К. (упоряд.); Вінницька обласна державна адміністрація; Вінницька обласна рада; Національна академія наук України; Інститут історії України(Київ); "Реабілітовані історією. Вінницька область", обласна редакційна колегія книги ; Державний архів Вінницької області

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

15.
ВА834484


Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження [Текст] : матеріали XXIX Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., 6-7 верес. 2018 р. / [редкол.: Ю. А. Зінько (відп. ред.) та ін.] ; Вінниц. міськрада [та ін.]. - Вінниця : ТВОРИ, 2018. - 284 с. - Назва обкл. : Матеріали XXIX Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Вінничина: минуле та сьогодення" "Традиції самоврядування на теренах Поділля", 6-7 вересня 2018 р. - Бібліогр. в кінці ст. - 160 прим. - ISBN 978-617-7706-82-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зінько, Юрій Анатолійович (ред.); Войнаровський, Анатолій Володимирович (ред.); Безуглий, А. І. (ред.); Гусєв, С. О. (ред.); Висоцька, К. І. (ред.); Легун, Ю. В. (ред.); Романюк, Іван Миронович (ред.); Коляструк, Ольга Анатоліївна (ред.); Криворучко, Олександр Іванович (ред.); Мельничук, Олег Анатолійович (ред.); Кравченко, Павло Миколайович (ред.); Кононенко, Валерій Васильович (ред.); Мазур, Інна Віталіївна (ред.); Ніколіна, Інна Іванівна (ред.); Кароєва, Тетяна Робертівна (ред.); Гальчак, С. Д. (ред.); Федоришен, Олександр Юрійович (ред.); Вінницька міська рада; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Факультет історії, етнології і права; Державний архів Вінницької області; Вінницький обласний краєзнавчий музей; Центр історії Вінниці; Вінницьке історичне товариство; "Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження", всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція (29 ; 2018 ; Вінниця); "Традиції самоврядування на теренах Поділля", Вінницька всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція (29 ; 2018 ; Вінниця)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
В357801/2

Державний архів Дніпропетровської області [Текст] : анот. реєстр описів / [голов. редкол.: Т. І. Баранов та ін.] ; Держ. архів. служба України, Держ. архів Дніпропетр. обл. - Дніпро : Ліра, 2019 . - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - ISBN 978-966-981-154-7.
Т. 1 : Фонди дорадянського періоду / [редкол.: Н. В. Киструська, О. О. Легостаєва ; упоряд.: Л. М. Новікова, К. В. Попова]. - 2019. - 99 с. : іл. - 80 прим. - ISBN 978-966-981-155-4 (Т. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Баранова, Т. І. \ред.\; Кісіль, І. М. \ред.\; Бажан, О. В. \ред.\; Верстюк, В. Ф. \ред.\; Ємельянова, Т. О. \ред.\; Легун, Ю. В. \ред.\; Маковська, Н. В. \ред.\; Музичук, О. В. \ред.\; Палієнко, М. Г. \ред.\; Папакін, Г. В. \ред.\; Пельц, Д. І. \ред.\; Пиріг, Р. Я. \ред.\; Смолій, В. А. \ред.\; Хрістова, Н. М. \ред.\; Киструська, Н. В. (ред.); Легостаєва, О. О. (ред.); Новікова, Л. М. (упоряд.); Попова, К. В. (упоряд.); "Архівне зібрання України", програма; Державна архівна служба України; Державний архів Дніпропетровської області

Видання зберігається у :
new ! "Зал нових надходжень" - література у відкритому доступі
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського