Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Лаба В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.
ДС40613

Лаба, Виктор Васильевич.
Современные тенденции смертности населения и разработка мероприятий,направленных на увеличение продолжительности жизни [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.06 / Лаба Виктор Васильевич ; Украинский НИИ терапии. - Х., 1993. - 154 л. - Библиогр.:л.126-155

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ терапии

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА569026


Документи до історії Української Греко- Католицької Церкви у Польщі у 1947-1960-х роках (З архіву о.митрата Мирослава Ріпецького) [Текст] / упоряд. В. П. Лаба. - Львів : Каменяр, 1996. - 312 с. - ISBN 5-7745-0691-6
Укр. і пол. мовами.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаба, Василь Павлович (упоряд.); Ріпецький, М. (. (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА573279

   Лаба, Василь.
Історія села Піддністряни [Текст] / В. Лаба. - Львів : [б.в.], 1996. - 76 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

4.
Р93694

   Лаба, Василь.
Пам'ятка для українця перед виборами [Текст] / В. Лаба ; Організація патріотів України. - Львів : Край, 2001. - 16 с. - ISBN 966-547-141-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Організація патріотів України

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА697002

Братусь, Мирослав.
Історія села Обельниця [Текст] / М. Братусь, В. П. Лаба. - Л. : [б.в.], 2007. - 107 с.: іл. - Бібліогр.: с. 105-107

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаба, Василь Павлович

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА673945


Ситуаційні задачі і тести з пропедевтики внутрішніх хвороб (розділ "Кардіологія") [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / І. Д. Рачинський [и др.] ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2006. - 157 с. - Бібліогр.: с. 155-157. - ISBN 966-657-071-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рачинський, Іван Данилович; Лаба, Віктор Васильович; Терещук, Ольга Миколаївна; Дем'янюк, Павло Андрійович; Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА674240

   Лаба, Василь.
Історія Моршина від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. Лаба. - Л. : [б.в.], 2006. - 88 с.: іл. - ISBN 966-8343-57-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА640437

Куницький, Леонтій (о.прелат).
Спогади молодих літ та заслання [Текст] / Л. (. Куницький ; упоряд. В. Лаба. - 2. вид., доп. - Л. : [б.в.], 2003. - 255 с.: іл. - Альтернативна назва : Спогади/ О.прелат Леонтій Куницький

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаба, Василь (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА707164

Лаба, Віктор Васильович.
Діагностика та лікуваня серцево-судинних захворювань [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів / В. В. Лаба [и др.] ; Сумський держ. ун-т. Медичний ін-т. - Суми : СумДУ, 2008. - 214 c. - Бібліогр.: с. 209-210. - ISBN 978-966-657-204-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Деміхова, Надія Володимирівна; Псарьова, Валентина Григорівна; Сумський державний університет. Медичний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА717132

Лаба, Віктор Васильович.
Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / В. В. Лаба [и др.] ; Сумський держ. ун-т. Медичний ін-т. - Суми : СумДУ, 2008. - 214 с. - Бібліогр.: с. 209-210. - ISBN 978-966-657-204-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Деміхова, Надія Володимирівна; Псарьова, Валентина Григорівна; Сумський державний університет. Медичний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ФПУ/№2053

   Лаба, Василь.
Історія села Кнісело [Текст] / Василь Лаба, Петро Івахів. - Л. : [б. в.], 2006. - 68 с. : фото
З дарчим написом Президенту України В. А. Ющенко від автора.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івахів, Петро

Видання зберігається у :
Фонд Президентів України

12.
ВА737112

Дзьобан, Тарас.
Історія села Павлів [Текст] / Тарас Дзьобан, Василь Лаба. - Л. : [б. в.], 2009. - 271 с. : іл., фотогр. - Бібліогр.: с. 267-270

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаба, Василь

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА746185

Лаба, Віктор Васильович.
Внутрішні хвороби у тестових завданнях [Текст] : навч. посіб. / Лаба В. В., Орловський В. Ф. ; Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - 232 с. - Бібліогр.: с. 229-230. - 150 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Орловський, Віктор Феліксович; Сумський державний університет. Медичний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВС59850

Козловський, Борис Леонідович.
Дунаїв не забув, що містом колись був. Давня і новітня історія України у долях людей одного села [Текст] / Б. Л. Козловський, В. П. Лаба, М. М. Жолінська-Канака ; за ред. Ю. Я. Бобала. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 695 с. : фот. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-795-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаба, Василь Павлович; Жолінська-Канака, Мирослава Мирославівна; Бобал, Ю. Я. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА800048

Ліскевич-Карпа, Марія Романівна.
Молошковичі [Текст] : історія села / Марія Ліскевич-Карпа, Василь Лаба. - Львів : Логос, 2014. - 222, [16] с. : іл. - Бібліогр.: с. 218-219. - 500 прим. - ISBN 978-7379-54-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаба, Василь Павлович

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
В357195/1

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. / [Л. Н. Приступа та ін.] ; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. - ISBN 978-966-657-697-5.
Ч. 1 : Кардіологія, ендокринологія та ревматологія. - 2017. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 211-214. - 300 прим. - ISBN 978-966-657-698-2 (ч. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Приступа, Людмила Никодимівна; Псарьова, Валентина Григорівна; Лаба, Віктор Васильович; Муренець, Н. О.; Дудченко, І. О.; Приступа, Л. Н. \ред.\; Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
В357195/2

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. / [Л. Н. Приступа та ін.] ; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. Л. Н. Приступи ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. - ISBN 978-966-657-697-5.
Ч. 2 : Пульмонологія, нефрологія, алергологія, гематологія та гастроентерологія. - 2017. - 218 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 214-216. - 300 прим. - ISBN 978-966-657-699-9 (ч. 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Приступа, Людмила Никодимівна; Псарьова, Валентина Григорівна; Лаба, Віктор Васильович; Муренець, Н. О.; Дудченко, І. О.; Приступа, Л. Н. \ред.\; Сумський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського