Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Кіщак І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС106212

   Кіщак, Іван Теодорович.
Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Кіщак Іван Теодорович ; Миколаївський держ. аграрний ун-т. - Миколаїв, 2007. - 493 арк. - арк. 404-432

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Миколаївський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА355502

   Кіщак, Іван Теодорович.
Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Кіщак Іван Теодорович ; Миколаївський держ. аграрний ун-т. - Миколаїв, 2008. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Миколаївський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА561557

   Кіщак, Іван Теодорович.
Виробництво і застосування преміксів [Текст] : навч. посібник для викладачів і студ. зооінж. фак. вищ. навч. с.-г. закладів III і IV рівнів акредитації / І. Т. Кіщак. - К. : Урожай, 1995. - 271 с., рис. - Библиогр.: с.265-269. - ISBN 5-337-01627-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
СО24184


Корифеї української науки: Нариси про видатних діячів науки і техніки [Текст] / В. П. Шкварець [та ін.]. - Миколаїв : [б.в.], 2000. - 267 с. - ISBN 966-7149-07-03
До 135-річчя створення Одеського держ. ун-ту ім. І.І.Мечникова

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шкварець, Валентин Павлович; Шитюк, Микола Миколайович; Гузенко, Юрій Іванович; Давиденко, Володимир Маркович; Кіщак, Іван Теодорович

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

5.
ВА633089

   Кіщак, Іван Теодорович.
Пріоритетні напрями організації розвитку виробництва комбікормів [Текст] / І. Т. Кіщак. - Миколаїв : [б.в.], 2002. - 106 с.: іл. - Бібліогр.: с. 99-105. - ISBN 966-7843-10-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА657098

Кіщак, І. Т..
Становлення та ефективне функціонування ринку кормових ресурсів [Текст] / І. Т. Кіщак. - Миколаїв : ІЛІОН, 2004. - 280 с.: табл. - Бібліогр.: с. 269-279. - ISBN 966-8146-13-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
СО28567


Національна книга пам`яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Миколаївська область [Текст] / М. М. Шитюк [та ін.] ; голова ред. кол. О. М. Гаркуша ; Український інститут національної пам'яті. - Миколаїв : Шамрай, 2008. - 864 с. - ISBN 978-966-8442-37-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шитюк, М. М.; Шкравець, В. П.; Бахтін, А. М.; Баковецька, О. О.; Горбунов, Є. Г.; Кіщак, І. Т.; Кондрашов, В. Ф.; Ніколаєв, І. Є.; Гаркуша, Олексій М. (голова ред. кол.); Український інститут національної пам'яті

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Чит. зал Інституту архівознавства (Філія 1)
Фонд Президентів України

8.
ВА741305

   Кіщак, Іван Теодорович.
Організація, економіка та технологія екологічно безпечного кормовиробництва [Текст] / І. Т. Кіщак, О. К. Бітлян, І. В. Наконечний. - Миколаїв : МНУ, 2011. - 271 с. : табл. - Бібліогр.: с. 204-220. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
 П545 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бітлян, Оксана Костянтинівна; Наконечний, Ігор Володимирович

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА745213

   Кіщак, Іван Теодорович.
Економіко-правове забезпечення розвитку земельно-майнових орендних відосин [Текст] : монографія / І. Т. Кіщак, І. П. Саваріна. - Миколаїв : Шамрай, 2011. - 221 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 161-166. - 300 прим. - ISBN 978-966-8442-76-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Саваріна, Ірина Петрівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА395814

Хомутовська, Ірина Іванівна.
Внесок Б. М. Мозолевського в історичну та археологічну спадщину України [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Хомутовська Ірина Іванівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2012. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Мозолевський, Борис Миколайович (1936-1993) ( про нього); Кіщак, Ірина Іванівна; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА767242

Хомутовська, Ірина Іванівна.
Борис Миколайович Мозолевський любив і умів дарувати минуле, прадавнє [Текст] : монографія / І. І. Хомутовська, В. П. Шкварець. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 239 с. : іл. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-129-2
До 80-річчя від дня народж. Б. М. Мозолевського і 100-річчя Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шкварець, Валентин Павлович; Мозолевський, Борис Миколайович (1936-1993) ( про нього); Кіщак, Ірина Іванівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА770789


Методологія маркетингових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І. Т. Кіщак та ін. ; за заг. ред. І. Т. Кіщака, С. П. Шевчука] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 325 с. : табл. - Бібліогр.: с. 285-290. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-166-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Кіщак, Іван Теодорович; Лагодієнко, Володимир Вікторович; Нагорний, Микола Олександрович; Шевчук, Олена Сергіївна; Шевчук, Сергій Петрович; Кіщак, Іван Теодорович (заг. ред.); Шевчук, Сергій Петрович (заг. ред.); Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА774425

   Кіщак, Іван Теодорович.
Міжнародне виробниче співробітництво [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 265 с. : табл. - Бібліогр.: с. 175-178. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-178-0
До 100-річчя Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лагодієнко, Володимир Вікторович; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА774424


Державне та регіональне управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І. Т. Кіщак та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського . - Миколаїв : Іліон, 2013. - 308, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 305-309. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-181-0
ДО 100-річчя Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіщак, Іван Теодорович; Лагодієнко, Володимир Вікторович; Шевчук, Сергій Петрович; Кіщак, Юрій Іванович; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА787749

   Кіщак, Іван Теодорович.
Державне та регіональне управління [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко, Ю. І. Кіщак ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ф-т економіки. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 212-216. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-273-2
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лагодієнко, Володимир Вікторович; Кіщак, Юрій Іванович; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Факультет економіки

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА787743


Формування економічного потенціалу південного регіону України [Текст] : монографія / [І. Т. Кіщак та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 330, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-271-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіщак, Іван Теодорович; Лагодієнко, Володимир Вікторович; Шевчук, Сергій Петрович; Дьоміна, В. М.; Назарова, Л. В.; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА812831


Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів [Текст] : [монографія] / [І. Т. Кіщак та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Т. Кіщака ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Швець В. М., 2017. - 252, 28 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 236-247. - 300 прим. - ISBN 978-617-7421-39-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кіщак, Іван Теодорович; Назарова, Людмила Володимирівна; Лагодіенко, Володимир Вікторович; Іртищева, Інна Олександрівна; Порудєєва, Тетяна Володимирівна; Кіщак, Іван Теодорович (ред.); Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА814075

   Кіщак, Іван Теодорович.
Практикум для самостійного вивчення студентами спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" навчальної дисципліни "Міжнародне виробниче співробітництво" [Текст] / [Кіщак І. Т., Іртищева І. О., Порудєєва Т. В.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ф-т економіки. - Миколаїв : Швець В. М. [вид.], 2017. - 299 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 263-269 . - 300 прим. - ISBN 978-617-7421-40-5
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Іртищева, Інна Олександрівна; Порудєєва, Тетяна Володимирівна; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Факультет економіки

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА814939


Менеджмент і адміністрування [Текст] : навч. посіб. (для студентів ден. і заоч. форм навчання напряму підгот. 073 "Менеджмент") / І. Т. Кіщак [та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ф-т економіки, Каф. менеджменту орг. та зовнішньоекон. діяльності. - Миколаїв : Швець В. М., 2017. - 343 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-7421-38-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кіщак, Іван Теодорович; Лагодієнко, Володимир Вікторович; Іртищева, Інна Олександрівна; Штепа, Олена Валентинівна; Дьоміна, Валентина Михайлівна; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Факультет економіки

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
В357221/1

"Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку", міжнародна науково-практична конференція (4 ; 2017 ; Миколаїв).

IV міжнародна науково-практична конференція "Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку", 15 грудня 2017 р. [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: Будак В. Д. та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та стал. розвитку НАН України", Гуманітар.-техн. ун-т (м. Бельсько-Бяла, Польща). - Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017.
Ч. 1. - 2017. - 127 с. : рис., табл. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим. - ISBN 978-617-7326-27-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Будак, В. Д. \ред.\; Хвесик, М. А. \ред.\; Кіщак, І. Т. \ред.\; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Національна академія наук України; "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку", державна установа(Київ)Гуманітарно-технічний університет(Бельсько-Бяла); "Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку", міжнародна науково-практична конференція(4 ; 2017 ; Миколаїв)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського