Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Краснов В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 83
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС64910

   Краснов, Володимир Павлович.
Наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення лісів [Текст] : дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / Краснов Володимир Павлович ; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. - К., 1999. - 333 л. - Бібліогр.: л. 284-322

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС76614

   Краснов, Володимир Володимирович.
Ефективність використання комп'ютерних систем контролю знань в післядипломній медичній освіті [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Краснов Володимир Володимирович ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2003. - 220 арк. - арк. 187-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА302816

Краснов, Вячеслав Алексеевич.
Приложения эквивариантных когомологий в вещественной алгебраической геометрии [Текст] : автореф. дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.06 / Краснов Вячеслав Алексеевич ; РАН, Математический ин-т им. В.А.Стеклова. - М., 1998. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Математический институт имени В. А. Стеклова; РАН; Математический институт имени В. А. Стеклова

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА308197

   Краснов, Володимир Павлович.
Наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення лісів [Текст] : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / Краснов Володимир Павлович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2000. - 43 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА322707

   Краснов, Володимир Володимирович.
Ефективність використання комп'ютерних систем контролю знань в післядипломній медичній освіті [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Краснов Володимир Володимирович ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 21 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА370615

Краснов, Володимир Юрійович.
Клініко-експериментальне обгрунтування вибору оклюзійної схеми для знімних зубних протезів при лікуванні пацієнтів з повною втратою зубів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Краснов Володимир Юрійович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2010. - 19 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА570240

Краснов, Валерий Николаевич.
Система многопартийности в современной России [Текст] : очерк истории / В. Н. Краснов ; Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие". - М. : Информ. - изд. агентство "Обозреватель", 1995. - 320 с. - ISBN 5-86014-081-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие"

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Р109868

Стасюк, Ігор Васильович.
Спектр псевдоспін-електронної моделі в сплавному наближенні [Текст] / І. В. Стасюк, В. О. Краснов ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденс. систем. - Л. : ІФКС НАН України, 2004. - 24 с.: рис. - (Препр. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; ICMP-04-07U). - Бібліогр.: с. 17-18

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краснов, Володимир Олександрович; Національна академія наук УкраїниІнститут фізики конденсованих систем (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА564533

Краснов, Виктор Иванович.
Ремонт трубопроводов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий [Текст] : справочник / В. И. Краснов [и др.]. - М. : Химия, 1995. - 240 с.:ил. - ISBN 5-7245-0964-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Жильцов, Альберт Маркович; Набержнев, Владимир Васильевич

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
СО23796


Проблемы экологии лесов и лесопользования в Полесье Украины [Текст] / отв. ред. В. П. Краснов [и др.] ; Полесская агролесомелиоративная научно-исследовательская станция. - Житомир : [б.в.], 1997. - 140 с. - Альтернативное название : Проблемы экологии и лесопользования в Полесье Украины. - ISBN 5-86868-005-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Краснов, В. П. (отв. ред.); Полесская агролесомелиоративная научно-исследовательская станция

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА576885

Шитиков, Евгений Александрович.
Кораблестроение в СССР в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Е. А. Шитиков [и др] ; РАН, Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова. - М. : Наука, 1995. - 301 с. - ISBN 5-02-007054-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краснов, Владимир Никитич; Балабин, Владимир Васильевич; РАН; Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова (Москва)

Видання зберігається у :

12.
Р84373


Предложение эксперимента по поиску узких np- резонансов в реакции рр - np пи+ при энергии ~600 МэВ [Текст] / В. А. Гладышев [и др.]. - М. : [б.в.], 1993. - 11 с. - (Препр. / РАН, Институт ядерных исследований ; 798/93)

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Гладышев, В. А.; Краснов, В. А.; Овчинников, Б. М.; Печенов, В. Н.; Плеханов, Е. Б.; РАН; Институт ядерных исследований (Москва)

Видання зберігається у :

13.
ВА611260

Швайгер, А. М..
Примеры конструирования изделий в среде графической системы АМГ [Текст] : учеб. пособие / А. М. Швайгер [и др] ; ред. А. М. Швайгер ; Южно-Уральский гос. ун-т. Кафедра графики. - Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2000. - 128 с.: рис. - ISBN 5-696-01551-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краснов, В. А.; Решетов, А. Л.; Швайгер, А. М. (ред.); Южно-Уральский гос. университет. Кафедра графики

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВС35373


Стратиграфия и палеонтология Сибири [Текст] : сб. науч. тр. / РАН, Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС) ; науч. ред. В. И. Краснов. - Новосибирск : СНИИГГиМС, 2000. - 174 с.: рис. - Библиогр.: в конце статей

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краснов, В. И. (науч. ред.); РАНСибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
Р89325


Методы автоматизации технологических процессов обслуживания и ремонта [Текст] : метод. указ., контрольные задания и задание на выполнение курсовой работы для студ. заоч. фак. спец. 7.090608 "Техническая эксплуатация электрооборудования и светотехнических систем аэропортов" специализации 7.090608.02 "Ремонт электронного и электротехнического оборудования" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. А. А. Кичигин, В. Н. Краснов. - К. : КМУГА, 1999. - 27 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кичигин, Андрей Анатольевич (сост.); Краснов, Владимир Николаевич (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

16.
Р89645

Краснов, Василий Васильевич.
Задания для тематических аттестаций по правоведению. 9 класс [Текст] : метод. пособие для учителей / В. В. Краснов. - Х. : Факт, 2001. - 40 с. - ISBN 966-637-029-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

17.
ВА616168

Краснов, Василий Васильевич.
Задания для самостоятельной работы учащихся по всемирной истории. 11 класс [Текст] / В. В. Краснов. - Х. : Факт, 2001. - 142 с. - Библиогр.: с. 140-141. - ISBN 966-637-048-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р92663

Маркиянов, Орест Александрович.
Обучение сложным приемам в борьбе самбо [Текст] : метод. указания к практ. занятиям / О. А. Маркиянов [и др] ; отв.ред. В. Н. Краснов ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н.Ульянова. - Чебоксары : [б.и.], 2001. - 17 с.: ил.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Урмаев, Александр Николаевич; Алешев, Николай Анатольевич; Краснов, В. Н. (отв.ред.); Чувашский гос. университет имени И. Н. Ульянова

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Р93400

Краснов, В. В..
Охлаждаемый гибридный малошумящий усилитель диапазона 13 мм [Текст] / В. В. Краснов, В. М. Миннебаев. - М. : [б.и.], 2001. - 16 с.: рис. - (Препр. / РАН, Физический ин-т им. П.Н.Лебедева ; 21). - Библиогр.: с. 16

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Миннебаев, В. М.; РАНФизический институт имени П. Н. Лебедева

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА618537

Краснов, Василий Васильевич.
Задания для самостоятельной работы учащихся по истории Украины. 11 класс [Текст] : метод. пособие учителей / В. В. Краснов. - Х. : Факт, 2002. - 68 с. - Библиогр.:с. 67. - ISBN 966-637-056-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського