Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Кисельов Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19
1.
ДС69194

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Кисельов Юрій Олександрович ; Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2001. - 223 арк.: іл. - арк. 181-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА314594

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Кисельов Юрій Олександрович ; Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2001. - 19 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
Р86203

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Переддень [Текст] : поезії / Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Книжковий світ, 1998. - 20 с. - (Поетична Луганщина). - ISBN 966-7438-13-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

4.
ВА670534


Методичні вказівки до виконання аудиторної та самостійної роботи студентів із курсу фізичної географії України [Текст] / уклад. Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 52 с. - Бібліогр.: в кінці ст.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.); Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р99478

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Дорога [Текст] : поезії / Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Глобус, 2003. - 20 с. - ISBN 966-626-112-2
З дарчим написом

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА649655


Методичні вказівки до виконання аудиторної та самостійної роботи студентів із курсу фізичної географії України [Текст] / уклад. Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 50 с. - Бібліогр.: с. 48-49

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.); Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
СО27431


Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. науково-практ. конф., присвяч. 70-річчю утворення кафедри географії Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка, 27-29 листопада 2006 р. / відп. ред. Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганський ін-т післядипломної педагогічної освіти, Луганська обласна організація Української спілки краєзнавців, Луганське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Луганський відділ Українського географічного товариства, Газета "Краєзнавство. Географія. Туризм". - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 219 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Ю. О. (відп. ред.); Луганський національний педагогічний університет імені Тараса ШевченкаЛуганський інститут післядипломної педагогічної освіти; Луганська обласна організація Української спілки краєзнавців; Луганське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка; Луганський відділ Українського географічного товариства; Газета "Краєзнавство. Географія. Туризм"

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

8.
Р108746


Методичні вказівки до виконання аудиторної та самостійної роботи студентів із курсу "Ландшафтознавство" [Текст] / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра географії ; уклад. Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 25 с.: рис. - Бібліогр.: с. 25

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.); Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра географії

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА690342

Кисельова, Октябрина Олександрівна.
Російсько-український етимологічно-тлумачний словник фізико-географічних термінів [Текст] / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганський відділ Українського географічного товариства. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 192 c. - ISBN 978-966-617-162-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович; Луганський національний педагогічний університет імені Тараса ШевченкаЛуганський відділ Українського географічного товариства

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА706422

Кисельова, Октябрина Олександрівна.
Російсько-український етимологічно-тлумачний словник фізико-географічних термінів [Текст] / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов ; Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка", Луганський відділ Українського географічного товариства. - Луганськ : ЛНУ, 2008. - 192 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович; Державний заклад "Луганський національний университет імені Тараса Шевченка"Луганський відділ Українського географічного товариства

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

11.
ВА713859


Методичні вказівки до виконання самостійної та аудиторної роботи студентів із курсу "Фізична географія України" [Текст] / уклад. Ю. О. Кисельов ; Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т.Шевченка", 2008. - 60 с. - Бібліогр.: с. 58-59

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.); Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
СО28813


Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю від часу утворення Луганської області, 27-29 травня 2008 року, м. Луганськ / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Луган. обл. орг. Укр. спілки краєзнавців, Луган. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Луган. від. Укр. Географ. т-ва, Газета "Краєзнавство. Географія. Туризм" ; відп. ред. Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Альма-матер, 2008. - 198 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Кисельов, Ю. О. (відп. ред.); Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка; Луганська обласна організація Української спілки краєзнавців; Луганське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка; Луганський відділ Українського Географічного товариства; Газета "Краєзнавство. Географія. Туризм"

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Р114475


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Географія грунтів з основами грунтознавства" [Текст] / Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка" ; уклад. Ю. О. Кисельов, Г. О. Сорокіна. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т.Шевченка", 2009. - 29 с. - Бібліогр.: с. 27-28

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.); Сорокіна, Галина Олександрівна (уклад.); Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВС49939


Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю заснування Луган. від. Укр. Геогр. т-ва, 26-28 жовтня 2009 р., м. Луганськ / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; ред. кол.: відп. ред. Ю. О. Кисельов [та ін.]. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2009. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Ю. О. (ред.); Шищенко, П. Г. (ред.); Доценко, А. І. (ред.); Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Українське Географічне товариство. Луганський відділ; Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України, державна установаЛуганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму та краєзнавства; "Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра", міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Луганського відділу Українського Географічного товариства (2009 ; Луганськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
Р117928

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Ми - народ [Текст] : поезії, переспів, переклади / Юрій Кисельов. - Луганськ : [Котова], 2010. - 31 с. : фото. - 500 прим. - ISBN 978-617-509-102-9
З дарчим написом від авт.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА740471

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Основи геософії: проблеми теорії та методології [Текст] : монографія / Ю. О. Кисельов ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. - 208 с. : карти. - Бібліогр.: с. 193-205 . - 500 прим. - ISBN 978-966-617-238-2

Рубрикатор НБУВ:
 Ф087 
 А731 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  
  
  


Дод. точки доступу:
"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", державний заклад

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

17.
СО31709


Робочий зошит для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності "Географія" факультету природничих наук з курсу "Фізична географія України" [Текст] : студ. III курсу / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Ф-т природн. наук, Каф. географії ; [уклад.: Ю. О. Кисельов, Ю. Ю. Чикіна]. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2012. - 116 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 115. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.); Чикіна, Юлія Юріївна (уклад.); "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", державний заклад. Факультет природничих наук. Кафедра географії

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА398503

   Кисельов, Юрій Олександрович.
Суспільно-географічні основи теоретичних та прикладних геософічних досліджень в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Кисельов Юрій Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2013. - 38 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА823046


Фізична географія Українського Донбасу [Текст] : навч. посіб. / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; уклад.: Кисельова О. О., Кисельов Ю. О. - Київ : Талком, 2018. - 89 с. : рис. - Бібліогр.: с. 89. - 30 прим. - ISBN 978-617-7397-83-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кисельова, Октябрина Олександрівна (уклад.); Кисельов, Юрій Олександрович (уклад.)

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського