Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Дяків О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
ДС47221

Дяків, Ольга Петрівна.
Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.02 / Дяків Ольга Петрівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. - 197 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС100029 з дод.

Дяків, Олена Василівна.
Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ-ХХ ст. (історія, типологія, стилістичні відміни) [Текст] : дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Дяків Олена Василівна ; Ін-т народознав. НАН України. - Л., 2007. - 210 арк. - Бібліогр.: арк. 194-210.
2 кн. од.
Приложение:
Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ-ХХ ст. (історія, типологія, стилістичні відміни). - Л., 2007. - 203 арк. : іл. Шифр ДС100029 дод.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА352336

Дяків, Олена Василівна.
Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ-ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Дяків Олена Василівна ; Львівська національна академія мистецтв. - Л., 2007. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська національна академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА704080


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан [та ін.] ; ред. Є. П. Качан. - К. : Знання, 2008. - 407 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-346-492-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Качан, Євген Петрович; Дяків, Олена Петрівна; Надвиничний, Сергій Анатолійович; Островерхов, Віктор Михайлович; Прохоровська, Світлана Анатоліївна; Слівінська, Наталія Миколаївна; Качан, Євген Петрович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА704494


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. П. Качан [та ін.] ; заг. ред. Є. П. Качан ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т. : ТНЕУ : Економічна думка, 2008. - 368 c. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-654-194-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Качан, Євген Петрович; Дяків, Ольга Петрівна; Надвиничний, Сергій Анатолійович; Остоверхов, Віктор Михайлович; Прохоровська, Світлана Анатоліївна; Слівінська, Наталія Миколаївна; Качан, Є. П. (заг. ред.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

6.
Табачник Д. В. ВА1662


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан [та ін.] ; за ред. проф. Є. П. Качана. - К. : Знання, 2008. - 407 с. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-346-492-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Качан, Євген Петрович; Дяків, Ольга Петрівна; Надвиничний, Сергій Анатолійович; Островерхов, Віктор Михайлович; Прохоровська, Світлана Анатоліївна; Слівінська, Наталія Миколаївна; Качан, Євген Петрович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА747522


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. П. Дяків [та ін.] ; за ред. проф. Є. П. Качана. - К. : Знання, 2011. - 302 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем - Бібліогр.: с. 299-302. - 300 прим. - ISBN 978-966-346-906-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Дяків, Ольга Петрівна; Островерхов, Віктор Михайлович; Прохоровська, Світлана Анатоліївна; Слівінська, Наталія Миколаївна; Качан, Євген Петрович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА757282

Дяків, Оксана Іванівна.
Гармонія протилежності [Текст] : [поетич. зб.] / Оксана Дяків. - Чернівці : ДрукАрт, 2012. - 63 с. : іл. - 250 прим. - ISBN 978-966-2021-64-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА767806

Дяків, Оксана Іванівна.
Спектральність слів [Текст] : [поезії] / Оксана Дяків. - Чернівці : ДрукАрт, 2013. - 71 с. : іл. - 350 прим. - ISBN 978-966-2021-71-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

10.
ВА773713


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. ден. форми навчання всіх екон. спец. / О. П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є. П. Качкана ; Терноп. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., допов. й переробл. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 283 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці тем. - 500 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дяків, О. П.; Островерхов, В. М.; Прохоровська, С. А.; Слівінська, Н. М.; Качкан, Є. П. (ред.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА774479

Дяків, Оксана Іванівна.
Вікно думок [Текст] : [проза і поезії] / Оксана Дяків. - Чернівці : ДрукАрт, 2013. - 79 с. : іл. - 300 прим. - ISBN 978-966-2021-79-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА774507


Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисциплін студ. вищ. навч. закл. ден. та заоч. форм навчання всіх екон. спец. / [Л. М. Алексеєнко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, поф. В. Я. Брича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2012. - 519 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 прим. - ISBN 978-966-654-329-8
До 50-річчя Терноп. нац. екон. ун-ту.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Алексеєнко, Людмила Михайлівна; Брич, Василь Ярославович; Возьний, Володимир Іванович; Дяків, Ольга Петрівна; Гугул, Оксана Ярославівна; Брич, Василь Ярославович (ред.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА784320

Дяків, Оксана Іванівна.
Душа тисячоліть шукає себе в слові [Текст] : [публіцистика] / Оксана Дяків. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 83 с. : фот. - 250 прим. - ISBN 978-617-7172-05-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА789804

Дяків, Оксана Іванівна.
Нескорені серця [Текст] : лірика / Оксана Дяків. - Хмельницький : Лілія : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 99 с. - 200 прим. - ISBN 978-617-7184-86-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА791595

Дяків, Оксана Іванівна.
Терпке вино, як помаранча осені [Текст] : лірика / Оксана Дяків. - Хмельницький : Лілія : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 51 с. - Текст укр. та англ. - 200 прим. - ISBN 978-617-7184-81-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА800548

Дяків, Оксана Іванівна.
Проростає вселенська любов [Текст] : [поетич. зб.] / Оксана Дяків. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 127 с. - 200 прим. - ISBN 978-966-457-282-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА803719


Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / [Є. П. Качан та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, О. М. Десятнюк, д-ра екон. наук, проф. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 421-439. - 300 прим. - ISBN 978-966-654-414-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Качан, Є. П.; Баб'як, Г. П.; Бакуліна, Н. М.; Грабовецька, О.; Дяків, О. П.; Крисоватий, Андрій Ігорович (ред.); Десятнюк, Оксана Миронівна (ред.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА426712

Дяків, Оксана Ярославівна.
Оцінка креативно-інноваційної діяльності регіонів України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Дяків Оксана Ярославівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 19 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", державний вищий навчальний заклад (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА809589

Дяків, Оксана Іванівна.
Терпке вино, як помаранча осені [Текст] : лірика / Оксана Дяків. - Заліщики : Заліщ. район. друк., 2014. - 51 с. - 200 прим.
Текст укр., англ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА831311


Управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад.: Дяків О. П., Островерхов В. М.] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці гл. - 300 прим. - ISBN 978-966-654-514-8
Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дяків, Ольга Петрівна (уклад.); Островерхов, Віктор Михайлович (уклад.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського