Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Галайко Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.
РА364139

Галайко, Богдан Миколайович.
Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Галайко Богдан Миколайович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС115572

Галайко, Богдан Миколайович.
Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Галайко Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2009. - 190 арк. - Бібліогр.: арк. 154-190.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВС54235


Історія України [Текст] : матеріали для учнів 10-11 кл. / [Б. Галайко та ін. ; під ред. А. Козицького]. - Л. : Піраміда, 2012. - 253 с. : іл. - 3000 прим. - ISBN 978-966-441-277-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Галайко, Б.; Голубко, В.; Козицький, Андрій; Михальчишин, О.; Пагіря, О.; Козицький, Андрій (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА799600


Українська Друга світова [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 трав. 2015 р., м. Київ) / НДІ українознавства, Укр. ін-т нац. пам'яті, Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Яременко В. М. ; редкол.: В'ятрович В. М. та ін.]. - Київ : К.І.С., 2015. - 207 с. : іл. - Дод. тит. арк. англ. - 500 прим. - ISBN 978-617-684-131-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Яременко, В. М. (упоряд., ред.); В'ятрович, В. М. (ред.); Галайко, Б. М. (ред.); Патриляк, І. К. (ред.); Науково-дослідний інститут українознавства (Київ); Український інститут національної пам'яті; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історичний факультет; "Українська Друга світова", міжнародна наукова конференція до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (2015 ; Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА802270

"Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія в часі", всеукраїнська наукова конференція (2015 ; Київ / Канів).
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія в часі" [Текст] : з нагоди 175-ї річниці виходу у світ "Кобзаря" / НДІ українознавства, Шевченків. нац. заповідник ; [редкол.: Галайко Б. М. та ін.]. - Київ : НДІУ, 2015. - 152 с. : портр. - Назва обкл. : Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія в часі". З нагоди 175-ої річниці виходу у світ "Кобзаря", 20 травня 2015 р., м. Канів. - 100 прим. - ISBN 978-966-2696-51-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Галайко, Б. М. (ред.); Зінченко, А. Л. (ред.); Брижицька, С. А. (ред.); Шевченко, Тарас Григорович (1814 -1861) (про видання); Науково-дослідний інститут українознавства (Київ); Шевченківський національний заповідник

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА807237

"Візія Української держави в ідеології українського націоналізму", Бандерівські читання (3 ; 2016 ; Київ).
Бандерівські читання. "Візія Української держави в ідеології українського націоналізму" [Текст] : зб. матеріалів : до 75-річчя Акта відновлення укр. державності та 25-річчя Незалежності України / НДІ українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; [упоряд.: Т. Бойко, Б. Галайко. Ю. Сиротюк]. - Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. - 392 с. - Назва обкл. : III Бандерівські читання. Візія Української держави в ідеології українського націоналізму. - 1000 прим. - ISBN 978-966-428-398-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойко, Тетяна (упоряд.); Галайко, Богдан (упоряд.); Сиротюк, Юрій (упоряд.); Науково-дослідний інститут українознавства (Київ); "Українські студії стратегічних досліджень", незалежний аналітичний центр

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

7.
ВА818123

"Як завершити Українську національну революцію", Бандерівські читання (4 ; 2017 ; Київ).
IV Бандерівські читання "Як завершити Українську національну революцію" [Текст] : до 100-річчя Української революції 1917-1921 років та 75-річчя Української Повстанської Армії / "Укр. студії стратег. дослідж.", недерж. аналіт. центр, НДІ українознавства (Київ). - Київ : Промінь, 2017. - 416 с. - Назва на корінці та обкл. : Як завершити Українську національну революцію. IV Бандерівські читання. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в знесках. - ISBN 978-966-8512-42-1
До 100-річчя Української революції 1917-1921 років та 75-річчя Української Повстанської Армії.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойко, Тетяна (упоряд.); Галайко, Богдан (упоряд.); Сиротюк, Юрій (упоряд.); "Українські студії стратегічних досліджень", недержавний аналітичний центр; Науково-дослідний інститут українознавства (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА825576

"Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів", Бандерівські читання (5 ; 2018 ; Київ).
V Бандерівські читання "Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів" [Текст] : [зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ)] / Недерж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж.", НДІ українознавства ; [упоряд. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк]. - Київ ; Львів : НАЦ "УССД" : Астролябія, 2018. - 607 с. - Бібліогр. в знесках. - ISBN 978-617-664-147-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойко, Тетяна (упоряд.); Галайко, Богдан (упоряд.); Сиротюк, Юрій (упоряд.); "Українські студії стратегічних досліджень", недержавний аналітичний центр; Науково-дослідний інститут українознавства (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
В348651/3.2

Реабілітовані історією. Харківська область [Текст] : у двадцяти семи томах / голов. ред. П. Т. Тронько. - Київ ; Харків : Оригінал, 2005 . - (Реабілітовані історією : у 27 т.). - ISBN 978-966-649-015-8.
Кн. 3, ч. 2 : Харківська область / [Л. Б. Ровчак та ін.] ; обл. редкол.: Черняк М. Є. [та ін.] ; НАН України [та ін.]. - 2016. - 693, [2] с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 300 прим. - ISBN 978-966-649-127-8 (Кн. 3, Ч. 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тронько, Петро Тимофійович (1915–2011) \ред.\; Смолій, В. А. \ред.\; Рубльов, О. С. \ред.\; Реєнт, О. П. \ред.\; Бірчак, В. М. \ред.\; Подкур, Р. Ю. \ред.\; Бажан, О. В. \ред.\; Бажан, О. Г. \ред.\; Боряк, Г. В. \ред.\; В'ятрович, В. М. \ред.\; Галайко, Б. М. \ред.\; Кісіль, І. М. \ред.\; Кокін, С. А. \ред.\; Литвин, В. М. \ред.\; Литвин, М. Р. \ред.\; Маковська, Н. В. \ред.\; Марчук, Є. К. \ред.\; Папакін, Г. В. \ред.\; Пиріг, Р. Я. \ред.\; Тахтай, О. В. \ред.\; Терещенко, Ю. В. \ред.\; Усенко, І. Б. \ред.\; Ровчак, Людмила Борисівна; Шуйський, Ігор Володимирович; Золотарьов, Вадим Анатолійович; Лапчинська, Ніна Василівна; Мілютіна, Ольга Олегівна; Осіковська, Валентина Омелянівна; Скороходова, Світлана Едуардівна; Григор'єв, Сергій Миколайович; Черняк, М. Є. (ред.); Ровчак, Людмила Борисівна (ред.); Аннопольська, В. В. (ред.); Астахова, В. І. (ред.); Захаров, Є. Ю. (ред.); Золотарьов, В. А. (ред.); Калініченко, В. В. (ред.); Кущ, Є. О. (ред.); Меркулов, К. О. (ред.); Овсянніков, С. І. (ред.); Панов, М. І. (ред.); Ранюк, Ю. М. (ред.); Національна академія наук України; Український інститут національної пам'яті; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Служба безпеки України; Всеукраїнська спілка краєзнавців; "Меморіал" імені В. Стуса, українське культурно-просвітницьке товариство; Харківська обласна державна адміністрація; Харківська обласна рада

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
В355607/3

Реабілітовані історією. Волинська область [Текст] / голов. редкол.: Смолій В. А. (голова редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. - Луцьк : Надстир'я, 2010 . - (Реабілітовані історією : наук.-док. сер. кн. : [у 27 т.]). - ISBN 978-966-361-559-2.
Кн. 3 / обл. редкол.: Мишковець (голова) [та ін.] ; авт. кол.: Кучерепа М. М. (керівник) [та ін.]. - 2017. - 685 с. : фот. - 750 прим. - ISBN 978-966-517-874-3 (кн. 3)
Бібліогр. опис кн. 3 склад. наново (змін. голов. редкол.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смолій, В. А. \ред.\; Рубльов, О. С. \ред.\; Реєнт, О. П. \ред.\; Бірчак, В. М. \ред.\; Подкур, Р. Ю. \ред.\; Бажан, О. Г. \ред.\; Бажан, О. В. \ред.\; Боряк, Г. В. \ред.\; В'ятрович, В. М. \ред.\; Галайко, Б. М. \ред.\; Кісіль, І. М. \ред.\; Кокін, С. А. \ред.\; Литвин, В. М. \ред.\; Маковська, Н. В. \ред.\; Марчук, Є. К. \ред.\; Папакін, Г. В. \ред.\; Пиріг, Р. Я. \ред.\; Тахтай, О. В. \ред.\; Терещенко, Ю. В. \ред.\; Усенко, І. Б. \ред.\; Кучерепа, М. М.; Берднікова, І. В.; Никончук, О. С.; Онищук, О. Л.; Сущук, О. П.; Ткачук, В. В.; Вісин, В. В.; Міхно, О. В.; Хмеляр, А. М.; Ясюк, Т. М.; Мишковець, С. Є. (ред.); Кучерепа, М. М. (ред.); Баран, В. К. (ред.); Бондаренко, Г. В. (ред.); Булавін, О. О. (ред.); Вівчарик, Б. І. (ред.); Дмитрук, В. Ю. (ред.); Карасюк, С. В. (ред.); Пасічник, Н. М. (ред.); Плахотна, Л. В. (ред.); Силюк, А. М. (ред.); Совинський, Д. О. (ред.); Федорук-Єгорова, В. О. (ред.); Чубара, О. С. (ред.); Шваб, А. Г. (ред.); Національна академія наук України; Інститут історії України Національної академії наук України; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Служба безпеки України; Національна спілка краєзнавців України; "Меморіал" імені В. Стуса, українське культурно-просвітницьке товариство; Волинська обласна державна адміністрація; Волинська обласна рада

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського