Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Бомба М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
ДС55577

   Бомба, Мирослав Ярославович.
Агроекологічні основи обробітку грунту в західному Лесостепу України [Текст] : дис... д-ра с.-г. наук: 06.00.01 / Бомба Мирослав Ярославович ; Львівський держ. сільськогосподарський ін-т. - Дубляни, 1996. - 437 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний сільськогосподарський інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА294125

   Бомба, Мирослав Ярославович.
Агроекологічні основи обробітку грунту в західному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.00.01 / Бомба Мирослав Ярославович ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Дніпропетровськ, 1996. - 41 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА631401


Ерозія і дефляція грунтів та заходи боротьби з ними [Текст] : навч. посібник для студ. агроном. спец. вищих аграрних закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. Д. Примак [та ін.] ; ред. І. Д. Примак. - Біла Церква : Білоцерківський держ. аграрний ун-т, 2001. - 392 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
 П064 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Примак, Іван Дмитрович; Вахній, Сергій Петрович; Бомба, Мирослав Ярославович; Тимощук, Олександр Сергійович; Гудзь, Володимир Павлович; Примак, Іван Дмитрович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА642460


Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців в аграрних вищ. навч. закладах ІІ-ІV рівнів акредитації з напряму 1301 "Агрохімія" / М. Я. Бомба [та ін.]. - К. : Урожай, 2003. - 400 с. - ISBN 996-05-0068-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бомба, Мирослав Ярославович; Періг, Григорій Теодозійович; Рижук, Сергій Миколайович; Мартинюк, І. В.; Патика, В. П.

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА639780


Практикум із землеробства [Текст] : навч. посібник для підгот. бакалаврів за напрямом "Агрономія" в аграрних вищих навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / М. С. Кравченко [та ін.] ; ред. М. С. Кравченко, З. М. Томашівський. - К. : Мета, 2003. - 320 с.: рис. - Бібліогр.: с. 313-314. - ISBN 966-7947-09-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кравченко, Микола Сидорович; Царенко, Олександр Михайлович; Міщенко, Юрій Григорович; Томашівський, Зиновій Михайлович; Бомба, Мирослав Ярославович; Кравченко, Микола Сидорович (ред.); Томашівський, Зиновій Михайлович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА740722


Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення [Текст] : монографія / [Тринько Р. І. (кер. авт. кол.) та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2011. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тринько, Роман Іванович; Бомба, Маргарита Іванівна; Бомба, Мирослав Ярославович; Волошин, Олександра Романівна; Галайко, Наталія Володимирівна; Львівський державний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

7.
ВА755125


Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. Ф. Петриченко [та ін.]. - К. : Аграрна наука, 2011. - 491 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 488-491. - 500 прим. - ISBN 978-966-540-325-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петриченко, Василь Флорович; Бомба, Мирослав Ярославович; Патика, Микола Володимирович; Періг, Григорій Теодозійович; Іващук, Петро Володимирович

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА809764

Паньків, Наталія Євгенівна.
Екологія з основами екологічного туризму [Текст] : навч. посіб. / Наталія Паньків, Мирослав Бомба ; Львів. ін-т економіки і туризму. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 317 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 303-317. - 300 прим. - ISBN 978-617-397-142-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бомба, Мирослав Ярославович; Львівський інститут економіки і туризму

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського