Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Безгін О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.
ВА684562

Безгін, Олексій Ігорович.
Проблеми підготовки мистецьких кадрів [Текст] : наук. дослідж. за темою: "Проблеми організації та фінансування підготовки кадрів для галузі культури і мистецтва" / О. І. Безгін [и др.]. - К. : Компас, 2006. - 199 с. - Бібліогр.: с. 156-168 (158 назв). - ISBN 966-96767-0-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Клименюк, Микола Миколайович; Кочарян, Інна Сергіївна

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
Р106061

Безгін, Олександр Дмитрович.
Київ: колонізація лівобережжя. 1870-2006 [Текст] / О. Д. Безгін, С. П. Корецький. - 2.вид. - К. : Самвидав, 2006. - 14 с. - (Серія "INT&IND")

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корецький, Сергій Петрович

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА671404


Творчість І.Карпенка-Карого: слово і дія через віки [Текст] : зб. наук.-метод. праць / голова ред. кол. О. І. Безгін ; Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого. - К. : ВВП "Компас", 2005. - 191 с. - ISBN 966-7170-45-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безгін, О. І. (голова ред. кол.); Карпенко-Карий, Іван Карпович (о нём); Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА640043

Безгін, Олексій Ігорович.
Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. театр. закл. освіти України / О. І. Безгін. - К. : Компас, 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с.151-166. - ISBN 966-7170-36-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
В350906/Т. 2, кн. 2

Українська драматургія [Текст] : антологія: [у 2 т.] / авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, Р. Г. Коломієць ; заг. ред. О. І. Безгін. - Х. : Фоліо, 2008 . - (Серія "Українська література. Колекція").
Т. 2, кн. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 828 с. - ISBN 978-966-03-4500-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Назарова, Т. Є. \авт.-упоряд.\; Коломієць, Р. Г. \авт.-упоряд.\; Безгін, О. І. \заг. ред.\

Видання зберігається у :

6.
В350906/Т. 1

Українська драматургія [Текст] : антологія: [у 2 т.] / авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, Р. Г. Коломієць ; заг. ред. О. І. Безгін. - Х. : Фоліо, 2008 . - (Серія "Українська література. Колекція").
Т. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 859 с. - ISBN 978-966-03-4498-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Назарова, Т. Є. \авт.-упоряд.\; Коломієць, Р. Г. \авт.-упоряд.\; Безгін, О. І. \заг. ред.\

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
В350906/Т. 2, кн. 1

Українська драматургія [Текст] : антологія: [у 2 т.] / авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, Р. Г. Коломієць ; заг. ред. О. І. Безгін. - Х. : Фоліо, 2008 . - (Серія "Українська література. Колекція").
Т. 2, кн. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 795 с. - ISBN 978-966-03-4499-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Назарова, Т. Є. \авт.-упоряд.\; Коломієць, Р. Г. \авт.-упоряд.\; Безгін, О. І. \заг. ред.\

Видання зберігається у :

8.
ВА720024


Проблеми мистецької освіти [Текст] : типологічні критерії та наук.-метод. розроб. / О. І. Безгін [та ін.] ; Інститут культурології Академії мистецтв України. - К. : СПД Голосуй, 2008. - 400 с. - Бібліогр.: с. 135-136. - ISBN 978-966-2241-03-07

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безгін, О. І.; Бернадська, Г. Є.; Кочарян, І. С.; Дацко, О. І.; Успенська, О. Ю.; Інститут культурології Академії мистецтв України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

9.
В352465/3

Українська драматургія: Антологія [Текст] / за загал. ред. М. Ю. Резніковича. - Х. : Фоліо. - (Українська література. Колекція). - ISBN 978-966-03-3510-3 ; 978-966-03-5109-7 (Укр. літ-ра. Колекція).
Т. 3 / упоряд.: Т. Є. Назарова [та ін.]. - 2010. - 506 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-03-3514-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Резнікович, М. Ю. \ред.\; Назарова, Т. Є. (упоряд.); Безгін, О. І. (упоряд.); Коломієць, Р. Г. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
В352484/4

Українська драматургія [Текст] : антологія : у 4-х т. / за заг. ред. М. Ю. Резніковича. - Х. : Фоліо.
Т. 4 : авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, О. І. Безгін, Р. Г. Коломіець. - 2010. - 474 с. - (Українська література. Колекція). - 1500 прим. - ISBN 978-966-03-3515-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Резникович, М. Ю. \ред.\; Назарова, Т. Є. (авт.-упоряд.); Безгін, О. І. (авт.-упоряд.); Коломієць, Р. Г. (авт.-упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА739455


Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні [Текст] : колектив. моногр. / [Безгін О. І. та ін.]. - К. : Ін-т культурології Нац. академії мистецтв України, 2010. - 192 с. - Бібліогр.: с. 186-191. - ISBN 978-966-2241-13-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Безгін, О. І.; Бернадська, Г. Є.; Берунова, Л. О.; Кочарян, І. С.; Успенська, О. Ю.

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА767256

Безгін, Олексій Ігорович.
Фахові особливості театральної освіти [Текст] : монографія / О. І. Безгін. - К. : Освіта України, 2013. - 291 с. - Бібліогр.: с. 276-291. - 500 прим. - ISBN 978-617-7111-03-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВС55148


Українська художня культура: історія та сучасні проблеми [Текст] : зб. наук. пр. / [О. І. Безгін та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України. - К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. - 255 с. : іл. - Бібліогр. в кінці пр. - 500 прим. - ISBN 978-966-2241-27-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безгін, Олексій Ігорович; Оляніна, Світлана Валеріївна; Коренюк, Юрій Олександрович; Ходак, Ірина Олександрівна; Кочарян, Інна Сергіївна; Національна академія мистецтв України (Київ); Інститут культурології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Табачник Д. В. С43/2

Вища освіта України [Текст] = Higher education in Ukraine : інформ. кат.-довід., 1998-1999. - К. : Компас, [1999] . - ISBN 966-7170-13-6.
Т. 2 : Заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації = Educational institutions of I-II levels of accreditation / [редкол.: О. Д. Безгін та ін.]. - 1999. - 527 с. : фотогр. кольор. - Текст укр., англ. - 3000 прим. - ISBN 966-7170-14-4 (Т. 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безгін, О. Д. (ред.); Безвесільна, О. М. (ред.); Голуб, Т. І. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА781810


Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів [Текст] : монографія / [Безгін О. І. та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. - 175 с. : табл. - Бібліогр.: с. [169]-175. - 300 прим. - ISBN 978-966-2241-32-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безгін, О. І.; Бернадська, А. Є.; Кочарян, І. С.; Успенська, О. Ю.; Національна академія мистецтв України (Київ); Інститут культурології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського