Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Балян А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
ДС96367

   Балян, Ануш Валеріївна.
Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики) [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / Балян Ануш Валеріївна ; УААН, Закарпатський ін-т агропромислового виробництва. - Бакта, 2006. - 480 арк.: табл. - арк. 414-447

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Закарпатський інститут агропромислового виробництва; УААН; Закарпатський інститут агропромислового виробництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА288527

   Балян, Ануш Валеріївна.
Особливості розвитку фермерства і його кооперування в Закарпатській області [Текст] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.01 / Балян Ануш Валеріївна ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1995. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА343166

   Балян, Ануш Валеріївна.
Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / Балян Ануш Валеріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2006. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА325830

Балян, Арман Жораевич.
Пути повышения эффективности табачного производства в Армении [Текст] : автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.02 / Балян Арман Жораевич. - Ереван, 2003. - 21 с.
Описано по переводу. - Текст на арм. яз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА603368

Балян, Ануш В..
Наукове узагальнення зарубіжного досвіду в сільському господарстві [Текст] / А. В. Балян. - К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2000. - 221 с. - Бібліогр.: с. 174-188. - ISBN 966-7317-49-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

6.
ВА652313

   Балян, Ануш Валеріївна.
Досвід аграрних реформ в Угорщині й Україні [Текст] / А. В. Балян, Н. І. Шуфрич ; УААН, Закарпатський ін-т агропромислового виробництва. - К. : Нора-прінт, 2004. - 148 с. - Бібліогр.: с. 135-146. - ISBN 966-7837-73-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шуфрич, Нестор Іванович; УААНЗакарпатський інститут агропромислового виробництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА671140

   Балян, Ануш.
Міжрегіональне, транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини) [Текст] / А. Балян ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., Закарпат. ін-т агропром. виробництва УААН. - Ужгород : Ліра, 2005. - 320 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 301-318. - ISBN 966-8266-31-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів); Закарпатський інститут агропромислового виробництва УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА805709

   Балян, Ануш Валеріївна.
Інвестиційна діяльність аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС [Текст] : [монографія] / А. В. Балян, Г. В. Спаський ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 150 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 139-150. - 150 прим. - ISBN 978-966-540-434-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Спаський, Габріель Васильович; Національна академія аграрних наук України (Київ)"Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ); Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА806135


Трансфер інноваційних технологій в агропромислове виробництво регіонів України [Текст] / [Гадзало Я. М. та ін.] ; за ред. Я. М. Гадзала, А. В. Балян, С. А. Володіна. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 242 с. : табл. - (Інноваційний провайдинг). - 150 прим. - ISBN 978-966-540-435-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гадзало, Ярослав Михайлович; Балян, Ануш Валеріївна; Володін, Сергій Анатолійович; Польовий, Володимир Мефодійович; Спаський, Габрієл Васильович; Гадзало, Ярослав Михайлович (ред.); Балян, Ануш Валеріївна (ред.); Володін, Сергій Анатолійович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА812754


Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року [Текст] / [Я. М. Гадзало та ін.] ; за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 213 с. : рис., табл. - 1000 (1-й завод - 400) прим. - ISBN 978-966-540-453-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гадзало, Я. М.; Бащенко, М. І.; Жук, В. М.; Заришняк, А. С.; Балян, А. В.; Гадзало, Я. М. (ред.); Бащенко, М. І. (ред.); Жук, В. М. (ред.); Лупенко, Ю. О. (ред.); Національна академія аграрних наук України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА823017


Рекомендації з розроблення дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району [Текст] / Каб. Міністрів України, НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" ; [Кубів С. І. та ін. ; за ред. Я. М. Гадзала, П. Т. Саблука]. - Київ : Аграрна наука, 2017. - 147 с. : табл. - 1500 прим. - ISBN 978-966-540-477-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кубів, Степан Іванович; Гадзало, Ярослав Михайлович; Бащенко, Михайло Іванович; Балян, Ануш Валеріївна; Жук, Валерій Миколайович; Гадзало, Ярослав Михайлович (ред.); Саблук, Петро Трохимович (ред.); Україна. Кабінет Міністрів; Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВС64176


Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво [Текст] / [Я. М. Гадзало та ін. ; за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала] ; Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : Аграрна наука, 2018. - 227 с. : кольор. іл. - 250 прим. - ISBN 978-966-540-524-5

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гадзало, Ярослав Михайлович; Балян, Ануш Валеріївна; Вергунов, Віктор Анатолійович; Криворучко, Іван Митрофанович; Лук'янчук, Людмила Володимирівна; Гадзало, Ярослав Михайлович (ред.); Національна академія аграрних наук України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського