Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Бабін Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 33
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС88193

   Бабін, Борис Володимирович.
Конституційно-правовий статус корінних народів України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабін Борис Володимирович ; Донецький юридичний ін-т МВС України при Донецькому національному ун-ті. - Донецьк, 2004. - 239 арк. - арк. 196-229

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький юридичний інститут МВС України при Донецькому національному університеті

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА335511

   Бабін, Борис Володимирович.
Конституційно-правовий статус корінних народів України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Б.В.Бабін ; Одеська національна юридична академія. - О., 2005. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА688418


Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навчальний посібник / В. М. Бесчастний [та ін.] ; ред. В. М. Бесчастний. - К. : Знання, 2007. - 286 c. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). - ISBN 966-346-351-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесчастний, Віктор Миколайович; Пашутін, Вадим Володимирович; Бабін, Борис Володимирович; Кроленко, В. О.; Кудлай, О. П.; Бесчастний, Віктор Миколайович (ред.)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

4.
Р110212

   Бабін, Борис Володимирович.
Основи програмно-управлінської діяльності в Україні [Текст] : навч.-метод. рек. для студ., курсантів та слухачів / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності. - Донецьк : Каштан, 2006. - 26 с. - Бібліогр.: с. 24-26

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кроленко, Валерія Олександрівна; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р110220


Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців [Текст] / О. О. Александрова [та ін.] ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Александрова, Ольга Олександрівна; Бабін, Борис Володимирович; Веренич, Наталя Вікторівна; Кроленко, Валерія Олександрівна; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА694965


Україна і НАТО: органи державної влади, судової та правоохоронної системи як провідні учасники процесу європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : монографія / В. М. Бесчасний [та ін.]. - К. : Четверта хвиля, 2008. - 168 с. - ISBN 978-966-529-161-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесчасний, Віктор Миколайович; Тодоров, Ігор Ярославович; Субботін, Владислав Миколайович; Філонов, Олександр Володимирович; Бабін, Борис Володимирович

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА698718

   Бабін, Борис Володимирович.
Впровадження Болонського процесу у вищій школі України - проблеми і перспективи [Текст] : міжнародні програми та національний досвід / Б. В. Бабін [и др.] ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О.Дидоренка. - Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2007. - 155 c. - Бібліогр.: с. 134-148. - ISBN 978-966-385-045-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кроленко, Валерія Олександрівна; Александрова, Ольга Олександрівна; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА674466

   Бабін, Борис Володимирович.
Державні цільові програми - організаційно-правові засади розроблення, затвердження та виконання [Текст] / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 206 с. - Бібліогр.: с. 162-181. - ISBN 966-385-021-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кроленко, Валерія Олександрівна; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

9.
ВА701965


Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бесчастний [та ін.] ; ред. В. М. Бесчастний. - К. : Знання, 2008. - 494 с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 256-258. - ISBN 978-966-346-443-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесчастний, Віктор Миколайович; Філонов, Олександр Володимирович; Субботін, Владислав Миколайович; Пашутін, В. В.; Бабін, Б. В.; Пашков, С. М.; Титов, А. М.; Бесчастний, Віктор Миколайович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р112566


Громадські об'єднання в Україні [Текст] : навч.-метод. посібник з курсу для курсантів, студ. та слухачів (за кредитно-модульною системою) / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права ; авт.-уклад. Б. Бабін, О. П. Кудлай. - Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2008. - 34 с. - Бібліогр.: с. 27-34

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бабін, Б. (авт.-уклад.); Кудлай, О. П. (авт.-уклад.); Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Р112565


Правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. (за кредитно-модульною системою) / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права ; авт.-упоряд. Б. В. Бабін [та ін.]. - Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2008. - 42 с. - Бібліогр.: с. 39-42

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бабін, Б. В (авт.-упоряд.); Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА717946

Бабін, Б. В..
Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч.-метод. посіб. з курсу (за кредитно-модульною системою) / Б. В. Бабін [и др.] ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права. - Донецьк : [б.в.], 2006. - 53 с. - Бібліогр.: в кінці розд.
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Савкін, О. А.; Третьяк, Е. В.; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА722838

Денісова, Олена Сергіївна.
Структурні механізми правового інформування населення в Україні [Текст] : монографія / О. С. Денісова [и др.]. - Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2009. - 170 с. - Бібліогр.: с. 156-170. - ISBN 978-966-1571-42-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Денісова, Марина Михайлівна; Бабін, Борис Володимирович

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА723788

   Бабін, Борис Володимирович.
Основи програмно-управлінської діяльності в Україні [Текст] : курс лекцій для студ., курсантів та слухачів / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк : [б.в.], 2006. - 134 с. - Бібліогр.: с. 84-86

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кроленко, Валерія Олександрівна; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА732187


Право Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бесчастний [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастного. - К. : Знання, 2010. - 367 с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 356-366. - 500 прим. - ISBN 978-966-346-532-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесчасний, Віктор Миколайович; Філонов, Володимир Петрович; Філонов, Олександр Володимирович; Субботін, Владислав Миколайович; Бабін, Б. В.; Бесчастний, Віктор Миколайович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА738534

   Бабін, Борис Володимирович.
Правове програмне забезпечення розвитку Автономної Республіки Крим [Текст] : кол. моногр. / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко, О. Ю. Іваницький. - О. : Фенікс, 2011. - 185 с. - Бібліогр.: с. 162-184. - 300 прим. - ISBN 978-966-438-370-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кроленко, Валерія Олександрівна; Іваницький, Олексій Юрійович

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА738526

Бойко, Інна Семенівна.
Порівняльне правознавство [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін ; Одес. нац. мор. акад. - 2-ге вид. випр. та допов. - О. : Фенікс, 2011. - 151 с. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр.: с. 144-150. - 500 прим. - ISBN 978-966-438-366-7. - ISBN 978-966-7591-33-5 (1-е вид., вид-во ОНМА, 2009)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бабін, Борис Володимирович; Одеська національна морська академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА747704


Право Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастного. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 366 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 356-366. - 500 прим. - ISBN 978-966-346-854-9 (серія). - ISBN 978-966-346-942-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесчастний, Віктор Миколайович; Філонов, Володимир Петрович; Філонов, Олександр Володимирович; Субботін, Владислав Миколайович; Бабін, Б. В.; Бесчастний, Віктор Миколайович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА748729


Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/C 83/01) [Текст] : хрестоматія / [упоряд. Б. В. Бабін]. - О. : Фенікс, 2012. - 292 с. - ISBN 978-966-438-521-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бабін, Б. В. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА751406

   Бабін, Борис Володимирович.
Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації [Текст] : монографія / Б. В. Бабін ; за заг. ред. проф. Баймуратова Михайла Олександровича. - О. : Фенікс, 2012. - 452 с. - Бібліогр.: с. 393-449. - 300 прим. - ISBN 978-966-438-533-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Баймуратов, Михайло Олександрович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського