Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Євдокименко В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19
1.
ДС89600

Євдокименко, Віталій Олександрович.
Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних мембранах [Текст] : дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Євдокименко Віталій Олександрович ; НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. - К., 2005. - 129 арк. - арк. 111-129

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА340072

Євдокименко, Віталій Олександрович.
Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних мембранах [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 02.00.13 / Євдокименко Віталій Олександрович ; НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. - К., 2005. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА297291

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Регіональна політика розвитку туризму (методологія формування, практика реалізації) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.02 / Євдокименко Валерій Кирилович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1997. - 49 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА572723

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Регіональна політика розвитку туризму [Текст] : методологія формування, механізм реалізації / В. К. Євдокименко ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Чернівці : Прут, 1996. - 287 с. - ISBN 966-560-035-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

5.
ВА565974

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Регіональна політика розвитку туризму [Текст] : методологія формування, механізм реалізації / В. К. Євдокименко ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Чернівці : Прут, 1995. - 118 с. - ISBN 5-7707-8811-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р80326

Багряний, Іван Павлович.
До Ворскли по рибу [Текст] : оповідання: Для мол. шк. віку / І. П. Багряний ; худож. В. Євдокименко ; авт. передм. О. Шугай. - К. : Веселка, 1995. - 16 с. - ISBN 5-301-01562-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євдокименко, Василь (худож.); Шугай, Олександр (авт. передм.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА600039

Швиденко, Анатолій Йосипович.
Екологічні основи природокористування [Текст] : навч. посіб. для студ. геогр., екон. та екол. спец. вищих навч. закл. / А. Й. Швиденко [та ін]. - К. : ІЗМН, 1999. - 199 с. - Бібліогр.: с. 196-199. - ISBN 5-8238-00682-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Руденко, Валерій Петрович; Євдокименко, Валерій Кирилович

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА621590


Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації [Текст] / Д. Г. Лук'яненко [и др.] ; ред. Д. Г. Лук'яненко ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2001. - 538 с.: рис. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 966-574-347-3

Рубрикатор НБУВ:
 У50,1 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лук'яненко, Дмитро Григорович; Білорус, Олег Григорович; Губський, Б. В.; Євдокименко, В. К.; Ковальчук, Т. Т.; Лук'яненко, Дмитро Григорович (ред.); Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
СО26001


Концепція соціально-економічного розвитку Чернівецької області на період до 2011 року [Текст] / Р. В. Білик [та ін.] ; Чернівецька обласна держ. адміністрація. - Чернівці : Прут, 2004. - 144 с.: рис. - ISBN 966-560-286-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білик, Ростислав Васильович; Гайнічеру, Михайло Іванович; Євдокименко, Валерій Кирилович; Кифяк, Василь Федорович; Маниліч, Михайло Іванович; Чернівецька обласна державний адміністрація

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА579001


Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації [Текст] / В. С. Кравців [та ін.] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Чернівці : Прут, 1995. - 71 с. - ISBN 5-7702-0993-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кравців, Василь Степанович; Євдокименко, Валерій Кирилович; Габрель, Микола Миколайович; Копач, Микола Васильович; Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Табачник Д.В./ВА162

Римаренко, Юрій Іванович.
Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації [Текст] / Ю. І. Римаренко ; відп. ред. В. Ю. Євдокименко ; АН УРСР, Ін-т філос. - К. : Наукова думка, 1974. - 383 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євдокименко, В. Ю. (відп. ред.); Академія наук Української РСРІнститут філософії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА727529


Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студ., Чернівці, 25-26 березня 2010 р. / Буковин. держ. фін. акад.[та ін.] ; редкол.: В. В. Прядко (голов. ред.) [та ін.]. - Чернівці : БДФА, 2010. - 443 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. мовами. - Бібліогр. у кінці ст. - 100 экз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (голов. ред.); Білик, М. Д. (ред.); Гуцал, І. С. (ред.); Дейнеко, Л. В. (ред.); Євдокименко, В. К. (ред.); Буковинська державна фінансова академія; Академія фінансового управління (Київ). Науково-дослідний фінансовий інститут; Університет Штефан чел Маре; Молдовська економічна академія; Університет Рієки"Науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейських держав з фінансово-економічної кризи", міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів (2010 ; Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА728035


Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України [Текст] : колективна моногр. / Білик Р. С. [та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 2010. - 520 с. : рис. - 100 экз. - ISBN 978-966-423-086-2

Рубрикатор НБУВ:
 У50,1 
 У580 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Білик, Р. С.; Гаврилюк, О. В.; Євдокименко, В. К.; Запал, В. С.; Лошенюк, В. Є.; Ляхович, М. В.; Марченко, Т. В.; Михайлина, Д. Г.; Никифорак, Я. Д.; Пасічна, О. Ю.

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА733455

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції західних регіонів України [Текст] : монографія / В. К. Євдокименко, А. Д. Ворошан ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., Буковин. держ. фін. акад. - Чернівці : Прут, 2010. - 292 с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-210. - 500 экз. - ISBN 978-966-560-467-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ворошан, Аліна Дмитрівна; Національна академія наук УкраїниІнститут регіональних досліджень (Львів); Міністерство фінансів України; Буковинська державна фінансова академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА741782

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції [Текст] : монографія / В. К. Євдокименко, І. В. Яскал ; Буковин. держ. фін. акад., Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Прут, 2011. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 170-185. - 500 экз. - ISBN 978-966-560-528-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Яскал, Ігор Валерійович; Буковинська державна фінансова академіяЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
ВА772350


Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2013 р. = Physical culture and sports at educational institutions Eastern European countries : materials II International scientific conference / Чернів. обл. упр. Ком. з фіз. виховання та спорту МОН України [та ін.] ; [редкол.: Прядко В. В. та ін.]. - Чернівці : Технодрук, 2013. - 407 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. та рум. - Бібліогр. в кінці ст. - 60 экз. - ISBN 978-617-7096-00-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (ред.); Євдокименко, В. К. (ред.); Васильчук, А. Г. (ред.); Україна. Міністерство освіти і науки. Комітет з фізичного виховання та спорту. Чернівецьке обласне управління; Буковинський державний фінансово-економічний університет; Буковинський державний медичний університет (Чернівці)Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; "Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2013 ; Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА775534

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Особливості управління відтворенням соціально-економічних процесів регіону в сучасних умовах [Текст] : монографія / Євдокименко В. К. ; Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2013. - 269 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-229. - 500 экз. - ISBN 978-617-7096-09-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

18.
ВА781594

   Євдокименко, Валерій Кирилович.
Такими ми не будемо [Текст] : з роздумів провінціала / Валерій Євдокименко. - Чернівці : Букрек, 2014. - 107 с. : фот. - 500 экз. - ISBN 978-966-399-576-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА803225


Складові регіонального розвитку національного господарства [Текст] : монографія / [М. І. Маниліч та ін.] ; за наук. ред. канд.-екон. наук, доц. М. І. Маниліча, д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Столярова, д-ра техн. наук, проф. Я. І. Виклюка ; Приват. ВНЗ "Буковин. ун-т". - Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. - 156 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз. - ISBN 978-617-614-069-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Маниліч, Микола Іванович; Столяров, Василь Федосійович; Виклюк, Ярослав Ігорович; Євдокименко, В. К.; Prahar, J.; Маниліч, Микола Іванович (ред.); Столяров, Василь Федосійович (ред.); Виклюк, Ярослав Ігорович (ред.); "Буковинський університет", приватний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського