Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ШПИЛЬОВ$<.>+<.>A=ЛЕОНІД$<.>+<.>A=ВІКТОРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 59
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС84444

Леонідов, Ігор Леонідович.
Теоретичні основи ефективності стратегічного планування [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Леонідов Ігор Леонідович ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - Д., 2004. - 199 арк. - Бібліогр.: арк. 175-191.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економічного прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС97873

Шпильовий, Віктор Андрійович.
Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємств харчової промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Шпильовий Віктор Андрійович ; Європейський ун-т. - К., 2006. - 212 , ХХVIIIарк.: рис., табл. - арк. 199-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Європейський університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС92508

Шпильова, Юлія Борисівна.
Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Шпильова Юлія Борисівна ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2006. - 237 арк.: табл., рис. - Бібліогр.: арк. 198-210.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС75665

Шпильова, Світлана Іванівна.
Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.07 / Шпильова Світлана Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - К., 2002. - 138 арк. - Бібліогр.: арк. 113-138.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС106172

Шпильовий, Леонід Вікторович.
Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Шпильовий Леонід Вікторович ; Донецький національний технічний ун-т. - Донецьк, 2007. - 196 арк. + дод. (200арк.). - арк. 180-196
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС106280

Шпильовий, Ігор Миколайович.
Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Шпильовий Ігор Миколайович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2008. - 221 арк. - арк. 201-221

Рубрикатор НБУВ:
 Ц9-53 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС61694

Шпильовий, Сергій Євтихійович.
Заробітна плата: суть і формування при переході до ринкової економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Шпильовий Сергій Євтихійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 175 л. - л. 172-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС76500

   Шпильова, Віра Олексіївна.
Менеджмент економічного регулювання природоохоронної діяльності [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Шпильова Віра Олексіївна ; Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. - К., 2002. - 195 арк.: табл. - арк. 171-182

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС100706

Шпильова, Наталія Володимирівна.
Творчість Річарда Бротігана в континуумі американської літератури 1960-1970-х рр. [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Шпильова Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 206 арк. - Бібліогр.: арк. 185-202.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бротіган, Річард ( про нього); Національна академія наук УкраїниІнститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА351010

Шпильова, Наталія Володимирівна.
Творчість Річарда Бротігана в континуумі американської літератури 1960-1970-х рр. [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н. В. Шпильова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бротіган, Річард ( про нього); Національна академія наук УкраїниІнститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА350881

Леонідов, Володимир Іванович.
Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.17 / Леонідов Володимир Іванович ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет радіоелектроніки

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА343415

Шпильова, Юлія Борисівна.
Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Шпильова Юлія Борисівна ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 2006. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА345608

Шпильовий, Віктор Андрійович.
Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Шпильовий Віктор Андрійович ; Європейський ун-т. - К., 2006. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Європейський університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА300525

Шпильовий, Сергій Євтихійович.
Заробітна плата: суть і формування при переході до ринкової економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Шпильовий Сергій Євтихійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА319723

   Шпильова, Віра Олексіївна.
Менеджмент економічного регулювання природоохоронної діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Шпильова Віра Олексіївна ; Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. - К., 2002. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА321673

Шпильова, Світлана Іванівна.
Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.07 / Шпильова Світлана Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - К., 2002. - 18 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА331853

Леонідов, Ігор Леонідович.
Теоретичні основи ефективності стратегічного планування [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Леонідов Ігор Леонідович ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К., 2004. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економічного прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА352781

Шпильовий, Леонід Вікторович.
Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Шпильовий Леонід Вікторович ; Криворізький технічний ун-т. - Кривий Ріг, 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Криворізький технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА356042

Шпильовий, Ігор Миколайович.
Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Шпильовий Ігор Миколайович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ц9-53 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ); Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р79179


Устим Кармалюк [Текст] : персон. бібліограф. покажчик / Вінницька держ. обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва ; укл. Л. М. Шпильова. - Вінниця : [б.в.], 1986. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шпильова, Л. М. (укл.); Кармалюк, Устим (о нём); Вінницька державний обласна універсальна наукова бібліотека імені К. А. Тімірязєва

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського