Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (22)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЛУГОВ$<.>+<.>A=АНАТОЛ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 283
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС48188

Луговой, Николай Иванович.
Структурная модель разрушения хрупких и малопластичных микронеоднородных материалов со статическим распределением структурных параметров [Текст] : дис...канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Луговой Николай Иванович ; НАН Украины, ИПМ им. И. Н. Францевича. - К., 1995. - 183 л.

Рубрикатор НБУВ:
 Ж364 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем материаловедения имени И. Н. Францевича (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС49518

   Луговий, Володимир Іларіонович.
Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: (теоретико-методологічний аспект) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Луговий Володимир Іларіонович ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1995. - 429 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки і психології професійної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС58345

Луговская, Галина Геннадиевна.
Биодеструкция полиуретанов, содержащих простые эфирные, сложноэфирные и гликозидные связи [Текст] : дис... канд. хим. наук: 02.00.06 / Луговская Галина Геннадиевна ; АН Украины, Институт органической химии. - К., 1992. - 138 л. - л. 119-132

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС51574

Луговий, Віталій Миколайович.
Фертильність еякуляту чоловіків- ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при поєднаному впливі іонізуючого випромінювання і хронічного запалення статевих органів (клініко- експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.06 / Луговий Віталій Миколайович ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 1996. - 159 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС81742

Луговская, Ирина Анатольевна.
Формирование маркетинга предприятия на рынке титана Украины [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.01 / Луговская Ирина Анатольевна ; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского. - Донецк, 2004. - 216 л. - Библиогр.: л. 175-187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный университет экономики и торговли имени М. И. Туган-Барановского

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС82915

Луговская, Елена Игоревна.
Структура и высокополевая модифицикация поверхностей раздела в нанокристаллических тугоплавких металлах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.04.07 / Луговская Елена Игоревна ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского (ХАИ), Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". - Х., 2003. - 162 л.: рис. - Библиогр.: л. 149-162

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Харьковский авиационный институт", национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского; "Харьковский физико-технический институт", национальный научный центр

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС95020

Луговой, Сергей Владимирович.
Влияние криоконсервирования на культуру клеток щитовидной железы новорожденных поросят [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.35 / Луговой Сергей Владимирович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. - Х., 2003. - 140 л. - Библиогр.: л. 113-140

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем криобиологии и криомедицины (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС89245

Луговський, Олександр Григорович.
Біобібліографія і бібліографічна діяльність учених-природознавців УАН-АН УРСР (1918-1941) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Луговський Олександр Григорович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - 231 арк. - Бібліогр.: арк. 165-211.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС92666

Луговий, Сергій Іванович.
Селекційно-генетична диференціація та деякі біологічні особливості імпортних генотипів свиней великої білої породи [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Луговий Сергій Іванович ; Миколаївський держ. аграрний ун-т. - Миколаїв, 2006. - 135 арк.: табл. - арк. 108-134

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС102219

Луговий, Ігор Олександрович.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Луговий Ігор Олександрович ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2007. - 226 арк. - арк. 210-226

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС108042

Луговий, Олег Михайлович.
Роси та варанги у Візантії Х-ХІІ ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Луговий Олег Михайлович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2008. - 290 арк. - арк. 239-290

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС56812

Луговая, Юлия Вадимовна.
Клинико- патогенетическая характеристика и лечение генерализованных форм кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.12 / Луговая Юлия Вадимовна ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 1997. - 154 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС68902

Луговий, Богдан Любомирович.
Антигіпертензивні властивості пептидів, які утворюються у процесі протеолізу бета-казеїну ферментами молочнокислих бактерій [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Луговий Богдан Любомирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2000. - 152 арк. - арк. 117-145

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя; Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС78612

Анатольєва, Ольга Іванівна.
Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Анатольєва Ольга Іванівна ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 216 арк. - арк. 188-216

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС79410

Луговий, Олег Богданович.
Особливості хірургічної тактики у хворих на виразкові дуоденальні кровотечі в умовах поліморбідності [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Луговий Олег Богданович ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2003. - 189 арк.: іл. - арк. 159-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС96886

   Луговський, Олександр Федорович.
Підвищення ефективності апаратних засобів для реалізації ультразвукових кавітаційних технологій [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.05.13 / Луговський Олександр Федорович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2005. - 327 арк.: рис., табл. - арк. 254-273

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС104751

Лугова, Марина Олександрівна.
Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Лугова Марина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2007. - 201 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 173-184.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС99521

Луговенко, Наталія Вікторівна.
Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Луговенко Наталія Вікторівна ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х., 2006. - 200 арк.: рис., табл. - арк. 160-182

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Харківський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА288561

Луговий, Микола Іванович.
Структурна модель руйнування крихких та малопластичних мікронеоднорідних матеріалів зі статистичним розподілом структурних параметрів [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Луговий Микола Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - К., 1995. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ж364 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА292818

Луговий, Віталій Миколайович.
Фертильність еякуляту чоловіків- ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильський АЕС при поєднаному впливі іонізуючого випромінювання і хронічного запалення статевих органів (клініко- експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 / Луговий Віталій Миколайович ; АМН України, Ін-т урології та нефрології. - К., 1996. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут урології та нефрології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського