Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (8)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЛАГУН$<.>+<.>A=МИКОЛ$<.>+<.>A=ІВАНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 338
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС45425

Миколайчук, Виктор Васильевич.
Валентные и координационные превращения ионов хрома в процессе формирования хром (III)оксидной фазы на поверхности SiO2 [Текст] : дис...канд.хим.наук / Миколайчук Виктор Васильевич ; НАН Украины, Ин-т химии поверхности. - К., 1994. - 125 л. - л.:111-125

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт химии поверхности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС53720 с пр.1

Миколайчук, Наталия Сергеевна.
Проблемы управления интенсификацией текстильного производства в условиях перехода к рыночным отношениям [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Миколайчук Наталия Сергеевна ; Херсонский индустриальный ин-т. - М., 1993. - 287 с.+ прил. С.: 288-403

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Херсонский индустриальный институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС82308

Миколайчук, Микола Миколайчук.
Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Миколайчук Микола Миколайчук ; Одеський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - О., 2004. - 268 арк. - арк. 218-235

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС93916

Миколенко, Тетяна Михайлівна.
Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Миколенко Тетяна Михайлівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2005. - 260 арк. - арк. 180-210

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС88481

Лагунова, Наталья Владимировна.
Патогенетическое обоснование санаторно-курортной реабилитации детей с онко-гематологическими заболеваниями [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Лагунова Наталья Владимировна ; Крымский гос. медицинский ун-т им. С.И.Георгиевского. - Симф., 2005. - 346 л. - Библиогр.: л. 298-346

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского (Симферополь)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС90185

Миколенко, Олена Миколаївна.
Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Миколенко Олена Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005. - 220 арк. - арк. 182-214

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС56795

Миколайко, Валерій Павлович.
Родючість грунту та продуктивність яблуневого саду за різних систем утримання міжрядь в умовах Центрального Лісостепу України [Текст] : дис... канд. с.- г. наук: 06.00.01 / Миколайко Валерій Павлович ; Уманська сільськогосподарська академія. - Умань, 1997. - 133 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Уманська сільськогосподарська академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС64118

   Миколишин, Лідія Іванівна.
Особливості патоморфозу, клінічних проявів, виявлення та імунопрофілактики туберкульозу в дітей раннього й дошкільного віку в сучасних умовах [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.26 / Миколишин Лідія Іванівна ; Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. - Л., 1999. - 314 л. - л.281-314

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС68038

Миколенко, Александр Иванович.
Проблемы возмещения вреда, причиненного административным правонарушением [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Миколенко Александр Иванович ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2000. - 212 л. - л. 201-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС104593

Миколенко, Дмитро Валерійович.
Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899-1908 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Миколенко Дмитро Валерійович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 241 арк. - арк. 204-241

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС69403

Лагунов, Александр Иванович.
Традиции А.А.Фета в поэзии русского символизма [Текст] : дис... д-ра филол. наук: 10.01.02 / Лагунов Александр Иванович ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2000. - 377 л. - Библиогр.: л. 353-377

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Фет А. А. (о нём); Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС70730

Лагун, Андрій Едуардович.
Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Лагун Андрій Едуардович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2001. - 220 арк. - арк.181-192

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС72995

Лагун, Микола Іванович.
Економічний аналіз якісних параметрів цінних паперів [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лагун Микола Іванович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 183 арк. - арк. 159-164

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС78104

Миколаєнко, Ірина Миколаївна.
Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Миколаєнко Ірина Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 251 арк. - арк. 174-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС101094

Миколайчук, Мар'яна Ігорівна.
Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Миколайчук Мар'яна Ігорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 214 арк.: табл., рис. - арк. 158-176

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА341209

Іванович, Галина Валентинівна.
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Іванович Галина Валентинівна ; НАН України, Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. - Севастополь, 2005. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського (Севастополь)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА335429

Миколенко, Олена Миколаївна.
Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Миколенко Олена Миколаївна ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2005. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет внутрішніх справ (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА330311

   Миколайчук, Микола Миколайович.
Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Миколайчук Микола Миколайович ; Одеський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - О., 2004. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА339710

   Лагунова, Наталія Володимирівна.
Патогенетичне обгрунтування санаторно-курортної реабілітації дітей з онко-гематологічними захворюваннями [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Лагунова Наталія Володимирівна ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. - Сімф., 2005. - 38 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського (Сімферополь)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА342748

Миколенко, Тетяна Михайлівна.
Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Миколенко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2006. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського