Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (6)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КАЛАБУХОВ$<.>+<.>A=КАТЕРИН$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 87
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС85077

Катеринюк, Вероніка Юзефівна.
Стан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Катеринюк Вероніка Юзефівна ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 2003. - 257 арк.: рис. - арк. 203-246

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС86520

Калабухова, Екатерина Николаевна.
Физические свойства парамагнитных примесных и дефектных центров в политипах карбида кремния [Текст] : дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.10 / Калабухова Екатерина Николаевна ; Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева, НАН Украины. - К., 2005. - 303 л. - Библиогр.: л. 287-303

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт физики полупроводников имени В. Е. Лашкарева (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС88895

Катеринич, Станіслав Євгенійович.
Обгрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11. / Катеринич Станіслав Євгенійович ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2004. - 210 арк.: рис. - арк. 153-161

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС101611

Катеринчук, Іван Миколайович.
Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Іван Миколайович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 145 арк. - арк. 135-145

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС108550

   Катеринчук, Валерій Миколайович.
Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Валерій Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Чернів. від-ня. - Чернівці, 2008. - 382 арк. - Бібліогр.: арк. 337-382.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича. Чернівецьке відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС59549

   Катеринич, Олег Олександрович.
Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Катеринич Олег Олександрович ; УААН, Інститут птахівництва. - Х., 1998. - 181 л. - л. 132-155

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут птахівництва; УААН; Інститут птахівництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС60020

Калабухова, Світлана Вікторівна.
Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств Агропромислового комплексу Івано-Франківської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Калабухова Світлана Вікторівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1998. - 181 л. - л. 159-163

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС68652

Катеринчук, Микола Дмитрович.
Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Катеринчук Микола Дмитрович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 204 арк. - арк. 188-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС80006

Катеринчук, Павло Миколайович.
Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.) [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П.М.Катеринчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2002. - 179 арк. - арк. 161-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА336339

   Калабухова, Катерина Миколаївна.
Фізичні властивості парамагнітних домішкових та дефектних центрів у політипах карбіду кремнію [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Калабухова Катерина Миколаївна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. - К., 2005. - 25 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА350289

Катеринчук, Іван Миколайович.
Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Іван Миколайович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА325868

Катеринчук, Павло Миколайович.
Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Катеринчук Павло Миколайович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2003. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА359279

   Катеринчук, Валерій Миколайович.
Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Валерій Миколайович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. - 36 с.: рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА366451

Катеринчук, Наталия.
Особенности эпидемического процесса при эпидемическом паротите и усовершенствование эпидемиологического надзора [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.00.30 / Н.Катеринчук#328: . - Кишинев, 2009. - 23 с.
Описано по переводу. - Текст на молдав. яз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА328150

Катеринюк, Вероніка Юзефівна.
Стан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Катеринюк Вероніка Юзефівна ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 2003. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА303244

Калабухова, Світлана Вікторівна.
Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Калабухова Світлана Вікторівна ; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 1999. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА300230

   Катеринич, Олег Олександрович.
Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Катеринич Олег Олександрович ; УААН, Ін-т тваринництва. - Х., 1998. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут тваринництва (Кулиничі (смт.), Харківська обл.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА312384

Катеринчук, Микола Дмитрович.
Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико- правовий аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Катеринчук Микола Дмитрович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА334137

Катеринич, Станіслав Євгенійович.
Обгрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11. / Катеринич Станіслав Євгенійович ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2004. - 19 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА370095

Катеринчук, Іван Петрович.
Організаційно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в правоохоронній сфері [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Катеринчук Іван Петрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2010. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського