Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ГУБЕРГРІЦ$<.>+<.>A=НАТАЛІЯ$<.>+<.>A=БОРИСІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.
РА301378

   Губергріц, Наталія Борисівна.
Патогенетичні аспекти клініки, діагностики, лікування і прогнозу хронічного панкреатиту [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.00.05 / Губергріц Наталія Борисівна ; Київський держ. медичний ін-т удосконалення лікарів. - К., 1994. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний медичний інститут удосконалення лікарів

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА740513

Губергріц, Наталя Борисівна.
Хронічні гепатити та цирози печінки. Сучасні класифікація, діагностика та лікування [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Губергріц ; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти МОЗ України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - 3-є вид., випр. та допов. - К. : Віпол, 2010. - 320 с. : рис., табл., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 304-319. - 1000 прим. - ISBN 978-966-646-098-4. - ISBN 966-508-102-0. - ISBN 966-508-073-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України; Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА763274


Літературні феномени Мелітополя: статті, нариси, есе [Текст] : літературозн. студії / [за заг. ред. Зайдлер Н. В.] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Філол. ф-т, Каф. укр. і зарубіж. л-ри. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2013. - 207 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим. - ISBN 978-966-197-227-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Наталія Василівна (заг. ред., лер, .); Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Філологічний факультет. Кафедра української і зарубіжної літератури

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ІВ224836

Moussienko, Natalia.
Art of Maidan [Text] / Natalia Moussienko; [transl. into Engl. by Andriy Kulykov]. - Kyiv : Huss, 2016. - 96 p. : color. phot. - Див. уніфіковану трансліт. форму прізвища авт. Musiienko Nataliia для пошуку іншими мовами . - Пер. изд. : Мистецтво Майдану / [авт. Наталія Мусієнко]. - Київ, 2015. - 300 пр. прим. - ISBN 978-617-7110-69-8
З дарчим написом авт.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Kulykov, Andriy (пер.); Куликов, Андрій; Musiienko, Nataliia; Мусієнко, Наталія; Наталія, Мусієнко

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського