Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=БУЦЬК$<.>+<.>A=ЛІДІЯ$<.>+<.>A=ВОЛОДИМИРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 28
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС64714

Буцька, Вікторія Євгенівна.
Технологія та фізико-хімічна стабільність лікарських гелів на основі поліметилсилоксану [Текст] : дис... канд. фарм. наук: 15.00.01 / Буцька Вікторія Євгенівна ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2000. - 130 с. - с.109-130

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА308013

Буцька, Вікторія Євгенівна.
Технологія та фізико-хімічна стабільність лікарських гелів на основі поліметилсилоксану [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Буцька Вікторія Євгенівна ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2000. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА312788

Буцька, Ірина Олегівна.
Форми господарювання підприємств в умовах ринку [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Буцька Ірина Олегівна ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х., 2001. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА562303


Історія України в особах [Текст] : XIX-XX ст. / І. Войцехівська [та ін]. - К. : Україна, 1995. - 479 с. - ISBN 5-319-00882-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Войцехівська, І.; Абліцов, В.; Божко, О.; Буцько, О.; Вашкевич, В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р99408


Програма курсу "Теорія місцевого самоврядування" для студентів спеціальності 8.000007 денної форми навчання [Текст] / уклад. В. М. Гриньова, І. О. Буцька ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2003. - 14 с. - Бібліогр.: с. 13-14

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гриньова, Валентина Миколаївна (уклад.); Буцька, Ірина Олегівна (уклад.); Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р100670


Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 8.000007 денної форми навчання [Текст] / уклад. І. О. Буцька, Ю. М. Кривошапка ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2004. - 24 с. - Бібліогр.: с. 21

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буцька, Ірина Олегівна (уклад.); Кривошапка, Юрій Миколайович (уклад.); Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА672657


Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді [Текст] / О. О. Яременко [и др.] ; заг. ред. О. О. Яременко ; Український ін-т соціальних досліджень, Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2". - К. : [б.в.], 2005. - 124 с. - (Серія "Формування здорового способу життя молоді" ; кн. 6). - Бібліогр.: с. 118-122. - ISBN 966-8435-21-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Яременко, О. О.; Дубогай, О. Д.; Левін, Р. Я.; Буцька, Л. В.; Яременко, О. О. (заг. ред.); Український інститут соціальних досліджень; Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2"

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Р107655


Робоча програма навчальної дисципліни "Організація діяльності підприємства" для студентів спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання [Текст] / уклад. В. Ф. Годзік, І. О. Буцька ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2006. - 32 с. - Бібліогр.: с. 29-31

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Годзік, Валентина Федорівна (уклад.); Буцька, Ірина Олегівна (уклад.); Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА372888

Буцький, В'ячеслав Олександрович.
Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.02 / Буцький В'ячеслав Олександрович ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2010. - 21 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА377542

Буцька, Ольга Юріївна.
Фінансове забезпечення діяльності вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Буцька Ольга Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2010. - 18 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА736952

Буцька, Лідія.
Вогняне зачаття [Текст] : гімни і Марші Великої України / Лідія Буцька. - К. : [б. в.], 2010. - 56 с. - (Серія "Героїка сучасної України" ; кн. 1). - 3000 прим. - ISBN 978-966-8886-13-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Відділ обмінно-резервних фондів

12.
РА380087

Буцька, Лідія Володимирівна.
Застосування методів фізіопунктури для оцінки та корекції функціонального стану спортсменів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Буцька Лідія Володимирівна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України. - О., 2011. - 24 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС121809

Буцький, В'ячеслав Олександрович.
Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.02 / Буцький В'ячеслав Олександрович ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2010. - 208 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 158-166.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС124632

Буцька, Ольга Юріївна.
Фінансове забезпечення діяльності вищого навчального закладу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Буцька Ольга Юріївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2010. - 233 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 181-200.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Полтавський університет економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад Укоопспілки; Укоопспілка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В353519/2

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст] : іст. нариси : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова колегії), О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2010 - 2011.
Кн. 2 / [О. Бровар та ін.]. - 2011. - 943 с. : іл., табл. - 3000 прим. - ISBN 978-966-00-1162-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смолій, В. А. \ред.\; Лисенко, Олександр Євгенович \ред.\; Левенець, Ю. А. \ред.\; Бровар, О.; Буцько, О.; Вєдєнєєв, Д.; Вронська, Т.; Гальчак, С.; Національна академія наук України; Інститут історії України(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Фонд Президентів України
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)

16.
РА396529

Буцьких, Ольга Олександрівна.
Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Буцьких Ольга Олександрівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2013. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

17.
ДС131327

Буцька, Лідія Володимирівна.
Застосування методів фізіопунктури для оцінки та корекції функціонального стану спортсменів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Буцька Лідія Володимирівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. фіз. реабілітації. - О., 2011. - 236 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 183-220.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ); "Київський політехнічний інститут", національний технічний університет України . Кафедра фізичної реабілітації

Видання зберігається у :

18.
ВА783165


Розмова з Володимиром Вернадським "через роки, через віки..." [Текст] / авт.-уклад. Н. М. Буцька. - Полтава : РІК, 2014. - 181, [1] с. - Бібліогр.: с. 181. - 50 прим. - ISBN 978-966-8270-35-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буцька, Наталія Миколаївна (авт.-уклад.); Вернадський, Володимир Іванович (академік НАНУ ; 1863 - 1945) (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА788578


Орфічна поезія - ліки від депресії [Текст] : [поезії] / [авт.-уклад. Н. М. Буцька ; іл. І. В. Лотиш]. - Полтава : АСМІ, 2014. - 235, [32] с. : кольор. іл. - Текст укр. та рос. - 100 прим. - ISBN 978-966-182-308-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буцька, Наталія Миколаївна (уклад.); Лотиш, Ігор Валерійович (ілюстр.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА415227

Буцька, Олена Леонідівна.
Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Буцька Олена Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2015. - 25 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського