Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (6)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=БРОСАЛІНА$<.>+<.>A=ОЛЕН$<.>+<.>A=ГЕННАДІЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 225
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС48659

Оленцевич, Наталья Владимировна.
Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна ; Донецкий технический ун-т. - Донецк, 1995. - 176 л.

Рубрикатор НБУВ:
 У01 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС47193

Олендарев, Вадим Николаевич.
Отечественный джаз и проблема стиля [Текст] : дис...канд. искусствоведения: 17.00.02 / Олендарев Вадим Николаевич ; Киевская консерватория им. П.И.Чайковского. - К., 1995. - 191 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевская консерватория имени П. И. Чайковского

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС53022

Оленицкая, Елена Степановна.
Эффективность тиотриазолина и антраля в комплексной терапии больных хроническими гепатитами [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Оленицкая Елена Степановна ; Луганский гос. медицинский ун-т. - Луганск, 1996. - 205 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС89634

Оленович, Ольга Анатоліївна.
Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Оленович Ольга Анатоліївна ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2004. - 228 арк.: рис., табл., фотоіл. - арк. 199-228

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС79484

Бросаліна, Олена Геннадіївна.
Художньо-естетичні засади неокласицизму і творчість Михайла Ореста та Ігоря Качуровського [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Бросаліна Олена Геннадіївна ; Інститут філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 217 арк. - арк. 181-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Орест М. (о нём); Качуровський І. В. (о нём); Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС50673

Оленчик, Андрій Ярославович.
Система управлінського обліку: проблеми методики і організації (на прикладі підприємств скляної промисловості) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Оленчик Андрій Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 268 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС60930

Оленич, Тамара Станиславовна.
Проблема богочеловечества и смысла жизни в русской религиозной философской антропологии конца 19- нач. 20 вв. [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.13 / Оленич Тамара Станиславовна ; Северо- Кавказский центр высшей школы. - Ростов н/Д, 1998. - 126 л. - л. 122-126

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Северо- Кавказский центр высшей школы

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС63418

Оленина, Елена Юрьевна.
Реклама как явление художественной культуры [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Оленина Елена Юрьевна ; Харьковский авиационный ин-т им. Н.Е.Жуковского. Кафедра философии. - Х., 1998. - 192 л. - л. 181-192

Рубрикатор НБУВ:
 Ю81,1 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского. Кафедра философии

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС69498

Оленіч, Андрій Васильович.
Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.19.06 / Оленіч Андрій Васильович ; Київський держ. ун-т технології та дизайну. - К., 2001. - 180 арк.: іл. - арк. 151-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний університет технології та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС97594

Оленюк, Ірина Василівна.
Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у процесі навчання фізики [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оленюк Ірина Василівна ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2005. - 246 арк. - арк. 175-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кам'янець-Подільський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС98877

Оленченко, Тетяна Леонідівна.
Особливості відповідальності посадових осіб системи МВС України (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Оленченко Тетяна Леонідівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 225 арк. - арк. 191-215

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА292797

Оленцевич, Наталія Володимирівна.
Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА281390

Олендский, Олег Збигневич.
Моделирование воздействия внешних электромагнитных полей на элементы наноструктур [Текст] : автореф.дис.канд.физ.-мат.наук:05.13.16 / Олендский Олег Збигневич ; Белорусский ун-т. - Минск, 1993. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Белорусский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА295489

Оленицька, Олена Степанівна.
Ефективність тіотриазоліну і антралю в комплексній терапії хворих хронічними гепатитами [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Оленицька Олена Степанівна ; Луганський держ. медичний ун-т. - Луганськ, 1996. - 25 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА336968

Оленюк, Ірина Василівна.
Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у процесі навчання фізики [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оленюк Ірина Василівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА339285

Оленович, Ольга Анатоліївна.
Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Оленович Ольга Анатоліївна ; АМН України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського. - Х., 2005. - 20 с.: табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА347004

Оленченко, Тетяна Леонідівна.
Особливості відповідальності посадових осіб системи МВС України (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Оленченко Тетяна Леонідівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА361457

Оленєв, Микола Володимирович.
Удосконалення технології виробництва продуктів переробки винограду з застосуванням електромагнітного поля надвисокої частоти [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.13 / Оленєв Микола Володимирович ; Одеська національна академія харчових технологій. - О., 2008. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна академія харчових технологій

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА362828

Оленюк, Анатолій Миколайович.
Обробіток грунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Оленюк Анатолій Миколайович ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Д., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА363636

Оленчук, Марина Володимирівна.
Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фотосинтетичних реакційних центрах бактерій [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / Оленчук Марина Володимирівна ; Севастопольський національний технічний ун-т. - Севастополь, 2009. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Севастопольський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського