Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Э375.09(4УКР)-36$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
ДС63224

   Рубльова, Наталія Степанівна.
Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30-ті роки ХХ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Рубльова Наталія Степанівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1999. - 234 л. - л. 216-234

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА350266

Ворон, Оксана Петрівна.
Особливості розвитку Римо-Католицької церкви в сучасній Україні [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Ворон Оксана Петрівна ; Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Острозька академія" (Острог)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА305827

   Рубльова, Наталія Степанівна.
Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30-ті роки ХХ ст. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Рубльова Наталія Степанівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1999. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА608984

Сторчовий, В. М..
Римсько-Католицька Церква на Поділлі у 20-ті - 90 роки ХХ ст [Текст] : іст.-релігієзнав. дослідж. / В. М. Сторчовий, В. А. Нестеренко ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ті. - Коломия : ВІК, 2001. - 67 с. - Бібліогр.: с. 63-67

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Нестеренко, В. А.; Національна академія наук УкраїниІнститут історії України (Кам'янець-Подільський). Центр дослідження історії Поділля; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА612653

   Сергійчук, Володимир.
У боротьбі за рідну віру римо-католіки України завжди були несхитні [Текст] / В. Сергійчук. - К. : Дніпро, 2001. - 228 с. - ISBN 966-578-019-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
Р90869

Чебаненко, Іван І..
Спасибі, церкво католицька! [Текст] / І. І. Чебаненко. - К. : Самвидав, 2001. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :

7.
ВА648345


Церква і соціальна комунікація [Текст] : найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа (1936-2003) / Український Католицький ун-т, Інститут релігії та суспільства ; пер. з англ. Р. Скакун [та ін.] ; упоряд., наук. ред. М. Перун. - Л. : Видавництво Українського Католицького ун-ту, 2004. - 440 с. - ISBN 966-8197-03-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Перун, наук. ред.: Перун, Михайло (упоряд., наук. ред.); Скакун, Роман (пер. з англ.); Український Католицький університет; Інститут релігії та суспільства

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС112798

Ворон, Оксана Петрівна.
Особливості розвитку Римо-Католицької церкви в сучасній Україні [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Ворон Оксана Петрівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рiвне, 2007. - 179 арк. - Бібліогр.: арк. 156-179.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рівненський державний гуманітарний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА380222

Цимбалій, Вадим Володимирович.
Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій Вадим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Э375/Р-273

   Рахманний, Роман.
Самовизначення християнської України [Текст] / Р. Рахманний. - Торонто : Новий шлях, 1977. - 63 с.
Резюме англ. мовою

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

11.
Э 375/ П-245

Пекар, Атанасій.
Ісповідники віри нашої сучасности [Текст] : причинок до мартиролога Української католицької церкви під совітами / А. Пекар. - Торонто : [б.в.] ; Рим : [б.в.], 1982. - 333 с. - (Українська духовна бібліотека ; ч.60)
зал укр.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

12.
ІВ203059

Szymański, Józef.
Kościół katolicki na Podolu [Text] : obwód winnicki, 1941-1964 / J. Szymański. - Lublin : Norbertinum, 2003. - 491 s.: fot. - (Biblioteka Polonii. Seria a studia / Instytut badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN 1233-0272 ; t. 28). - Бібліогр.: s. 445-468. - ISBN 83-7222-162-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Instytut badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Видання зберігається у :

13.
Р118522

Гётте, Генриетта.
Николаевская римско-католическая церковьСвятого Иосифа [Текст] / Генриетта Гётте. - Изд. 2-е, испр. - Köln : Изд-во Г. Гётте, 2011. - 28 с. : фот. - ISBN 978-3-00-034701-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)

14.
РА389871

Байдич, Володимир Григорович.
Римо-католицька церква в умовах радянської релігійної політики: український досвід (середина 1940-х - перша половина 1960-х років) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байдич Володимир Григорович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС127047

Цимбалій, Вадим Володимирович.
Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій Вадим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 197 арк. - Бібліогр.: арк. 171-191.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
Онищенко О. С. ВА1641

   Вишковський, Павло (о., ОМІ).
Переслідувана церква. Католики України в часи комуністичного режиму [Текст] / о. Павло Вишковський ОМІ ; [пер. с. Лаура Марія Багінська, Олена Папсуєва]. - К. : Католицький Медіа-Центр, 2009. - 308, [8] с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 288-304. - Пер. изд. : Il martirio della Chiesa cattolica in Ucraina / P. Pavlo Vyshkovskyy, OMI. - 2007

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Багінська, Лаура Марія (с.) (пер.); Папсуєва, Олена (пер.); Vyshkovskyy, Pavlo (p., OMI)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС130534

Байдич, Володимир Григорович.
Римо-католицька церква в умовах радянської релігійної політики: український досвід (середина 1940-х - перша половина 1960-х років) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байдич Володимир Григорович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 219 арк. - Бібліогр.: арк. 182-219.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Видання зберігається у :

18.
ВА787557

Байдич, Володимир Г.
В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) [Текст] : [монографія] / [В. Г. Байдич] ; Держ. арх. служба України, Держ. архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та дослідників Поділля "Поклик віків". - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 479 с. : іл. - (Праці Державного архіву Хмельницької області). - Бібліогр.: с. 207-243. - 300 прим. - ISBN 978-617-7094-14-1
Авт. на тит. арк. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна архівна служба України; Державний архів Хмельницької області; "Поклик віків", Хмельницька обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА801097

   Вишковський, Павло (отець).
Переслідувана церква. Католики України в часи комуністичного режиму [Текст] / о. Павло Вишковський ОМІ ; [пер. з італ. М. Багінська]. - 2-ге вид. - Київ : Вістка, 2016. - 308, [8] с. : фотоіл. - Бібліогр.: с. 288-304. - Пер. изд. : Il martirio della Chiesa cattolica in Ucraina. - 2006. - 1000 прим. - ISBN 978-966-97553-0-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Багінська, Лаура Марія (с.) (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА828141

   Вишковський, Павло (отець).
"Це ті, котрі прийшли з великого утиску..." (Одкр 7, 14) [Текст] : тиврів. Меморіал мучеників Рим.-Католиц. Церкви XX ст. в Україні / О. Павло Вишковський ОМІ. - Київ : Вістка, 2018. - 135 с. : іл. - (Imprimatur ; №203/18). - Бібліогр.: с. 134-135. - 1000 прим. - ISBN 978-966-97594-0-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського