Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (848)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Щ113$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2584
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС41637

Насиф Макки Мохамад Ганем
Приципы взаимосвязи формы и материала в архитектуре гражданских зданий Сирии [Текст] : дис...канд.архитектуры:18.00.02 / Насиф Макки Мохамад Ганем ; КИСИ. - К., 1993. - 197 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
КИСИ

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС47168

Роздорожнюк, Елена Ярославовна.
Особенности организации предметно-пространственной среды интерьеров доходных домов в конце ХІХ - начале ХХ веков (на примере г.Киева) [Текст] : дис... канд. архитектуры: 18.00.01 / Роздорожнюк Елена Ярославовна ; Украинская академия искусства. - К., 1995. - 125 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Украинская академия искусства (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС49451

Ярошенко, Аркадий Васильевич.
Традиции колористики городской среды Украины ХІІ-ХVІІІ в.в. [Текст] : дис... канд. архитектуры: 18.00.01 / Ярошенко Аркадий Васильевич ; Харьковский гос. технический ун-т строительства и архитектуры. - Х., 1994. - 202 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. технический университет строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС49705

Кравченко, Ярослав Охрімович.
Творчі методи народних майстрів- будівничих у дерев'яній церковній архітектурі Українських Карпат XVII- поч. ХХ ст. [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 18.00.01 / Кравченко Ярослав Охрімович ; Львівська академія мистецтв. - Львів, 1995. - 201 л.+додат.63л.+243 іл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС48674

Дида, Ірина Андріївна.
Природа як фактор формування духовності архітектурного довкілля (на прикладі міст Західної України) [Текст] : дис...канд. архітектури: 18.00.01 / Дида Ірина Андріївна ; Львівська академія мистецтв. - Львів, 1995. - 212 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС54722

Студницька, Мар"яна Романівна.
Скульптурний декор в архітектурі Західної України ХVII- ХVIII ст. [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Студницька Мар"яна Романівна ; Львівська академія мистецтв. - Львів, 1997. - 192 л. + дод.: іл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС59897

Рашидян, Гарри Гайкович.
Развитие архитектуры массового жилища Армении в 1960-1990 годах и задачи на будущее (исследование, разработка, внедрение) [Текст] : дис. в форме науч. докл... д-ра архитектуры: 18.00.01 / Рашидян Гарри Гайкович ; Ереванский архитектурно- строительный ин-т. - Ереван, 1999. - 76 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ереванский архитектурно- строительный институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС51895

Кілессо, Тетяна Сергіївна.
Формування архітектури Києва другої половини ХVII- 80 років XVIII століть [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Кілессо Тетяна Сергіївна ; Науково-дослідний ін-т теорії та історії архітектури і містобудування. - К., 1996. - 166 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС52161 з додат.

Лушакова, Алла Миколаївна.
Особливості формування архітектури Кременчука середини XVI- початку ХХ століть [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 18.00.01 / Лушакова Алла Миколаївна ; НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. - К., 1996. - 289 л.+ додат.169л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
НДІ теорії та історії архітектури і містобудування

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС54242

   Івашко, Юлія Вадимівна.
Досвід комплексного вивчення архітектури дерев'яних церков Київщини на протязі їх формування (IХ- ХVIII ст.) [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Івашко Юлія Вадимівна ; Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. - К., 1997. - 238 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний технічний университет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС81523

Герій, Оксана Омелянівна.
Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій Оксана Омелянівна ; Львівська академія мистецтв. - Л., 2003. - 187 арк.: іл.+ дод.: без паг. - арк. 165-187
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС83661

Казанцева, Тетяна Євгенівна.
Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х-1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Казанцева Тетяна Євгенівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004. - 295 арк.: рис. - арк. 178-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС84414

Хуссейн Кассем Кобейсси
Принципы реставрации памятников архитектуры Ливана 1-й половины XX века [Текст] : дис... канд. архитектуры: 18.00.01 / Хуссейн Кассем Кобейсси ; Одесская гос. академия строительства и архитектуры. - О., 2004. - 260 л. - Библиогр.: л. 174-187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одесская гос. академия строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС84673

Іваночко, Уляна Ізяславівна.
Розвиток архітектурно-планувальної структури міст Галичини в умовах урбанізаційного процесу 1772-1918 рр. [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Іваночко Уляна Ізяславівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003. - 394 арк.: табл. - арк. 172-223

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС84758

   Левкович, Наталія Ярославівна.
Стильові особливості палацових та садибно-паркових ансамблів Галичини кінця XVIII - першої половини XIX ст. [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Левкович Наталія Ярославівна ; Львівська академія мистецтв. - К., 2004. - 201 арк.: рис. - арк. 136-147

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС86927

Хасан Мухаммад Салех Аль-Найрат
Влияние народных традиций на формообразование предметно-пространственной среды современного жилища (на примере стран Аль-Шама) [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 05.01.03 / Хасан Мухаммад Салех Аль-Найрат ; Харьковская гос. академия дизайна и искусств. - Х., 2005. - 282 л.: ил. - Библиогр.: л. 228-237

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковская гос. академия дизайна и искусств

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС93616

   Осиченко, Галина Олексіївна.
Методичні основи реконструкції композиційних структур історичних міст (на прикладі міст Центральної України) [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2006. - 281 арк.: рис. - арк. 180-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС93658

Трошкіна, Олена Анатоліївна.
Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Трошкіна Олена Анатоліївна ; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. - К., 2006. - 238 арк.: рис. - арк. 148-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС93737

Заславець, Тетяна Миколаївна.
Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Заславець Тетяна Миколаївна ; Український зональний науково-дослідний та проектний ін-т по цивільному будівництву, м.Київ КиївЗДНІЕП. - К., 2006. - 168 арк.: рис., табл. - арк. 149-163

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Український зональний науково-дослідний та проектний інститут по цивільному будівництву, м. Київ КиївЗДНІЕП

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС94533

Чечельницкий, Сергей Георгиевич.
Методы информационного анализа морфологии городской среды [Текст] : дис... канд. архитектуры: 18.00.01 / Чечельницкий Сергей Георгиевич ; Харьковский гос. технический ун-т строительства и архитектуры. - Х., 2006. - 263 л.: рис. - Библиогр.: л. 255-263

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. технический университет строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського