Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ш.р31$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
ВА633329

Якутский гос. университет имени М. К. Аммосова. Филологический факультет.
Наш филологический... [Текст] : биогр. справочник / ред.-сост. М. Г. Михайлова, А. В. Оконешникова. - Якутск : [б.и.], 1996. - 77 с.: портр.
60 лет филологического образования (Якутск).

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Михайлова, Марта Георгиевна (ред.-сост.); Оконешникова, Алина Васильевна (ред.-сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА635184

Воронежский гос. университет.
Труды ученых-филологов Воронежского государственного университета [Текст] : библиогр. указатель / сост. Е. П. Гришина ; отв. ред. С. В. Янц ; Воронежский гос. ун-т. Научная библиотека, Научно-библиографический отдел. - Воронеж : [б.и.], 2001. - 136 с. - ISBN 5-86937-059-0
К 60-летию филологического факультета ВГУ

Рубрикатор НБУВ:
 Ш.я1 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Янц, С. В. (отв. ред.); Гришина, Е. П. (сост.); Воронежский гос. университет. Научная библиотека; Научно-библиографический отдел

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

3.
ВА643569


Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова [Текст] : бібліографія. 1991 - 2001 / відп. ред. Н. М. Шляхова ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Філологічний факультет, Наукова бібліотека. - О. : Астропринт, 2003. - 245 с. - ISBN 966-549-895-9

Рубрикатор НБУВ:
 Ш.я1 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шляхова, Нонна Михайлівна (відп. ред.); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Філологічний факультетНаукова бібліотека

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд

4.
ВА650595


Наш дім - ДНУ [Текст] : факультет української філології та мистецтвознавства / авт.-упоряд. І. С. Попова [та ін.] ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д. : Пороги, 2004. - 148 с.: фотоіл. - ISBN 966-525-459-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Попова, Ірина Степанівна (авт.-упоряд.); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р109129


Вчені історико-філологічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського [Текст] : довідник / авт.-упоряд. В. М. Букач. - О. : [б.в.], 2007. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Букач, Валерій Михайлович (авт.-упоряд.)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

6.
ВС36545


Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета [Текст] : материалы к истории ф-та / сост. И. С. Лутовинова ; отв. ред. С. И. Богданов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - 2. изд., испр. и доп. - СПб. : Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2000. - 546 с.: фото. - ISBN 5-8465-0017-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Богданов, С. И. (отв. ред.); Лутовинова, И. С. (сост.); Санкт-Петербургский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА639328


Непогасна зоря українства [Текст] : сторінки історії факультету української філології та мистецтвознавства / Дніпропетровський національний ун-т ; упоряд. Н. А. Баракатова ; заг. ред. І. С. Попова. - Д. : Пороги, 2003. - 260 с.: іл. - ISBN 966-525-355-7
85-річчю Дніпропетровського національного ун-ту та 10-річчю ф-ту присвячується

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Попова, Ірина Степанівна (заг. ред.); Баракатова, Неонілі Анатоліївна (упоряд.); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА764328


Факультет філології та журналістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: історія, сьогодення, перспективи розвитку [Текст] : монографія / [В. Д. Будак та ін.] ; [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. - Миколаїв : Іліон, 2012. - 293 с. : іл., фото. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-534-112-4
100-річчю ун-ту присвяч.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Будак, В. Д.; Василькова, Н. І.; Ситченко, А. Л.; Абламська, О. В.; Баденкова, В. М.; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
В353332/2

Жерновей, Георгій Якович
Румунська філологія в Чернівецькому університеті. Сторінки історії: 1875 - 2010 [Текст] = Filologia Română la universitatea din Cernăuţi : [монографія] / Г. Я. Жерновей ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. рум. та класич філол. - Чернівці : Рута, 2011 . - (Серія видань "PRO HISTORIA").
Т. 2 : 1919-1940. - 2013. - 423 с. : іл. - Текст рум., укр. - Бібліогр.: с. 410-423. - 100 прим. - ISBN 978-966-423-237-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Jernovei, Cheorghe I.; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Кафедра румунської та класичної філологіїЧернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

10.
ВА774555


На землі чужосторонській [Текст] : пропам’ятна книга випускників україністики Вчительської студії у Щеціні (1957-1963) / зладив Степан Заброварний. - Варшава ; Щецін : Tyrsa Sp. z o.o., 2001. - 223 с. : il. - ISBN 83-912091-8-0
З дарчим написом.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Заброварний, Степан (уклад.)

Видання зберігається у :
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)

11.
ВС58321


Інститут філології: 170 років [Текст] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г. Ф. Семенюк (голов. ред.) та ін.]. - Київ : Бібліотека українця, 2004. - 72, [7] с. : іл. - Текст укр., англ. - 500 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Семенюк , Г. Ф. (ред.); Гаєвська, Н. М. (ред.); Бех, О. П. (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА792721

Ісаєнко, Любов Миколаївна.
Пам'яті світле джерело [Текст] : [нариси] / Любов Ісаєнко. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 575 с. : фот. - 500 прим. - ISBN 978-617-7261-31-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА798568


З Україною в серці. Спогади випускників україністики Вчительскої Студії в Щеціні (1959-1963) [Текст] / авт.-упоряд., ред. Микола Дупляк ; консультант Михайло Шумада. - Кліфтон, Ню Джерзі : [б. в.], 2015. - 693 с. : фот. - Текст частк. пол. - Парал. тит. арк. англ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дупляк, Микола (авт.-упоряд., ред.); Шумада, Михайло (консультант.)

Видання зберігається у :
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)

14.
РА418312

Запорожець, Діана Анатоліївна.
Підготовка майбутніх учителів-філологів до використання мультимедійних технологій в університетах Німеччини [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Запорожець Діана Анатоліївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА422655

Дороніна, Наталія Володимирівна.
Історія становлення та розвитку філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира (1834-1919 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дороніна Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА431913

Кононенко, Інна Анатоліївна.
Професійне становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей у системі вищої освіти Франції [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кононенко Інна Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2017. - 18 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВС63687


Наша історія. До 100-річчя університету Філологічної освіти й науки [1918 - 2018] [Текст] / [авт.-упоряд.: О. В. Гонюк, І. В. Пасько, І. С. Попова ; за заг. ред. проф. І. С. Попової] ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства. - Дніпро : Ліра, 2017. - 162 с. : фот. кольор. - Бібліогр.: с. 162. - 135 прим. - ISBN 978-966-383-864-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гонюк , О. В. (авт.-упоряд.); Пасько, І. В. (авт.-упоряд.); Попова, І. С. (авт.-упоряд., ред.); Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро). Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВИ4217


Историко-философский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) [Текст] : I. История факультета. II. Биографический словарь профессоров и преподавателей / под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. - Харьков : [б. и.], 1908. - 390, XII, [11] с. : портр. - Опис за нормами сучасної орфографії. - Бібліогр. в кінці ст.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Халанский, Михаил Георгиевич (ред.); Багалей, Дмитрий Иванович (академик НАНУ ; 1857 - 1932) (ред.); Харьковский университет (про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА433310

Короткова, Юлія Михайлівна.
Теорія і практика підготовки філологів в університетах Греції ругої половини XX - початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Короткова Юлія Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2018. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА830814

Іконнікова, Марина Валеріївна.
Професійна підготовка філологів в університетах США: теорія і практика [Текст] : монографія / М. В. Іконнікова ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Н. М. Бідюк. - Хмельницький : Бідюк Є. І., 2018. - 370, [81] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 301-355. - 300 прим. - ISBN 978-966-97206-6-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бідюк, Н. М. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського