Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1062)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ч421.221$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1198
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС41460

Кодлюк, Ярослава Петровна.
Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 1-2 классов 4-летней начальной школы [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кодлюк Ярослава Петровна ; АПН Украины, Ин-т педагогики. - К., 1993. - 207 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия педагогических наук Украины (Киев); Институт педагогики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС40884

Коваль, Людмила Викторовна.
Способы дифференцирования домашней учебной работы младших школьников [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Коваль Людмила Викторовна ; АПН Украины, Ин-т педагогики. - К., 1993. - 171 л. - Библиогр.:л.155-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия педагогических наук Украины (Киев); Институт педагогики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС51123

   Пріма, Раїса Миколаївна.
Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно- побутової звичаєвості [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пріма Раїса Миколаївна ; Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1996. - 173 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний педагогічний университет імені М. П. Драгоманова

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС52244

Волобуева, Ирина Анатольевна.
Система дидактических игр и упражнений как средство формирования зрительных сенсорных умений учащихся 1-2 классов [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Волобуева Ирина Анатольевна ; Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - К., 1996. - 304 л. - л.: 179-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бердянский государственный педагогический институт имени П. Д. Осипенко

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС54888

Донзо Диарра
Программно- нормативные основы физического воспитания в начальной школе республики Гвинея [Текст] : дис... канд. пед. наук: 24.00.02 / Донзо Диарра ; Украинский гос. ун-т физического воспитания и спорта. - К., 1997. - 215 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Украинский гос. университет физического воспитания и спорта

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС40237

Поспелова, Ирина Донатасовна.
Психологические условия развития положительного отношения к труду у учащихся шестилетнего возраста [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.0.07 / Поспелова Ирина Донатасовна ; АПН Украины, Ин-т психологии. - К., 1993. - 179 л. - Библиогр.:л.117-130

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия педагогических наук Украины (Киев); Институт психологии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС51796

Антипець, Валентина Прохорівна.
Формування початкової навички читання у шестирічних першокласників на основі диференційованого підходу [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Антипець Валентина Прохорівна ; АПН України, Ін-т педагогіки. - К., 1996. - 229 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС80879

Бондар, Людмила Вікторівна.
Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Бондар Людмила Вікторівна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К., 2003. - 204 арк. - арк. 181-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут психології імені Г. С. Костюка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС81290

Колесник, Ірина Олексіївна.
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів у народній школі кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Колесник Ірина Олексіївна ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003. - 186 арк. - арк. 169-186

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС81440

Шарапова, Олена Валеріївна.
Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Шарапова Олена Валеріївна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2003. - 205 арк. - арк. 153-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут проблем виховання (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС81888

Гордійчук, Мар'яна Сидорівна.
Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Гордійчук Мар'яна Сидорівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 184 арк. - арк. 168-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС83526

Цымбалару, Анжелика Дмитриевна.
Профессиональная деятельность учителя по формированию целостности знаний по гуманитарным предметам учащихся начальных классов [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Д.Цымбалару ; Южно-украинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского (г.Одесса). - О., 2004. - 238 л.+ 162л. прил. - Библиогр.: л. 211-232
Две кн. еденицы

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Южно-украинский гос. педагогический университет имени К. Д. Ушинского (г. Одесса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС85363

Росийчук, Татьяна Анатольевна.
Образные компоненты в структуре становления письменной речи детей [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Росийчук Татьяна Анатольевна ; Ин-т психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины. - К., 2004. - 212 л. - Библиогр.: л. 189-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия педагогических наук Украины (Киев); Институт психологии имени Г. С. Костюка (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС85337

Кормило, Оксана Михайлівна.
Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кормило Оксана Михайлівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2004. - 220 арк.: рис. - арк. 154-172

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС85925

   Рябова, Зоя Вікторівна.
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Рябова Зоя Вікторівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2004. - 207 арк. - Бібліогр.: арк. 163-180.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС94013

Чепка, Олена Володимирівна.
Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "школа - дошкільний заклад" [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Чепка Олена Володимирівна ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 259 арк. - арк. 178-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС93948

Голуб, Наталія Михайлівна.
Використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в процесі навчання дітей 6-річного віку [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Голуб Наталія Михайлівна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2005. - 264 арк.: рис. - арк. 207-235

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС93896

Янченко, Ольга Яківна.
Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Янченко Ольга Яківна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2006. - 238 арк. - арк. 186-208

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС93867

Бєлкіна-Ковальчук, Олена Віталіївна.
Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Бєлкіна-Ковальчук Олена Віталіївна ; Волинський держ. педагогічний ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2006. - 215 арк.: табл. - арк. 183-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний педагогічний університет імені Лесі Українки

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС93835

   Осадченко, Інна Іванівна.
Стимулювання творчої активності молодших школярів засобами поетичного слова [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Осадченко Інна Іванівна ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2005. - 242 арк. - арк. 178-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського