Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (18)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х892.19(4УКР)189.4-383<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 53
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС68787

Беляневич, Вадим Едуардович.
Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Беляневич Вадим Едуардович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 216 арк. - арк. 186-216

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА364405

Ломакіна, Олена Анатоліївна.
Перегляд судових актів господарського суду в апеляційному порядку [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ломакіна Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 2009. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіко-правових досліджень (Донецьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

3.
РА364850

Григор'єва, Вікторія Василівна.
Правовий режим судового рішення у господарському процесі [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Григор'єва Вікторія Василівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіко-правових досліджень (Донецьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

4.
РА312640

Беляневич, Вадим Едуардович.
Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Беляневич Вадим Едуардович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р78494


Арбітражний процес [Текст] : відповіді та роз'яснення Вищого арбітраж. суду України / Вищий арбітражний суд України ; укл. Д. В. Петровський. - Х. : Основа, 1995. - 48 с. - Альтернативное название : Кредити. Банкрутство. Ліквідація. - ISBN 5-7768-0439-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петровський, Дмитро Валентинович (укл.); Вищий арбітражний суд України

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА572001


Разрешение хозяйственных споров. Практика арбитражных судов Украины [Текст] : сб. документов / сост. В. С. Москаленко, Ю. И. Шаульский. - К. : Блиц-информ, 1996. - 256 с. - (Библиотека права еженедельника "Бизнес"). - ISBN 966-70-28-10-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Москаленко, Виктор Семенович (сост.); Шаульский, Юрий Ильич (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА588443


Систематизований збірник роз'яснень, інформаційних і оглядових листів Вищого Арбітражного Суду України (1991-1998) із змінами і доповненнями. Додатки [Текст] / упоряд. Н. Є. Расновський, А. Н. Расновська. - Д. : Коло, 1998. - 448 с. - ISBN 966-95221-8-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Расновський, Н. Є. (упоряд.); Расновська, А. Н. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА588803


Арбітражне судочинство [Текст] : зб. нормат. актів Вищого арбітражного суду України за станом на 15 січня 1999 року / упоряд. М. В. Стаматіна. - Х. : Арсис, ЛТД, 1999. - 479 с. - ISBN 966-7299-02-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стаматіна, Марина Владиславівна (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА590716

Україна. Вищий арбітражний суд.

Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України [Текст] / упоряд. В. С. Москаленко, В. П. Селіваненко ; відп. ред. Д. М. Притика. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 263 с. - ISBN 966-7302-24-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Притика, Д. М. (відп. ред.); Москаленко, В. С. (упоряд.); Селіваненко, В. П. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
В342569/Ч. 1

Арбітражний процес [Текст] : навч. посібник для студ. юрид. вищих навч. закл. - Х. : Консум, 1999 .
Ч. 1 : Законодавство та практика застосування / Д. М. Притика, М. І. Тітов. - Х. : [б.в.], 1999. - 543 с. - ISBN 966-7124-51-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тітов, Микола Ілліч

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА633199


Вирішення господарських спорів [Текст] : застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України / упоряд. В. Е. Беляневич ; заг. ред. Д. М. Притика. - К. : Юстініан, 2002. - 640 с. - ISBN 966-96155-2-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Притика, Д. М. (заг. ред.); Беляневич, В. Е. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

12.
ВА637149


Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України [Текст] / упоряд. В. С. Москаленко, В. П. Селіваненко ; відп. ред. Д. М. Притика ; Вищий господарський суд України. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 302 с. - ISBN 966-8088-34-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Притика, Д. М. (відп. ред.); Москаленко, В. С. (упоряд.); Селіваненко, В. П. (упоряд.); Вищий господарський суд України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

13.
ВА643976


Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України [Текст] / упоряд. В. С. Москаленко, В. П. Селіваненко ; відп. ред. Д. М. Притика ; Вищий господарський суд України. - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 388 с. - ISBN 966-313-002-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Притика, Д. М. (відп. ред.); Москаленко, В. С. (упоряд.); Селіваненко, В. П. (упоряд.); Вищий господарський суд України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

14.
ВА650856


Господарське судочинство в Україні [Текст] : судова практика. Податкові правовідносини / упоряд. І. Б. Шицький [та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко ; Верховний Суд України, Вищий господарський суд України. - К. : Видавничий дім "ІнЮре", 2004. - 583 с. - ISBN 966-313-120-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Маляренко, В. Т. (відп. ред.); Шицький, І. Б. (упоряд.); Верховний Суд України; Вищий господарський суд України

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Національна юридична бібліотека

15.
ВА654822


Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Корпоративні правовідносини [Текст] / Верховний Суд України, Вищий господарський суд України ; упоряд. І. Б. Шицький [та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко [та ін.]. - К. : Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 528 с. - Бібліогр.: с. 504-508. - ISBN 966-313-176-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Маляренко, В. Т. (відп. ред.); Шицький, І. Б. (упоряд.); Верховний Суд України; Вищий господарський суд України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

16.
ВА654040


Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України [Текст] / упоряд. В. С. Москаленко, В. П. Селіваненко ; відп. ред. Д. М. Притика ; Вищий господарський суд України. - 3. вид., доп. і перероб. - К. : Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 376 с. - ISBN 966-313-153-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Притика, Д. М. (відп. ред.); Москаленко, В. С. (упоряд.); Селіваненко, В. П. (упоряд.); Вищий господарський суд України

Видання зберігається у :

Національна юридична бібліотека

17.
В347985/Т. 1

Україна. Верховний Суд. Пленум.

Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004) [Текст] : у 2 т. / упоряд. П. П. Пилипчук [та ін.] ; заг. ред. В. Т. Маляренко. - К. : Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004 .
Т. 1 : Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності ; Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах ; . - [Б. м.] : [б.в.], 2004. - 276 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пилипчук, П. П \упоряд.\; Маляренко, В. Т. \заг. ред.\; Україна. Верховний Суд. Пленум

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Національна юридична бібліотека

18.
Р102846


Застосування екологічного та земельного законодавства [Текст] : судова практика / упоряд. М. І. Малишко ; Українська наукова асоціація, Українська екологічна академія наук. - К. : [б.в.], 2004. - 38 с. - (Бібліотечка правової інформації)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Малишко, М. І. (упоряд.); Українська наукова асоціаціяУкраїнська екологічна академія наук

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА685613


Судова практика у справах господарського судочинства [Текст] : справи про банкрутство, справи пов'язані із захистом права інтелект. власності (2004-2006 рр.) / упоряд. В. А. Литвинюк ; заг. ред. І. І. Балаклицький ; Державна судова адміністрація України. - К. : Юрисконсульт ; К. : КНТ, 2007. - 523 c. - ISBN 978-966-2968-03-3. - ISBN 978-966-373-228-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Балаклицький, І. І. (заг. ред.); Литвинюк, В. А. (упоряд.); Державна судова адміністрація України

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

20.
ВА690793


Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавcтва про приватизацію майна [Текст] / упоряд. Е. О. Ємельяненко [та ін.] ; ред. І. Б. Шицький ; Верховний Суд України. - К. : Праксіс, 2007. - 432 c. - ISBN 978-966-8973-08-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шицький, І. Б. (ред.); Ємельяненко, Е. О (упоряд.); Верховний Суд України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського