Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х891.9(4УКР)1-383$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 26
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС99086

Хорошковська, Дарина Юріївна.
Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хорошковська Дарина Юріївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006. - 194 арк.: рис. - арк. 170-194

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА348238

Хорошковська, Дарина Юріївна.
Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хорошковська Дарина Юріївна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА367534

Мазур, Микола Вікторович.
Акти органів судової влади як джерело конституційного права України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мазур Микола Вікторович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

4.
ВС38407


Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [Текст] / відп. ред. О. Л. Барабаш. - К. : Нора-Друк, 2003. - 415 с. - (Проект "Вибори та політичні процеси"). - ISBN 966-8321-10-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барабаш, О. Л. (відп. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

5.
ВС38504


Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим [Текст] / Проект "Вибори та політичні процеси". - К. : Нора-друк, 2003. - 200 с. - ISBN 966-8321-11-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Проект "Вибори та політичні процеси"

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

6.
ВА690654

   Шевчук, Станіслав.
Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні [Текст] / С. Шевчук. - К. : Реферат, 2007. - 640 с. - Бібліогр.: с. 550-625. - ISBN 978-966-8058-29-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

7.
СО27152


Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України 2006 року [Текст] / Центральна виборча комісія ; голова ред. кол. Я. В. Давидович. - К. : Атіка, 2006. - 678 с. - ISBN 966-326-217-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Давидович, Ярослав Васильович (голова ред. кол.); Центральна виборча комісія

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ДС116348

Мазур, Микола Вікторович.
Акти органів судової влади як джерело конституційного права України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Мазур Микола Вікторович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Х., 2009. - 233 арк. - Бібліогр.: арк. 178-233.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА383077

Стецик, Назарій Володимирович.
Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стецик Назарій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

10.
ДС127258

Стецик, Назарій Володимирович.
Технологія судової правотворчості: загальнотеоретична характеристика [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стецик Назарій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2011. - 205 арк. - Бібліогр.: арк. 178-205.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА397429

Ніколайчук, Микола Євгенович.
Адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної інформації у судових органах [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ніколайчук Микола Євгенович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2013. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА399012

Кіт, Олена Ігорівна.
Акти судової влади як джерела трудового права України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кіт Олена Ігорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2013. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА777166


Практичний курс тлумачення правових актів [Текст] : навч. посіб. для суддів і кандидатів на посади суддів / [І. Л. Самсін та ін.] ; за ред. І. Л. Самсіна. - Харків : Право, 2014. - 484 с. - 1000 прим. - ISBN 978-966-458-608-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Самсін, І. Л.; Ротань, В. Г.; Ярема, А. Г.; Кривенко, В. В.; Карабань, В. Я.; Сонін, О. Є.; Самсін, І. Л. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

14.
ВА777669

   Курило, Микола Петрович.
Цивільне процесуальне право України та уніфікація на його основі інших процесуальних галузей права: теорія і практика [Текст] : монографія / М. П. Курило ; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2013. - 401 с. - Бібліогр.: с. 355-401. - 300 прим. - ISBN 978-617-593-027-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сумський національний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В355031/1

   Котюк, Іван Ілліч
Основи теорії судового пізнання [Текст] : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / І. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2012 .
Ч. 1 : Загальнотеоретичні аспекти. - 2012. - 423 с. - Бібліогр.: с. 394-423. - 500 прим. - ISBN 978-966-439-486-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
В355185/2

Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства [Текст] : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 12-13 квіт. 2013 р.) : [у 2 ч.] / [редкол.: О. Д. Крупчан та ін. ; упоряд.: В. М. Короленко, Г. О. Резнік] ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України, Кіровогр. ін-т держ. та муніцип. упр. Класич. приват. ун-ту, Ін-т упр. Класич. приват. ун-ту. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2013. - Назва обкл. : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства", 12-13 квітня 2013 року, м. Кіровоград.
Ч. 2 : Вплив вимог Європейської конвенції з прав людини на судочинство в адміністративних, цивільних і господарських справах. Актуальні проблеми здійснення адміністративного, цивільного та господарського судочинства. - 2013. - 239 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-189-163-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Крупчан, О. Д. \ред.\; Мерзляк, А. В. \ред.\; Беляневич, О. А. \ред.\; Короленко, В. М. \упоряд.\; Резнік, Г. О. \упоряд.\; "Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства", міжнародна науково-практична конференція (2013 ; Кіровоград); Національна академія правових наук України(Харків); Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва(Київ); Класичний приватний університет. Кіровоградський інститут державного та муніципального управління; Класичний приватний університет(Запоріжжя). Інститут управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА413310

Попович, Максим Михайлович.
Конституційні засади забезпечення єдності судової практики в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Попович Максим Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Ужгородський національний університет", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р127829


Судові справи, які змінюють Україну [Текст] / Аркадій Бущенко [та ін.] ; Платформа стратег. суд. захисту. - Київ : Київ. Бізнес Центр, 2014. - 36 с. - 2000 прим. - ISBN 987-966-2403-08-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бущенко, Аркадій; Говорухіна, Марина; Романюк, Василь; Печончик, Тетяна; Щербініна, Юлія; "Платформа стратегічного судового захисту", проект

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА416785

Марченко, Артем Анатолійович.
Судовий прецедент у правовій системі України (1991 - 2010 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Марченко Артем Анатолійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
СО34711


Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів [Текст] : звіт за результатами моніторингу / USAID від америк. народу, Проект "Справедливе правосуддя", Харків. обл. фундація "Громадська альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. - Харків : Бровін О. В. , 2016. - 181 с. : іл., табл. - 300 прим. - ISBN 978-617-7256-49-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Уварова, Олена (підгот.); Ясеновська, Марія (підгот.); Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). "Справедливе правосуддя", проект; "Громадська альтернатива", Харківська обласна фундація

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського