Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (10)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х839(4УКР)901.3-3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА575350

Спасибо, Инна Валентиновна.
Научно-практический комментарий к Закону Украины " О предприятиях в Украине" (В актуальном состоянии) [Текст] / И. В. Спасибо, И. И. Глушко. - Х. : Консум, 1997. - 131 с. - Альтернативное название : Комментарий Закона "О предприятиях в Украине". - ISBN 966-7124-35-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Глушко, Игорь Иванович

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА579974


Закон і підприємець [Текст] : збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів України з питань підприємництва / Міжнародний ін-т менеджменту, Український фонд підтримки підприємництва ; уклад. З. С. Варналій [та ін.]. - К. : [б.в.], 1997. - 266 с. - ISBN 966-95169-1-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Варналій, Захарій Степанович (уклад.); Міжнародний інститут менеджменту (Київ)Український фонд підтримки підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА558272

Васильев, Анатолий Семенович.
Предприниматель: его права, обязанности, ответственность [Текст] / А. С. Васильев [и др.]. - О. : [б.в.], 1994. - 144 с. - ISBN 5-7707-6430-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Додин, Евгений Васильевич; Туманов, Владимир Михайлович

Видання зберігається у :

4.
ВА563585


Практическое пособие по предпринимательской деятельности [Текст] : нормативные акты, образцы учредительных документов, договоров / В. Л. Мусияка [и др.]. - Запорожье : Укр.Полиграф.Индустр., 1995. - 400 с. - (Настольная книга бизнесмена) (Справочник предпринимателя Украины). - ISBN 5-7707-8215-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мусияка, В. Л.; Сибилев, М. Н.; Жигалкин, П. И.; Солнцев, Б. Н.; Демьяненко, В. С.

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА574917


Инструкция о порядке исчисления и уплаты предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами страховых взносов в пенсионный фонд Украины, а также учета поступления и расходования его средств [Текст] ; Закон Украины "О предприятиях в Украине" ; Закон Украины "О предпринимательстве" ; Закон Украины "О хозяйственных обществах" / Харьковский финансово- экономический ин-тХарьковский финансово- экономический институт ; . - Х. : [б.в.], 1996. - 106 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский финансово- экономический институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА587701


Збірник нормативних документів з питань правового регулювання підприємницької діяльності в Україні [Текст] / Державний комітет України з питань підприємництва. - К. : [б.в.], 1998. - 192 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет України з питань підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА586184


Предпринимательское право в Украине [Текст] : сб. нормативных актов с коммент. / сост. Д. В. Задыхайло. - Х. : Эспада : Синтекс, 1998. - 637 с. - ISBN 966-7070-07-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Задыхайло, Д. В. (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА587283


Підприємництво в Україні [Текст] : закони, декрети, постанови, нормативні акти, накази, розпорядження, інструкції, роз'яснення, консультації, декларації, ліцензії, патенти, типові форми. - Б/м : Журналіст, 1997. - 206 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
ВА585478


Нормативно- правовое обеспечение бизнеса [Текст] / сост. В. Н. Пархоменко [и др.]. - Луганск : [б.и.], 1998. - 439 с. - (Деловая библиотека ; 8)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Пархоменко, В. Н. (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

10.
Р82537

Україна. Закони.

Закон України "Про підприємництво" [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 1998. - 16 с. - (Закони України). - ISBN 966-7288-16-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Україна. Верховна Рада

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВС34454


Збірник законодавства з підприємницького права України [Текст] : зб. нормат. актів станом на 1 серпня 2000 року / упоряд. І. М. Грущинський, В. І. Цікало ; голов. ред. Н. М. Гайдук. - К. : Атіка, 2000. - 1150 с. - ISBN 966-7714-20-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гайдук, Н. М. (голов. ред.); Грущинський, Ігор Михайлович (упоряд.); Цікало, Володимир Ігоревич (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Філія №2

12.
ВС34928


Збірник систематизованого законодавства для суб'єктів підприємництва, здійснюючих діяльність на ринках України [Текст] / Всеукраїнська асоціація "Український ринок" ; уклад. В. Й. Дон, О. Г. Назаренко ; ред. кол. В. Л. Добрянський [та ін.]. - Запоріжжя : ВПК "Запоріжжя", 2001. - 493 с. - ISBN 966-7732-03-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Віктор Леонтійович (ред. кол.); Дон, В. Й. (уклад.); Назаренко, О. Г. (уклад.); Всеукраїнська асоціація "Український ринок"

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Р89710

Україна. Закони.

Закон України про підприємництво [Текст] : текст із змінами та доп. за станом на 1 лютого 2001 року. - К. : Видавець М.А. Макота, 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
СО25358


Правовые основы предпринимательской деятельности [Текст] : нормативная база / сост. О. Пироженко, Ф. Федорченко. - 3.изд., доп. и испр. - Х. : Издательский дом "Фактор", 2003. - 577 с. - ISBN 966-8262-82-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пироженко, О. (сост.); Федорченко, Ф. (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В347614/Ч. 1

Науково-методичний центр.

Збірник законодавчо-правових актів з питань організації та зайняття підприємницькою діяльністю [Текст] / Державний центр зайнятості України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. - К., 2000 .
Ч. 1 / ред. Л. О. Яневич, В. Є. Скульська. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 267 с. - ISBN 5-86468-064-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Яневич, Л. О. (ред.); Скульська, В. Є. (ред.); Державний центр зайнятості України; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України(Київ). Науково-методичний центр

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

16.
В347614/Ч. 2

Науково-методичний центр.

Збірник законодавчо-правових актів з питань організації та зайняття підприємницькою діяльністю [Текст] / Державний центр зайнятості України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. - К., 2000 .
Ч. 2 : Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації та зайняття підприємницькою діяльністю / уклад. В. М. Баришніков [та ін.] ; заг. ред. В. М. Баришніков. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. - 267 с. - ISBN 966-7958-02-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Баришніков, Володимир Миколайович (заг. ред.); Баришніков, Володимир Миколайович (уклад.); Державний центр зайнятості України; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України(Київ). Науково-методичний центр

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

17.
ВА588734


Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво) [Текст] / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Донецький ін-т підприємництва ; наук. ред. В. М. Селіванов. - К. ; Донецк : [б.в.], 1998. - 183 с. - ISBN 966-95169-9-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук. ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук УкраїниДонецький інститут підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

18.
Р103845

Україна. Закони.

Закон Украины "О предпринимательстве" [Текст] / сост. Л. Маргорская. - Х. : Фактор, 2002. - 18 с. - (Библиотека законодательства)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Маргорская, Л. (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА384082

Козачук, Микита Олександрович.
Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук Микита Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

20.
ВА752560


Ризики в господарській діяльності: законодавство, судова практика [Текст] : [збірник] / [упоряд.: В. С. Ковальський, О. С. Захарова, І. С. Примак]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 361 с. - (Законодавство). - 4250 (3950+300) прим. - ISBN 978-966-667-481-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковальський, В. С. (упоряд.); Захарова, О. С. (упоряд.); Примак, І. С. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського