Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х839(4УКР)901.3 я43<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.
ВА662237


Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні [Текст] : зб. наук. праць / З. С. Варналій [та ін.] ; ред. З. С. Варналій, В. М. Кампо ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К. : [б.в.], 2004. - 132 с. - ISBN 966-7509-19-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Варналій, З. С.; Кампо, В. М.; Миронова, Г. А.; Росіхіна, В. Ю.; Сергійко, О. В.; Варналій, З. С. (ред.); Кампо, В. М. (ред.); Академія правових наук України (Харків); Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА719876


Підприємництво і право [Текст] : зб. наук. праць / наук. ред. В. М. Селіванов ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [Ін-т приват. права і підприємництва], 1998. - 339 с. - ISBN 966-95169-3-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук. ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА788070


Співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері підприємницької діяльності [Текст] : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Щербина В. С. (голова), Боднар Т. В., Безух О. В.]. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. - 186 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-617-7087-30-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Щербина, Валентин Степанович (ред.); Боднар, Тетяна Валеріївна (ред.); Безух, Олександр Васильович (ред.); Національна академія правових наук України (Харків); Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд

4.
ВА800679


Правове забезпечення підприємства в умовах сучасного ринку [Текст] : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Щербина В. С. (голова), Полюхович В. І., Безух О. В.]. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. - 175 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-617-7087-39-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Щербина, Валентин Степанович (ред.); Полюхович, Валерій Іванович (ред.); Безух, Олександр Васильович (ред.); Національна академія правових наук України (Харків); Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА805697


Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи [Текст] : монографія / [Слава С. С. та ін.] ; за заг. ред. проф. О. В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 342 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 прим. - ISBN 978-966-695-395-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Слава, С. С.; Жихор, О. Б.; Алмашій, Я. І.; Когут, Л. І.; Тітяєв, В. В.; Димченко, О. В. (ред.); Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського