Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х829(4УКР)206$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС88183

Мулявка, Дмитро Григорович.
Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.Г.Мулявка ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004. - 215 арк. - арк. 173-185

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державної податкової служби України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС92371

Греца, Ярослав Васильович.
Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Греца Ярослав Васильович ; Ужгородський національний ун-т. - Ужгород, 2006. - 198 арк. - арк. 180-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ужгородський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА317066

   Перепелиця, Марія Олександрівна.
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Перепелиця Марія Олександрівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА318762

Кобильнік, Дмитро Анатолійович.
Правове регулювання пільг при оподаткуванні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобильнік Дмитро Анатолійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА341770

Греца, Ярослав Васильович.
Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Греца Ярослав Васильович ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ); Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА328055

Федорчук, Олег Миколайович.
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Федорчук Олег Миколайович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державної податкової служби України

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА331346

Мулявка, Дмитро Григорович.
Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.Г.Мулявка ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державної податкової служби України

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Р85892

Селіванов, Володимир Миколайович.
Захист прав платників податків в Україні (питання теорії і практики) [Текст] / В. М. Селіванов [та ін] ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1999. - 24 с. - ISBN 966-7509-03-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Московенко, Олександр Миколайович; Головач, Ірина Володимирівна; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :

9.
ВА669025

Мулявка, Дмитро Григорович.
Правовий захист платників податків [Текст] / Д. Г. Мулявка ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005. - 192 с. - Бібліогр.: с. 152-164. - ISBN 966-337-026-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державної податкової служби України

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА620934

Береславський, Сергій.
Спрощені системи оподаткування [Текст] / С. Береславський, С. Сегеда ; Центр комерційного права. - К. : [б.в.], 2002. - 88 с. - (Юридична абетка підприємця)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сегеда, Сергій; Центр комерційного права

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА624343

Зорина, Ольга Игоревна.
Оффшорная деятельность как институт налогового права [Текст] / О. И. Зорина. - О. : Латстар, 2002. - 82 с. - Библиогр.: с. 74-75. - ISBN 966-7553-98-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА636646

Перепелица, Мария Александровна.
Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине [Текст] / М. А. Перепелица ; ред. Н. П. Кучерявенко. - Х. : Легас, 2003. - 116 с. - (Актуальные проблемы налогового права). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 966-8202-04-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кучерявенко, Н. П. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
ВА689532

   Новицький, Андрій Миколайович.
Легалізація коштів, з яких не сплачено податки [Текст] / А. М. Новицький [и др.] ; Національний ун-т держ. податкової служби України. Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. - Ірпінь : НА ДПСУ, 2007. - 158 c. - Бібліогр.: с. 153-156. - ISBN 978-966-337-087-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коляда, Тетяна Анатоліївна; Касьяненко, Любов Михайлівна; Національний університет державної податкової служби України (Ірпінь). Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА694253

Греца, Ярослав Васильович.
Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин [Текст] : монографія / Я. В. Греца, Ю. М. Бисага ; Ужгородський національний ун-т, Інститут держави і права країн Європи Ужгородського національного ун-ту. Юридичний факультет. - Ужгород : Ліра, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 190-205. - ISBN 978-966-8266-75-1
Додатковий тит. арк. англ. мовою

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бисага, Юрій Михайлович; Ужгородський національний університетІнститут держави і права країн Європи Ужгородського національного університету. Юридичний факультет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

15.
ВС40578


Спеціальні системи оподаткування (для юридичних і фізичних осіб) [Текст] : метод. посіб. / Є. Авер'янова [та ін.]. - Д. : Баланс-Клуб, 2004. - 112 с. - (Баланс. Бібліотека бухгалтера ; №11, листопад 2004р.). - ISBN 966-8216-95-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Авер'янова, Є.; Макеєва, С.; Мальшакова, С.; Нетьоса, Н.; Пасічник, А.

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА666589


Захист прав платників податків [Текст] : проблеми правового забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків у контексті модернізації державної податкової служби України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С. І. Лекарь [та ін.] ; заг. ред. О. М. Бандурка ; Державна податкова адміністрація України. - К. : МП Леся, 2003. - 476 с. - ISBN 966-8126-27-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лекарь, Сергій Іванович; Снігерьов, Олександр Петрович; Недюха, Микола Петрович; Гаркуша, Володимир Степанович; Форостовець, Віктор Андрійович; Бандурка, Олександр Маркович (заг. ред.); Державна податкова адміністрація України

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА670820


Комментарии к Закону Украины "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" [Текст] / Ю. Рудяк [и др.]. - Х. : Издательский дом "Фактор", 2006. - 328 с. - (Серия "Комментарии к законам"). - Библиогр.: с. 319-328. - ISBN 966-312-415-6 (серия). - ISBN 966-312-412-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рудяк, Юлия; Соловей, Ольга; Кирилов, Сергей; Солошенко, Людмила; Билова, Наталья

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА670819


Коментарі до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" [Текст] / Ю. Рудяк [та ін.]. - Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2006. - 307 с. - (Серія "Коментарі до законів"). - Бібліогр.: с. 298-307. - ISBN 966-312-415-6 (серія). - ISBN 966-312-414-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рудяк, Юлія; Соловей, Ольга; Кирилов, Сергій; Солошенко, Людмила; Білова, Наталія

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА641179

Конышев, Геннадий Аркадьевич.
Кодекс предпринимателя, или что нужно знать налогоплательщику [Текст] : практическое пособие / Г. А. Конышев. - 1.изд. - Мариуполь : Рената, 2003. - 339 с. - Библиогр.: с. 332-339. - ISBN 966-7329-56-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА702309


Комментарии к Закону Украины "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" [Текст] / Ю. Рудяк [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2007. - 365 c. - (Серия "Комментарии к законам"). - Библиогр.: с. 354-365. - ISBN 978-966-312-751-4. - ISBN 966-312-415-6 (серія)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рудяк, Юлия; Соловей, Ольга; Кириллов, Сергей; Солошенко, Людмила; Билова, Наталья; Костюк, Дмитрий; Онищенко, Татьяна; Михасева, Надежда; Клиженко, Яна

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського