Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х809(4УКР) в<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11
1.
Р79266

Тодика, Ю. М..
Конституційне право України як галузь права [Текст] : конспект лекції / Ю. М. Тодика ; Національна юридична академія України. - Х. : [б.в.], 1995. - 29 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
Р85522

Грабыльников, Анатолий Васильевич.
Конституционное право Украины как отрасль права и наука [Текст] / А. В. Грабыльников ; Днепропетровский гос. ун-т. Юридический ф-т. - Д. : [б.в.], 1999. - 48 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный университет. Юридический факультет

Видання зберігається у :

3.
ВС36254

Селіванов, Володимир Миколайович.
Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти [Текст] / В. М. Селіванов ; наук.ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. - 723 с. - Бібліогр.: с.635-681. - ISBN 966-7752-50-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Святоцький, О. Д. (наук.ред.); Академія правових наук України (Харків)Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р97268

   Георгіца, Аурел Зиновійович.
Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму [Текст] : наук. доп. / А. З. Георгіца ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2002. - 41 с. - (Бібліотечка "Конституціоналізм : історія, теорія, практика"). - ISBN 966-568-545-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА694639

Єзеров, Альберт.
Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні [Текст] : монографія / А. Єзеров ; Одеська національна юридична академія. - О. : Юридична література, 2008. - 240 с. - Бібліогр.: с. 218-236. - ISBN 978-966-419-058-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

6.
ВА727135

   Волошин, Юрій Олексійович.
Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, за ред. д-ра юрид. наук проф. М. О. Баймуратова ; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т, Європ. орг. публіч. права, Представництво в Україні. - К. : Логос, 2010. - 427 с. - ISBN 978-966-171-257-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Баймуратов, М. О. (ред.); Маріупольський державний гуманітарний університетЄвропейська організація публічного права. Представництво в Україні

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

7.
РА394115

   Невідомий, Василь Іванович.
Самоорганізація правової реальності як основа легітимності конституційного законодавства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Невідомий Василь Іванович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

8.
ВА768164

Селіванов, Анатолій Олександрович.
Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем [Текст] / проф. А. О. Селіванов. - К. : Логос, 2013. - 169 с. - 500 прим. - ISBN 978-966-171-596-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

9.
ДС131534

   Невідомий, Василь Іванович.
Самоорганізація правової реальності як основа легітимності конституційного законодавства [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Невідомий Василь Іванович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 424 арк. - Бібліогр.: арк. 365-399.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ (Київ)

Видання зберігається у :

10.
ООН/526.50

Лаврінчук, Ірина Петрівна.
Трудове законодавство України [Текст] : гендерна еспертиза / І. П. Лаврінчук. - К. : ЛОГОС, 2001. - 70 с. - ISBN 966-581-270-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН

11.
В356152/1

   Джунь, В'ячеслав Васильович
Соціологія конституційного права [Текст] : монографія / В. В. Джунь. - Київ : Ін Юре, 2015 . - (Конституційне право). - ISBN 978-966-313-535-9.
Кн. 1 : Теоретико-методологічні основи. - 2015. - 379 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-313-534-2 (кн. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського