Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х001.41$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 139
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52502

Славич, Дмитро Дмитрович.
Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 175 л.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф032 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Франко І. Я. (о нём); Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС85357

   Краснокутський, Олександр Володимирович.
Соціально-філософський аналіз феномена влади [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Краснокутський Олександр Володимирович ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 193 арк. - арк. 169-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС85834

Шипілов, Леонтій Миколайович.
Принцип народовладдя і його здійснення в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шипілов Леонтій Миколайович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 206 арк. - арк. 182-206

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС86692

Чехович, Тетяна Валеріївна.
Державна влада як інститут конституційного права України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Тетяна Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 218 арк. - арк. 199-218

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС94779

Жук, Наталія Анатоліївна.
Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Жук Наталія Анатоліївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. - 221 арк. - арк. 191-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС87149

   Бабенко, Костянтин Анатолійович.
Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабенко Костянтин Анатолійович ; Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2004. - 212 арк. - арк. 198-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Острозька академія" (Острог)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС88999

Гапотій, Віктор Дмитрович.
Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Гапотій Віктор Дмитрович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004. - 200 арк. - арк. 183-200

Рубрикатор НБУВ:
 Ф1(0) 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет внутрішніх справ (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС89172

Седая, Юлия Станиславовна.
Судебная власть в условиях трансформации украинского общества [Текст] : дис... канд. социол. наук: 22.00.04 / Седая Юлия Станиславовна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2004. - 183 л.: рис. - Библиогр.: л. 170-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС90631

Мартинюк, Роман Станіславович.
Реалізація принципу поділу функцій влади у сучасній Україні: політико-правовий аналіз [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мартинюк Роман Станіславович ; Національний ун-т "Острозька академія". - Острог, 2005. - 231 арк. - арк. 201-231

Рубрикатор НБУВ:
 Ф032 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Острозька академія" (Острог)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС105829

Протасова, Вікторія Євгенівна.
Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.Є.Протасова ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007. - 222 арк. - арк. 191-222

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС107198

Бульба, Оксана Юріївна.
Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бульба Оксана Юріївна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2008. - 214 арк. - арк. 191-214

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС56493

   Рябов, Сергій Геннадійович.
Легітимація влади як соціально-філософська проблема (концептуально-методологічний аналіз) [Текст] : дис... д-ра філософ. наук: 09.00.03 / Рябов Сергій Геннадійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 424 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС63653

   Ладиченко, Віктор Валерійович.
Теоретико-правові засади поділу влади [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ладиченко Віктор Валерійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1998. - 173 л. - л.161-173

Рубрикатор НБУВ:
 Ф035 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС66941

Федущак-Паславська, Ганна Михайлівна.
Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Федущак-Паславська Ганна Михайлівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 195 арк. - арк. 180-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС73109

   Мурашин, Олександр Геннадійович.
Акти прямого народовладдя у правовій системі [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Мурашин Олександр Геннадійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 420 арк. - арк. 387-420

Рубрикатор НБУВ:
 Ф023 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС62956

Каневський, Олександр Семенович.
Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико- конституційного принципу [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Каневський Олександр Семенович ; Севастопольський держ. технічний ун-т. - Севастополь, 1999. - 171 л. - л. 153-171

Рубрикатор НБУВ:
 Ф035 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Севастопольський державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС75043

   Солових, Віталій Павлович.
Влада в системі суб'єктно-об'єктних управлінських відносин в державі [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Солових Віталій Павлович ; Харківський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. - Х., 2002. - 183 арк.: рис. - арк. 165-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС95693

   Пролеєв, Сергій Вікторович.
Феномен влади: сутність, генезис, типи легітимації (соціально-філософський аналіз) [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Пролеєв Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К., 2006. - 440 арк. - арк. 404-440

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС96220

Капустіна, Надія Борисівна.
Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Капустіна Надія Борисівна ; Одеська національна юридична академія. - О., 2005. - 205 арк. - арк. 191-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС98962

Шевченко, Олег Константинович.
Осуществление власти в условиях трансформационных процессов современной Украины [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Шевченко Олег Константинович ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2006. - 189 л. - Библиогр.: л. 171-189

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського