Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (281)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У9(4УКР)0-131.1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 324
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС44122

Троян, Володимир Михайлович.
Вплив зовнішньоекономічних зв"язків на розвиток підприємництва в Україні [Текст] : дис...канд.екон.наук:08.00.01 / Троян Володимир Михайлович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 252 л. - л.:238-252

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС47692

Чумаков, Александр Александрович.
Становление рыночных отношений в АПК (проблемы формирования предпринимательских функций труда) [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Чумаков Александр Александрович ; Киевский ун-т им. Т.Г.Шевченко. - К., 1993. - 335 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Т. Г. Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС47055

Нельга, Татьяна Александровна.
Модели и образцы мотивации предпринимательской деятельности: сравнительный социологический анализ [Текст] : дис...канд. социол. наук: 22.00.04 / Нельга Татьяна Александровна ; НАН Украины, Ин-т социологии. - К., 1995. - 180 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт социологии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС66233

   Варналій, Захарій Степанович.
Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Варналій Захарій Степанович ; Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 434 арк. - арк. 361-390

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС56304

Свиридов, Сергей Михайлович.
Торгово- промышленное предпринимательство в рыночной экономической системе [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Свиридов Сергей Михайлович ; Киевский гос. торгово-экономический ун-т. - К., 1997. - 178 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Киевский государственный торгово-экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС53824

Савка, Наталія Володимирівна.
Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у перехідній економіці України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.03 / Савка Наталія Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1997. - 184 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС63116

Евдокимов, Андрей Валериевич.
Формирование системы эколого-экономических показателей при переходе на устойчивое развитие региона [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.08.01 / Евдокимов Андрей Валериевич ; Сумский гос. ун-т. - Сумы, 1998. - 178 л. - л. 142-158

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сумский государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС63193

Мамдух Тайе Аль Зиадат
Развитие малого предпринимательства в условиях переходной экономики (на примере Иордании и Украины) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Мамдух Тайе Аль Зиадат ; Донецкий гос. ун-т. - Донецк, 1999. - 206 л. - л. 170-180

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС53416

Водолазская, Анжела Анатольевна.
Социально-экономические условия становления и развития предпринимательской деятельности в Украине [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Водолазская Анжела Анатольевна ; Харьковский гос. автомобильно-дорожный технический ун-т. - Х., 1996. - 158 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. автомобильно-дорожный технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС53475

Задольський, Аркадій Миколайович.
Методи оцінки і підвищення ефективності колективної підприємницької діяльності (на матеріалах корпорації "Укрбудматеріали") [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Задольський Аркадій Миколайович ; Київський держ. економічний ун-т. - К., 1997. - 202 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС54231

Билык, Владислав Васильевич.
Эффективность малых форм предпринимательства в сфере обслуживания [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Билык Владислав Васильевич ; Киевский гос. торгово-экономический ун-т. - К., 1997. - 217 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Киевский государственный торгово-экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС81088

   Буряк, Петро Юрійович.
Теоретико-методологічні основи інтеграційних процесів у сфері підприємництва [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Буряк Петро Юрійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2003. - 472 арк.: рис. - Бібліогр.: арк. 430-452.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут регіональних досліджень (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС82403

Мазур, Олена Євгеніївна.
Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Мазур Олена Євгеніївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 226 арк.: рис. - арк. 186-201

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС69082

Кирпот, Олег Іванович.
Державне регулювання малого підприємництва в Україні та її регіонах [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Кирпот Олег Іванович ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2001. - 170 арк. - арк. 159-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС68619

Толмачова, Анна Федоровна.
Регулирование развития малого предпринимательства в переходной экономике Украины [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.02.03 / Толмачова Анна Федоровна ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2000. - 196 л. - л. 165-176

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт экономики промышленности (Донецк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС67339

Останкова, Лариса Анатольевна.
Стратегия предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.02.03 / Останкова Лариса Анатольевна ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 1999. - 187 л. - л. 167-179

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт экономики промышленности (Донецк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС85088

Ісіков, Сергій Михайлович.
Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: логістична концепція [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ісіков Сергій Михайлович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 208 арк. - арк. 192-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький державний університет управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС86584

Химченко, Андрей Николаевич.
Развитие в Украине системы предпринимательства: формирование малого бизнеса [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Химченко Андрей Николаевич ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2005. - 220 л. - Библиогр.: л. 199-220

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС93742

Самійленко, Андрій Петрович.
Підприємництво в економічній системі [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Самійленко Андрій Петрович ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 188 арк.: табл. - арк. 170-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС94810

Кошелева, Елена Георгиевна.
Формирование механизма регулирования развития малого предпринимательства в Украине [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.02.03 / Кошелева Елена Георгиевна ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2005. - 233 л.: табл. - Библиогр.: л. 188-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського