Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (10)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У9(4УКР)0-131 я431<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
ВА568149


Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес [Текст] : зб. матеріалів другої Загальноукраїнської студ. наук. конф. / Всеукраїнський благодійний культурно-науковий фонд Т.Г.Шевченка ; відп.ред. Л. О. Красицька [та ін.]. - К. : [б.в.], 1996. - 288 с. - ISBN 5-8238-0437-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Красицька, Л. О. (відп.ред.); Всеукраїнський благодійний культурно-науковий фонд Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :

2.
ВА582579


Мале підприємництво і менеджмент в Україні (публічно- і приватно- правові засади) [Текст] : зб. наук. праць / Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ; відп.ред. В. М. Селіванов. - К. : [б.в.], 1997. - 237 с. - ISBN 95169-0-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, В. М. (відп.ред.); Академія правових наук України (Харків)Інститут приватного права і підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
В343795/Вип. 1

Власність та особливості її розвитку [Текст] : матеріали студ. наук.-теор. конф. Буковинського держ. фінансово-екон. ін-ту, 22 грудня 1999 р. / Буковинський держ. фінансово-економічний ін-т. - Чернівці, 2000 .
Вип. 1 / ред. П. П. Борщевський [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 109 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Борщевський, П. П. (ред.); Буковинський держ. фінансово-економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА611530

"Світова теорія та практика в українському бізнесі" , наукова конференція (2 ; 2001 ; Київ).
Збірка тез доповідей учасників II наукової конференції "Світова теорія та практика в українському бізнесі" (25 квітня 2001р., м.Київ) [Текст] / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Кафедра менеджменту. Кафедра промислового маркетингу. Кафедра математичного моделювання економічних систем ; уклад. О. Корнута [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2001. - 106 с. - ISBN 966-622-051-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корнута, Олена (уклад.); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ). Кафедра менеджменту. Кафедра промислового маркетингу. Кафедра математичного моделювання економічних систем

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВС44954

"Україна: Бізнес і економічні пріоритети", міжнародна конференція (2005 ; Київ).
Звіт про міжнародну конференцію "Україна: Бізнес і економічні пріоритети", 14-15 листопада 2005 року м. Київ [Текст] / упоряд. Д. В. Ляпін. - К. : [б.в.], 2006. - 92 с.: іл. - ISBN 966-8136-52-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ляпін, Д. В. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА658201


Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 25-26 березня 2004 р. / відп. ред. І. Б. Зазуляк ; Херсонська обласна держ. адміністрація, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області, Херсонський економічно-правовий ін-т. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 335 с. - ISBN 966-8447-17-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зазуляк, І. Б. (відп. ред.); Херсонська обласна державний адміністраціяДержавний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області; Херсонський економічно-правовий інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА723290


Методологічні проблеми розвитку бізнес-освіти [Текст] : матеріали Четвертої наук.-практ. конф., 17 груд. 2003 р. / редкол. Н. П. Борецька [та ін.] ; Донецький ін-т ринку та соціальної політики. - Донецьк : [б.в.], 2003. - 144 с.
Бібліогр. в кінці ст.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Борецька, Наталія Петрівна (редкол.); Донецький інститут ринку та соціальної політики

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА778534


Тендеції розвитку національного та міжнародного бізнесу в XXI столітті [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участі, Київ-Євпаторія, 2013 / Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Іваницька О. М., Сіденко С. В. ; уклад. Набок І. І.]. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 178 с. : рис. - (Кримський ПУЛ міжнародних науково-практичних конференцій). - Текст укр. та рос. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим. - ISBN 978-617-579-621-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Іваницька, О. М. (ред.); Сіденко, С. В. (ред.); Набок, І. І. (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ); "Донбаський державний педагогічний університет", державний вищий навчальний заклад; Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляНевинномысский институт экономики, управления и права; "Тендеції розвитку національного та міжнародного бізнесу в XXI столітті", науково-практична конференція за міжнародної участі (2013 ; Київ / Євпаторія)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського