Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У010.343<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.
ДС52695

Бандурович, Оксана Юріївна.
Реалізація підприємницької активності в формах девіації (соціологічний аналіз) [Текст] : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бандурович Оксана Юріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - К., 1997. - 163 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут соціології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА295434

Бандурович, Оксана Юріївна.
Реалізація підприємницької активності в формах девіації (соціологічний аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Бандурович Оксана Юріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - К., 1997. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут соціології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА579974


Закон і підприємець [Текст] : збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів України з питань підприємництва / Міжнародний ін-т менеджменту, Український фонд підтримки підприємництва ; уклад. З. С. Варналій [та ін.]. - К. : [б.в.], 1997. - 266 с. - ISBN 966-95169-1-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Варналій, Захарій Степанович (уклад.); Міжнародний інститут менеджменту (Київ)Український фонд підтримки підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
АО258849

Паркинсон, Норткот С..
Бизнес - это люди [Текст] / Н. С. Паркинсон, М. К. Рустомджи ; пер. К. Савельев, Д. Воронин. - М. : МИРТ, 1995. - 224 с. - (Человек и дело). - ISBN 5-85029-086-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рустомджи, М. К.; Савельев, К. (пер.); (пер. с англ.); Воронин, Д. (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВС31357

Мартин, Чарльз.
Как стать собственным боссом: оцените свои силы [Текст] / Ч. Мартин. - М. : Консэко, 1994. - 128 с. - (New Business Line ; вып. 3). - ISBN 5-88055-005-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА574131

Тихомиров, Юрий Александрович.
Предприниматель и закон [Текст] : практ. пособие / Ю. А. Тихомиров. - М. : Экономика, 1996. - 287 с. - ISBN 5-282-01828-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :

7.
ВА573508

Кузин, Ф. А..
Имидж бизнесмена [Текст] : практическое пособие / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 1996. - 304 с.: ил. - ISBN 5-86894-081-4
На тит. л. авт. не указ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА585125


Закон і підприємець [Текст] : проблеми систематизації законодавства України про підприємництво / наук. ред. В. М. Селіванов ; Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К. : [б.в.], 1998. - 85 с. - ISBN 966-95169-6-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Селіванов, Володимир Миколайович (наук. ред.); Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА576648

   Пилипенко, Валерій Євгенович.
Соціологія підприємництва [Текст] / В. Є. Пилипенко, І. П. Шевель. - К. : [б.в.], 1997. - 104 с. - ISBN 5-7150-0069-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевель, Інна Петрівна

Видання зберігається у :

10.
ВА579166

Лапин, Михаил Сергеевич.
Предприниматель без образования юридического лица [Текст] : практ. пособие / М. С. Лапин, С. М. Лапин. - М. : Инфра-М, 1997. - 128 с. - (Малый бизнес). - ISBN 5-86225-472-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Лапин, Сергей Михайлович

Видання зберігається у :

11.
ВА573372

Орлов, Андрей Владимирович.
Человек - экономика - предприниматель [Текст] / А. В. Орлов ; Высшая школа экономики. - М. : Изд-во Высш. школы экономики, 1996. - 204 с. - ISBN 5-7598-0018-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Высшая школа экономики

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА580762

Блохин, С. Н..
Индивидуальный предприниматель [Текст] : практ. руководство и комментарии по организации и ведению индивидуальной предпринимательской деятельности граждан без образования юридического лица / С. Н. Блохин, А. Ю. Шкарин. - М. : Герда ; СПб. : [б.и.], 1997. - 413 с. - ISBN 5-7978-0002-0
На обл. авторы не указаны

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Шкарин, А. Ю

Видання зберігається у :

13.
ВА579861

Лапин, Михаил Сергеевич.
Предприниматель без образования юридического лица [Текст] : практ. пособие / М. С. Лапин, С. М. Лапин. - М. : Инфра-М, 1997. - 128 с. - (Малый Бизнес). - ISBN 5-86225-472-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Лапин, Сергей Михайлович

Видання зберігається у :

14.
ВА583242

   Акопян, Валерій.
Сприяти чесним підприємцям [Текст] / В. Акопян. - К. : Нічлава, 1997. - 64 с. - ISBN 966-7317-19-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА724556


Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету [Текст] : монография / Ин-т социологии НАН Украины ; отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. - К. : [б. и.] , 1995. - 185 с. - Библиогр.: с. 180-185 . - 600 прим. - ISBN 5-7702-1180-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ворона, В. М. (отв. ред.); Суименко, Е. И. (отв. ред.); Национальная академия наук Украины; Институт социологии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ІВ195952

Halloran, James W..
The entrepreneur's guide to starting a successful business [Text] / J. W. Halloran. - 2. ed. - New York[etc.] : McGraw-Hill, 1992. - 291 p.: fig. - ISBN 0-07-025799-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

17.
ІР8838

Zakaria Isurabil
Future entrepreneur [Text] / Zakaria Isurabil. - Харків : ТОВ "Смугаста типографія", 2015. - 48 p. : ill., phot. - Бібліогр.: с. 48. - 24 прим. - ISBN 978-617-7306-61-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського