Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (24)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У010.342$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 108
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС53811

Безверхая, Олеся Валентиновна.
Становление и развитие малого бизнеса в условиях промышленного региона [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.10.03 / Безверхая Олеся Валентиновна ; НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. - Донецк, 1996. - 160 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт экономико-правовых исследований (Донецк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС53167

Титаренко, Олена Вадимівна.
Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування і розвиток [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Титаренко Олена Вадимівна ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1996. - 231 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС54231

Билык, Владислав Васильевич.
Эффективность малых форм предпринимательства в сфере обслуживания [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Билык Владислав Васильевич ; Киевский гос. торгово-экономический ун-т. - К., 1997. - 217 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Киевский государственный торгово-экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС57951

Соловьев, Владислав Владимирович.
Экономические аспекты развития малого бизнеса [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.01 / Соловьев Владислав Владимирович ; Харьковский гос. экономический ун-т. - Х., 1997. - 183 л. - л. 148-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС60771

Ксьондз, Сергій Володимирович.
Економічні засади формування структур малого та середнього бізнесу (на прикладі Чернівецької області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Ксьондз Сергій Володимирович ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1998. - 257 л. - л. 187-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС63321

Кужель, Александра Владимировна.
Региональные программы поддержки предпринимательства в Украине: тенденции развития, методология, практика [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.10.01 / Кужель Александра Владимировна ; НАН Украины, Совет по изучению производ. сил Украины. - К., 1999. - 261 л. - Библиогр.: л. 167-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Совет по изучению производительных сил Украины (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС63212

Кубай, Наталія Євгенівна.
Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємств України) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кубай Наталія Євгенівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 175 л. - л. 156-170

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС61851

Чан Чунг Чи Хиеу
Малый бизнес в аграрной сфере переходной экономики [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Харьковский гос. ун-т. - Х., 1999. - 175 л. - л. 165-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС62167

Бойчук, Інна Володимирівна.
Малий бізнес в системі регіонального ринку [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бойчук Інна Володимирівна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л., 1998. - 155 л.+дод. - л.142-155

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівська комерційна академія; Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС66211

Воробьева, Людмила Александровна.
Формирование стимулирующего механизма управления малым бизнесом [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Воробьева Людмила Александровна ; Донецкая гос. академия управления. - Донецк, 1998. - 199 л. - л. 165-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецкая государственная академия управления

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА291145

   Юрченко, Юлія Юріївна.
Економічні питання становлення й розвитку малого бізнесу [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Юрченко Юлія Юріївна ; Донецький держ. комерційний ін-т. - Донецьк, 1996. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецький державний комерційний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА297118

Білик, Владислав Васильович.
Ефективність малих форм підприємництва в сфері обслуговування [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Білик Владислав Васильович ; Київський держ. торговельно- економічний ун-т. - К., 1997. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА293956

Титаренко, Олена Вадимівна.
Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування і розвиток [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Титаренко Олена Вадимівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 28 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА296297

Безверха, Олеся Валентинівна.
Становлення і розвиток малого бізнесу в умовах промислового регіону (на прикладі Донецької області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.03 / Безверха Олеся Валентинівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк, 1997. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіко-правових досліджень (Донецьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА361249

Конєва, Тетяна Анатоліївна.
Механізм впливу малого бізнесу на економічне зростання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Конєва Тетяна Анатоліївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА361437

Чубарєва, Людмила Іванівна.
Малий бізнес: теорія, механізми підтримки становлення та розвитку [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Чубарєва Людмила Іванівна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА363917

Лоза, Андрій Степанович.
Підприємницька активність за умов суспільної трансформації (на прикладі малого бізнесу) [Текст] : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Лоза Андрій Степанович ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА298080

Соловйов, Владислав Володимирович.
Економічні аспекти розвитку малого бізнесу [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Соловйов Владислав Володимирович ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х., 1997. - 15 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА300715

Лисюк, Віктор Олександрович.
Стимулювання розвитку малого бізнесу в промисловості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Лисюк Віктор Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О., 1998. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (Одеса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА301507

Бойчук, Інна Володимирівна.
Малий бізнес в системі регіонального ринку [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бойчук Інна Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Л., 1998. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського