Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=О284.88$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19
1.
ДС76671

Берестовой, Анатолий Михайлович.
Синтез процессов и объектов в материальных потоках транспорта затвердевающих жидкостей [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.22.12 / Берестовой Анатолий Михайлович ; Приазовский гос. технический ун-т, Институт транспорта и логистики. - Мариуполь, 2002. - 542 л. - Библиогр.: л. 345-365

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Институт транспорта и логистики; Приазовский государственный технический университет (Мариуполь); Институт транспорта и логистики

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС95504

Кацман, Михайло Давидович.
Інформаційні та математичні моделі автоматизації вироблення рекомендацій керівнику гасіння пожежі на залізничному транспорті [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кацман Михайло Давидович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2006. - 174 арк.: табл. - арк. 125-138

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС99011

Волков, Валерий Андреевич.
Повышение безопасности эксплуатации вагонов-цистерн путем создания защитных устройств повышенной энергоемкости [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.22.07 / Волков Валерий Андреевич ; Днепропетровский национальный ун-т железнодорожного транспорта им. В.Лазаряна. - Д., 2006. - 180 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 161-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА346871

Кацман, Михайло Давидович.
Інформаційні та математичні моделі автоматизації вироблення рекомендацій керівнику гасіння пожежі на залізничному транспорті [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кацман Михайло Давидович ; Херсонський національний технічний ун-т. - Херсон, 2006. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Херсонський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА318636

   Берестовой, Анатолій Михайлович.
Синтез процесів і об'єктів у матеріальних потоках транспорту затвердіваючих рідин [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.22.12 / Берестовой Анатолій Михайлович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2002. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА575128


Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам [Текст] / ред. Т. И. Якушкина. - М. : Транспорт, 1996. - 252 с. - ISBN 5-277-01982-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Якушкина, Т. И. (ред.)

Видання зберігається у :

7.
Р86142


Памятка по транспортировке жидкого аммиака в железнодорожных цистернах [Текст] / Черкасский НИИ технико- экономической информации в химической промышленности. - Черкассы : [б.в.], 1994. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черкасский НИИ технико- экономической информации в химической промышленности

Видання зберігається у :

8.
ВА608371


Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом. Санитарные правила при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. СП [Текст] / разраб. И. Ф. Боярчук [и др.] ; Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ). - М. : [б.и.], 2000. - 50 с.: рис. - ISBN 5-93018-020-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Боярчук, И. Ф. (разраб.); Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА658153


Положення про підвищення кваліфікації та технічне навчання працівників залізничного транспорту, діяльність яких пов'язана з перевезенням небезпечних вантажів залізницями України [Текст] / розроб. В. М. Самсонкін [та ін.] ; Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця". Головне комерційне управління. - К. : ПП "Алькор", 2004. - 50 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Самсонкін, В. М (розроб.); Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця". Головне комерційне управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА666545


Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам [Текст]. - Х. : Форт, 2004. - 323 с. - (Серия "Библиотека предприятия")

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА670856


Опасные грузы: Классификация. Знаки опасности. Идентификация [Текст] : справочник / В. В. Андросюк [и др.] ; ред. В. Н. Андросюк. - М. : Маршрут, 2004. - 231 с.: ил. - Библиогр.: с. 178-180. - ISBN 5-89035-167-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Андросюк, В. В.; Андросюк, В. Н.; Крыжановский, Г. В.; Попов, С. А.; Ручкина, Т. А.; Андросюк, В. Н. (ред.)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

12.
Табачник Д.В. Р197

Тузяк, Віра.
Спосіб гасіння і дезактивації жовтого фосфору. Фосфорна аварія в с. Ожидів Львівської обл. [Текст] : метод. вказівки / Віра Тузяк. - Л. : Вид-во УАД, 2008. - 46 с. : іл. - Бібліогр.: с. 46. - ISBN 978-966-322-131-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА400581

Родкевич, Оксана Григорівна.
Закономірності та використання факторів ефективності системи перевезення небезпечних вантажів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Родкевич Оксана Григорівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К., 2013. - 25 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний економіко-технологічний університет транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА401056

Музикіна, Світлана Ігорівна.
Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Музикіна Світлана Ігорівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К., 2013. - 20 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний економіко-технологічний університет транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА779408


Вопросы оповещения, предупреждения, локализации, смягчения и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий при перевозках опасных грузов по железным дорогам Украины [Текст] = Issues on notification, prevention, localization, mitigation and response to emergencies and their aftermath during rail dangerous goods transportation in Ukraine : сб. материалов науч.-практ. конф., 12-13 сент. 2013 г. - Одесса : [б. и.], 2013. - 302 с. : ил., табл. - Текст рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-8955-47

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Вопросы оповещения, предупреждения, локализации, смягчения и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий при перевозках опасных грузов по железным дорогам Украины", научно-практическая конференция (2013 ; Одесса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА811512


Оценка техногенного риска при эмиссии опасных веществ на железнодорожном транспорте [Текст] : [монография] / Беляев Н. Н. [и др.] ; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна (ДИИТ). - Кривой Рог : Роман Козлов [изд.], 2017. - 125, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 114-126. - 300 прим. - ISBN 978-617-7104-82-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Беляев, Николай Николаевич; Гунько, Елена Юрьевна; Кириченко, Павел Сергеевич; Мунтян, Лилия Яковлевна; Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА435594

Мунтян, Лілія Яківна.
Удосконалення методів оцінки екологічної безпеки при емісії небезпечних речовин на залізничному транспорті [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мунтян Лілія Яківна ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське, 2018. - 20 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпровський державний технічний університет (Кам'янське)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА437514

Кацман, Михайло Давидович.
Методологічні засади організації управління екологічною безпекою під час ліквідування наслідків аварійних ситуацій на залізничному транспорті [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Кацман Михайло Давидович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2018. - 48 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА828550

Іщенко, Вадим Миколайович.
Спеціалізований рухомий склад для перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст] : навч. посіб. / Іщенко В. М., Кочешкова Н. С., Фомін О. В. ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Вид. 2-ге, стер. - Київ : ПрофКнига, 2018. - 135 с. : рис. - Бібліогр.: с. 134-135. - 50 прим. - ISBN 978-966-97641-6-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кочешкова, Наталія Сергіївна; Фомін, Олексій Вікторович; Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського