Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ж102.04$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 40
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС107468

Скляров, Владимир Васильевич.
Методы и средства обеспечения единства измерений объёмной активности радона-222 в Украине [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.15 / Скляров Владимир Васильевич ; Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, Национальный научный центр "Институт метрологии". - Х., 2007. - 155 л.: ил. - Библиогр.: л. 145-155

Рубрикатор НБУВ:
 З42-5 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики; Национальный научный центр "Институт метрологии" (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА366659

Красоха, Лілія Миколаївна.
Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.01.02 / Красоха Лілія Миколаївна ; Національний науковий центр "Інститут метрології". - Х., 2009. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут метрології"

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА352581

Скляров, Володимир Васильович.
Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об'ємної активності радону-222 в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.15 / Скляров Володимир Васильович ; Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Національний науковий центр "Інститут метрології". - Х., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 З42-5 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут метрології"; Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Національний науковий центр "Інститут метрології"

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВС31634


Засоби вимірювальної техніки, занесені до Державного реєстру України [Текст] : покажчик 1996 / Державний комітет України по стандартизації, метрології і сертифікації ; уклад. І. Савченко, М. Чуприн. - вид. офіційне. - К. : Держстандарт України, 1997. - 90 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Савченко, І. (уклад.); Чуприн, М. (уклад.); Державний комітет України по стандартизації, метрології і сертифікації

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
СТ650

ДСТУ 4018-2001

Метрологія. Робочі еталони для вимірювань кута нахилу лінії зуба зубчастих коліс. Методика повірки [Текст] / розроб. Г. Гафанович [та ін.]. - Чинний від 2002.01.01.- Вид. офіц. - К. : Держстандарт України, 2001. - 8 с.: рис. - (Державний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гафанович, Г. (розроб.)

Видання зберігається у :

6.
СТ4042

ДСТУ-Н ПМГ 42:2007

Звіряння державних (національних) еталонів; Порядок організування та проведення (ПМГ 42-2001, IDT) [Текст]. - Вид. офіц. - [Б. м.] : Держспоживстандарт України, 2009. - III,7 с. - (Настанова)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
СТ5

ДСТУ 3538-97

Метрологія: Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти [Текст]. - Введ. 01.01.98.- Офіц. вид. - К. : Вид-во Держстандарту України, 1997. - Різн.паг. - (Державний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

8.
СТ544/Ч. 1

Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки [Текст]. - К. : Держстандарт України, 2000 . - (Державний стандарт України).
Ч. 1 : ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1:1992). Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - IV, 16 с. (розд. паг.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

9.
СТ411

ГОСТ 8.110-97

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник [Текст]. - Взамен ГОСТ 8.110-74; Введ. 1997.01.01.- Офиц. изд. - К. : Госстандарт Украины, 1999. - ІІІ, 5 с. - (Межгосударственный стандарт)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

10.
СТ2987

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT) [Текст] / пер. і наук.-техн. ред. Ю. Бібік [та ін.]. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO/IEC 17025-2001; Чинний від 01.07.2007. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - VI, 25 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 24-25

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бібік, Ю (пер. і наук.-техн. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
С10771/Ч. 1

Основи конструювання в приладобудуванні [Текст] : метод. вказівки до лаб. практикуму / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007 .
Ч. 1 : Технічні вимірювання / уклад. В. Г. Житарюк, В. З. Цалий. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 32 с. - Бібліогр.: с. 32

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житарюк, Віктор Григорович (уклад.); Цалий, Володимир Зіновійович (уклад.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
СТ2707

ДСТУ-Н РМГ 34:2006

Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків (РМГ 34-2001, IDT) [Текст] / оформ. Ю. Кожедуб. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07.2007. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - III, III, 4 с. - (Настанова)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кожедуб, Ю. (оформ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
СТ3793

ДСТУ 3231:2007

Метрологія [Текст] ; Еталони одиниць вимірювань держані, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування ; . - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3231-95; чинний від 2009-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2008. - III, 19 с. - (Національний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
СТ3902

ДСТУ-Н РМГ 72:2008

Метрологія [Текст] ; Оцінення вимірювальних можливостей національних метрологічних служб на основі метрологічних характеристик стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (РМГ 72-2003, IDT) ; . - Вид. офіц. - Чинний від 2008-10-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2008. - III, IV, 9 с. - (Настанова)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
СТ4261

ДСТУ 6044:2008

Метрологія [Текст] ; Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення ; . - Вид. офіц. - Чинний від 2009-05-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2009. - III, 6 с. - (Національний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
СТ4296

ДСТУ 5017:2008

Метрологія [Текст] ; Державна повірочна схема для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм ; . - Вид. офіц. - Чинний від 2009-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2009. - III, 5 с. - (Національний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС112804

Красоха, Лілія Миколаївна.
Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Красоха Лілія Миколаївна ; ННЦ "Ін-т метрології". - Х., 2009. - 238 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 125-142.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Інститут метрології", національний науковий центр (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА373674

   Кошева, Лариса Олександрівна.
Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кошева Лариса Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2010. - 37 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
СТ4875

ДСТУ OIML D 8:2008

Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT) [Текст]. - Чинний від 2010-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - IV, 8 с. - (Національний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
СТ4887

ДСТУ OIML D 18:2008

Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійстнюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення (OIML D 18:2002, IDT) [Текст]. - Чинний від 2010-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - IV, 7 с. - (Національний стандарт України)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського